Oväntat klipp

Man ska aldrig slutas förvånas. Konsumentberoende Husqvarna som lever en undanskymd tillvaro i min portfölj, pressad av inflationsmiljön, rusar plötsligt drygt 14%. Plötsligt blir tråkmånsen ett klipp tack vare Bosch som ingått avtal om att köpa 12% av aktierna. Syftet sägs vara att de skall samarbeta om batteriutveckling. Nu är det endast mitt andra innehav Investor som äger mer i Husqvarna än Bosch, nämligen 16,8%. Investor förnekar att de sålt aktier till Bosch, vem är då säljare? Man blir ju nyfiken.

Biotage – ett spännande innehav

Biotage är ett av mina mest spännande innehav med en imponerande tillväxt och marginaler. Biotage AB tillhandahåller separationsteknik och lösningar för analytisk och organisk kemi från forskning till kommersiella analyslaboratorier och industriella tillämpningar. Företaget har delat upp sina produkter i områdena organisk kemi, analytisk kemi och industriprodukter. Dess produktportfölj omfattar biotageutvinning, biotagetryck, tyngdkraftsställ, patronbearbetningsstationer etc. Bland kunderna finns myndigheter, akademiska institutioner och läkemedels- och livsmedelsindustrin. Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige och bolagets produkter säljs i mer än 80 länder. (Börsdata)

Höjt kreditbetyg

AstraZeneca är mitt näst största svenska innehav. Då känns det bra att ratinginstitutet S&P höjer kreditbetyget för läkemedelsbolaget till A från -A. Utsikterna är stabila. Det framgår av ett pressmeddelande. Enligt S&P förutsätter de stabila utsikterna att Astra Zenecas nettoskuld uppgår till 2-2,5 gånger ebitda, att fokus ligger på att leverera sin pipeline i det sena utvecklingsskedet samt att man klarar av att bibehålla en justerad ebitda-marginal på över 30 procent (Börskollen).

Infineon ökar omsättningen med 38%

Glädjande att Infineon Technologies infriar mina förväntningar med att överträffa analytikernas förväntningar. Omsättningen ökar med hela 38% och aktien stänger med en ökning på +7,77%. Sedan köp är mitt innehav på kort tid upp +17,3%. Bolaget meddelar samtidigt höjda finansiella mål där bland annat intäkterna ska växa mer än 10 procent (tidigare mer än 9 procent) och resultatmarginalen (segment) ligga på 25 procent (tidigare 19 procent).

AstraZeneca stiger på rapport

Mitt näststörsta innehav i Sverigeportföljen AstraZeneca har i år stigit med +28,3%. I dagens Q3 rapport överträffar bolaget förväntningarna och höjer vinstprognosen för året. Aktien stiger i detta nu med 2% på rapporten. Astra Zeneca redovisar en vinst per aktie för kärnverksamheten (”core”) på 1:67 dollar i det tredje kvartalet 2022, analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1:51 dollar per aktie.

Freja -fortsatt stark användartillväxt

Teknikföretaget Freja som tillhandahåller mobila e-legitimationer för både organisationer och privatpersoner redovisar idag i sin Q3-rapport en fortsatt stark användartillväxt. Antalet användare i tjänsten Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 737 000 st, dvs en ökning om 122% jämfört med samma period föregående år. Årligt återkommande intäkter för segmentet Freja eID uppgick den 30 september 2022 till 6,3 MSEK, en tillväxt om 99% jämfört med samma period föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick till 6,6 (3,6) MSEK. Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,2 (-10,4) MSEK och rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10,7 (-13,5) MSEK. Periodens resultat uppgick till -10,8 (-15,7) MSEK. ”…Hösten har dragit igång med en rivstart och med en stark pipeline inför sista kvartalet ser jag framför mig att flera intressanta avtal signeras. Eftersom vi nu i princip uteslutande tecknar fastprisavtal med återkommande månadsintäkter tar vi stadiga steg mot lönsamhet…” ”…Inför fjärde kvartalet ser vi en stark pipeline och flertalet intressanta projekt som kommer att kunna bidra till att Freja börjar användas av nya användargrupper. Inte minst ser vi att affärerna inom Business to Business (B2B) ökar kraftigt, där ju e-tjänstelegitimationen är en otroligt stark produkt med få konkurrenter i Sverige.”

Q3 rapport från Biotage

Jag tog positioner i bioteknikbolaget Biotage innan rapport och bolagets  siffror överträffar mina förväntningar. Kl 15 presenterades kvartalsrapporten för tredje kvartalet och aktien är upp +4,27% strax efter rapportreleasen. Jag kommer även att följa webcastingen kl 16. Biotage slår rekord i nettoomsättning och landar på 401 MSEK (305) MSEK och en justerad EBITA marginal om 27,3% för kvartalet. Det är bra jobbat i en orolig omvärld och utmaningar inom försörjningskedjan. Det tyder också på en bra kostnadsdisciplin att marginalen förbättras. Samtliga tre kundfokusområden uppvisar stark tillväxt under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år; White Tech med kunder verksamma inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och vaccin, Red Tech med fokus på diagnostikföretag och kliniska, kriminaltekniska och dopinglaboratorier samt Blue & Green Tech inriktat på miljö-, vatten- och livsmedelslaboratorier. Sammantaget är den organiska tillväxt under årets tredje kvartal 12,2 procent.

Rapporter: Raket, rusare, magplask och inför…

Bland mina innehav rapporterar idag SinchNovo NordiskSampo och något senare idag  kl 16 mitt nya innehav BiotageSinch rusar igen,  i detta nu, med +31,28% och Novo Nordisk gör en normal rusning med +4,82%. Sampo däremot gör ett magplask och är ner -5,48%. Biotage stiger inför rapport med +1,55%. Det är kul med bearmarketrally, men jag är överviktad i hedge för fortsatt nedgång på börsen. Jag undviker  att bli alltför optimistisk och ta för stora positioner. Ikväll kl 19 får vi troligen svart på vitt om FED höjer räntan med ytterligare 0,75 punkter, allt annat är en överraskning. Det svenska kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar sin delårsrapport som ligger helt i linje med den tidigare omvända vinstvarningen. Det finansiella resultatet tyder på att bolaget gör framsteg både kring vinst och omsättning. Danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under tredje kvartalet. Bolaget höjer helårsprognosen.Omsättningen steg 27,9 procent till 45 566 miljoner danska kronor (35 622). Finländska försäkringsjätten Sampo redovisar en något lägre vinst än väntat under det tredje kvartalet. Vinsten minskade samtidigt också ordentligt mot fjolårsperioden. Jag har tagit rygg på kapitalförvaltaren Invesco och efter  egen analys tagit positioner i svenska bioteknikbolaget Biotage innan rapport. Det är lite av en chansning, men postionen är på en nivå där jag kan ta risken.

Håller ställningarna

Trevligt att investor håller ställningarna. Substansvärdet ökar med 3% under kvartalet. Totalavkastningen under perioden uppgick till minus 3 procent, att jämföra med totalavkastningen på minus 4 procent enligt SIXRX-index. Investors största onoterade innehav Mölnlycke hade en organisk omsättningstillväxt på 9 procent i konstant valuta i det tredje kvartalet. ”Framöver finns det en klar risk att makroekonomin kommer att bli mer utmanande, men vi är väl positionerade och historien har visat att betydande långsiktiga värden kan skapas under tuffa tider” skriver Johan Forssell, vd för Investor i ett pressmeddelande.