Utdelning varje månad…

I Dagens Industri blir jag idag påmind om att ett av Aktieportföljens innehav eventuellt blir månadsutdelare till hösten.

Foto: Michael Gaida

De flesta fastighetsbolgen har, trots pandemin, genomfört sina utdelningar och ett av dem som t o m höjer i år är Cibus. Bolaget äger livsmedelsfastigheter i Finland oc Sverige för knappt 13 miljarder kronor.

Källa: Infront via DI

På torsdag presenteras rapporten för andra kvartalet och då får vi mer information om Cibus kommer att gå över till månadsutdelningar. Bolaget har tidigare avslöjat att förändringen kan komma redan till hösten. Det är ovanligt i Sverige men förekommer i Kanada och USA.

Stabil utdelare med försäkring

Igår fyllde jag på med aktier i det finska bolaget Sampo. Värderingsmässigt är Sampo billigare än på länge. DI skriver att ”genomsnittet för de senaste fem åren är ett framåtriktat p/e-tal på 14,6 och p/b 1,9, enligt Factset. Aktien handlas i dag till strax under 14 gånger årets förväntade vinst och 1,4 gånger eget kapital. För nästa år är motsvarande siffror 11,5 respektive 1,3. Även om osäkerheten stor om vad som händer under andra halvåret, ser Sampo lockande ut. Ökar Nordea lönsamheten gynnas Sampo samtidigt som den stabila försäkringsrörelsen sänker risken. Det är inte illa”.

Foto: Per Gustafsson Plats: Friedrichswerdersche Kirche, Berlin

I början av året ändrade Sampo sin utdelningspolicy till att i fortsättningen dela ut minst 70 procent av den årliga nettovinsten mot tidigare 50 procent. Dessutom kan Sampo köpa tillbaka egna aktier, vilket ökar aktieägarvärdet. Vid bokslutet föreslogs en utdelning om 2,2 euro per aktie, vilken nu har sänkts till 1,5 euro. Det är visserligen en betydande minskning, men ger ändå en direktavkastning på 5,1 procent.  

Elkraft, automation och naturfiber in i portföljen

Trots skepsisen i mitt förra inlägg där jag är tveksam till börsen på kort sikt eftersom börsen återhämtat sig rekordsnabbt medan ekonomin egentligen står still; med massarbetslöshet och konkurser p g a Coronaviruset. Sneglar nu även på kreditsidan och då särskilt HY. Idag siktar jag dock högt och det blev köp av ABB som jag välkomnar in i portföljen igen och ny i portföljen är även Ahlström-Munksjö.

Foto: Per Gustafsson Plats: Sanssouci Park i Potsdam, Tyskland
 • Ahlström-Munksjö är ett bolag som specialiserat sig på produktion av fiber- och pappersmaterial. Dess viktigaste produkter är dekorpapper, filter, skyddspapper, paketering samt matförpackningar. Bolaget gynnas av hållbarhetstrenden när konsumentvaror går över från plast- till pappersförpackningar. Även inom husbyggande och inredning gynnas företaget av hållbarhetstrenden. Jag ser aktien både som en god tillväxtaktie och en aktie med bra utdelning med ett treårssnitt på 3,8% i direktavkastning.
 • ABB är globalt ledande inom automation och elkraft och gynnas av en strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Direktavkastningen är helt okej med ett treårsnitt på 3,9%.

Xact högutdelande

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande (UCITS ETF) 

Ett av aktieportföljens största innehav är rubricerad ETF fond som handlas som en aktie. Nu står det klart att fonden genomför en utdelning enligt plan 2020.

Foto: Per Gustafsson

XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Förvaltningsavgiften är 0,30%. Utdelningstillfällen sker normalt i maj och september. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. 

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel.

2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. Utdelningsbeloppet motsvarar 4 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-12-30.

XACT Högutdelande – två utdelningstillfällen under 2020

Utdelning 1

 • 11 maj 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 12 maj 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 13 maj 2020 Avstämningsdag
 • 18 maj 2020 Likviddag

Utdelning 2

 • 14 sep 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
 • 15 sep 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
 • 16 sep 2020 Avstämningsdag
 • 21 sep 2020 Likviddag

Påfyllning i aktieportföljen

En positiv trend har märkts den senaste tiden på börsen och flera prognosmakare menar att vi har passerat den lägsta nivån. Regeringar och dess riksbanker har verkställt stora stöd till företag och anställda för att täcka upp de negativa effekter som uppstått p g a Covid 19. Några länder börjar även öppna upp flera verksamheter idag. Tyvärr finns det stor risk för bakslag och vi bör kalkylera med hög volatilitet framöver. Jag är ändå optimist och hoppas på att vi börjar närma oss ett ”normalläge i det onormala”, dvs att marknaden har prisat in sig och att börsutvecklingen kan återgå till en större logik, om än, med hög volatilitet.

Aktieportföljen visar positiv siffror, inte minst de fastighetsaktier som jag passade på att köpa vid månadsskiftet mars/april. Det visade sig vara gyllene tillfälle att gå in i fastighetsbranschen; en bransch som saknats i portföljen tidigare.

Idag har jag fyllt på med aktier bland de branscher och företag som återhämtat sig sämst i portföljen och där jag ser att det finns en eftersläpning i återhämtningen. De aktier jag har fyllt på de befintliga innehaven är:

 • Nordea
 • Swedbank
 • SSAB
 • Alfa Laval
 • Husqvarna
 • Loomis

Svart vecka för utdelningarna – spararna har hittills gått miste om 44 miljarder

Coronavirusets ekonomiska efterskalv slår hårt på hundratusentals svenska aktiesparare som blir utan utdelning i vår. På måndagen ställde modejätten H&M in sin utdelning.
Enligt Di:s sammanställning har utdelningar för över 44 miljarder kronor från 31 bolag sänkts eller ställts in den senaste veckan.
— Läs på www.di.se/nyheter/svart-vecka-for-utdelningarna-spararna-har-hittills-gatt-miste-om-44-miljarder/