Portföljresultat o utdelningar plus bottenfiske i energieffektiviserare

Utdelningarna översteg portföljresultatet i maj månad. Maj har visat att vi tangerat botten inom vissa sektorer med rimliga värderingar. Jag har passat på att tanka i några bolag. Risken har minskat betydligt. Däremot är det flera bolag som fortfarande har för höga värderingar trots att aktiekursen i vissa fall halverats. Här kommer vi att se ytterligare fall. Ett bolag som pressats 40% och nu handlas till en mycket rimlig värdering är ventilationsbolaget Lindab där jag senast imorse bottenfiskade och tog nya positioner. Trots prisuppgångarna på metaller har bolaget, om man tittar på rapporterna, hanterat det riktigt bra. Bolaget har en helt annan lönsamhet i dag än vad de hade för några år sedan. Har man med det i kalkylen är aktien för billig helt enkelt. Lindab gynnas av de ökade kraven på effektivare energianvändning. Flera insynspersoner har på senare tid tankat aktier i bolaget.

Annons

Portföljresultat mars, utd kv1

Mars månad blev oväntat bra trots krig, inflation och höjda räntor. Jag är lite mer optimistisk än tidigare och har börjat gå in lite mer i stabila tillväxtaktier med bra intäkter och ökande omsättning. Jag tog hem vinsten i SAAB och tog positioner i Hexatronic och Addnode. Jag är försiktigt optimistisk inför april då utdelningsäsongen drar igång på riktigt. Utdelningarna kommer troligen att spä på köptrycket på börsen. Då jag själv är överviktad i värdebolag med bra kassaflöden och utdelningar ser jag fram emot utdelningsperioden.

December bjöd på 22 raketer

Efter rekordmånaden november med en portföljökning på +11% blev det återigen en fantastisk månadssummering i december med en ökning på 4%. Hela 22 innehav ökade med mer än 10%.

Aktierna som ökade mer än 10%.

🇳🇴 Volue +40,42%.

🇸🇪 VNV Global +31,1%.

🇸🇪 Storytel +26,76%.

🇸🇪 Nordnet +25,10%.

🇸🇪 Smarteye +22,18%.

🇳🇴 Scatec +22,72%.

🇨🇦 Transalta Renewables +21,29%.

🇸🇪 Nobina +19,59%.

🇸🇪 Sivers +17,94%.

🇺🇸 Activision Blizzard +16,82%

🇸🇪 Husqvarna +16,62%.

🇸🇪 Addnode +15,79%.

🇸🇪 Volati +14,86%.

🇸🇪 Lindab +14.21%.

🇸🇪 Eolus Vind +13,96%.

🇺🇸 Lazard +13,34%.

🇸🇪 HMS Networks +13,29%.

🇸🇪 Embracer +12,92%.

🇺🇸 Intuitive Surgical +12,68%.

🇸🇪 Lifco +12,55%.

🇺🇸 Apple +11,46%.

🇸🇪 Svolder +10,02%.

Aktierna som gick sämst

🇩🇪 Nemetschek -8.90%.

🇸🇪 AstraZeneca -8,84%.

🇸🇪 Nordea -8,26%.

🇸🇪 Loomis -7,52%.

🇸🇪 Swedbank -7,15%.

Decenniets bästa månad – energiomställare bland vinnarna

Aktieporföljens aktier och fonder ökade med +10,74%, enbart aktierna ökade med +12,00% och fonderna med +7,00. En tydlig trend är att vinnarna är bolag som medverkar till energiomställningen och företag som ser en återhämtning när vaccineringarna kommer igång. Tålamod är viktigt och plötsligt händer det, tidigare investeringar inom dessa områden fick raketfart uppåt. Hela 59 aktieinnehav har ökat med mer än +5%. Bland fonderna fick Handelsbanken Hållbar Energi +16,53% bäst utveckling. En vinsthemtagning gjordes de två sista dagarna i månaden genom att samtliga fonder såldes. Läs gärna mer om detta i inlägget från den 28 november.

Tio aktier med bäst utveckling:

🇸🇪 Elous vind 58,14%. Köparna ser en stor omställning till förnybar energi som Eolus kommer vara med och kapitalisera på.

🇸🇪 Soltech 52,15%. Soltechs ebitda-resultat går åt rätt håll och aktien gynnas av energiomställningstrenden.

🇳🇴 Volue 34,41%. Volue levererar digitala molntjänster till energi- och kraftföretag som möjliggör en smidig övergång till grön energi. En hållbar investering på alla sätt.

🇸🇪 Volati 32,35%. Volati redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

🇸🇪 Lundin Mining 29,62%. Lundin Minings tredje kvartal kom in över förväntningarna. Strejken i Chile är löst då parterna enats om ett nytt avtal.

🇸🇪 Millicom 29,28%. Teleoperatören Millicoms Q3-rapport har lett till höjda riktkurser från flera analytiker.

🇫🇮 Neste 25,74%. Finska energiproducenten Neste, som producerar förnybar diesel och jetbränsle från avfall och restprodukter, har gått starkt under året och rankas som en av de mest köpvärda aktierna i Norden.

🇸🇪 H&M 25,59%. Klädjätten H&M höjs två rekommendationssteg av storbanken Goldman Sachs som nu ser en återkomst av tillväxttrender som sågs innan coronapandemin.

🇸🇪 Bonesupport 24,32%. Sedan Bonesupport 2018 ändrade kommersiell strategi på den amerikanska marknaden, världens största ortopedimarknad, har bolaget återvänt till stark tillväxt i USA.

🇺🇸 Xilinx 22,63%. Aktien stiger på att AMD tecknat avtal om förvärv av bolaget.

Aktierna som gick sämst:

🇸🇪 Systemair -5,00%. Systemairs delårsrapport visar högre försäljning och marginaler än väntat. Marknadsläget är fortsatt osäkert, men bolaget ser ut att klara årets svacka riktigt bra. Köparna avvaktar.

🇸🇪 Catena Media -3,36%. Affiliatebolaget Catena Media redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt sätter bolaget nya mål för perioden 2021-2025. Den lönsamma organiska tillväxten ska vara tvåsiffrig och framförallt drivas av USA. Köparna avvaktar.

🇸🇪 Embracer -3,28%. Gruppen är stärkt på lång sikt av de senaste förvärven. Embracer levererade en stark rapport, men det finns en kortsiktig nedsiderisk framöver.

🇺🇸 Franco-Nevada Corporation -2,57%. Logiskt att goldstreamingbolagets aktie går ner med guldpriset. Läge för påfyllning i hedgen.

🇸🇪 AAK -2,42%. Fettbolaget AAK levererar en rapport för tredje kvartalet som slår analytikernas prognoser på samtliga punkter. Tidigare coronavinnare och backar nu trenden vänder.

All Time High

November blev Stockholmsbörsens bästa månad sedan 2002 med en indexökning på 11,67%. Rekord blev det på flera börser i världen, bl a hade DJ USA sin bästa månad sedan 1987 med en ökning på 11,87%. På några börser har index passerat historiska nivåer och nått all time high. Även bitcoin ligger på en historisk toppnivå.

Vad händer härnäst?

Flera indikatorer, såsom Buffetindikatorn och RSI, indikerar att börserna är översålda och att det finns stor risk för nedgångar. Å andra sidan pekar det som händer runtomkring oss på flera faktorer som signalerar fortsatt uppgång på aktiemarknaden; fortsatt låga räntor, avsaknad av alternativ till börsen, coronavaccinnyheterna, utvecklingen av USA:s presidentval. Min egen interna kompromiss blev att göra en vinsthemtagning genom att avyttra samtliga fondinnehav, vilket motsvarar 25% av portföljen. Detta möjliggör en fortsatt omställning av portföljen och mer volym i tradingen. Läs gärna mer om detta i inlägget från den 28 november.