Munters portföljvinnare i maj månad – hela laget levererar

Det är inte enskilda aktier som skall ge ett bra helårsresultat, istället är det hela laguppställningen. Genom att hålla bra trendare i laguppställningen kan jag förhoppningsvis vara något bättre än Stockholmsbörsens breda index. Med 30 bolag i laguppställningen blir det ingen rusning för den totala portföljen men tillräckligt för att ibland överträffa breda indexet till en rimlig risk. För maj månad steg min portfölj med +1,05% medan breda indexet backade med -2,7%. Ser jag på den senaste tremånadersperioden är jag upp  +4% medan indexet är ned -1,5%. Även små steg blir stora kliv sett över en längre period.

Det är inte utan anledning som den här kvartetten blir portföljvinnare. Överst på pallen är klimatkontrollbolaget Munters som steg med +31% under månaden. Munters drar nytta av AI och techvågen eftersom de bl a är en stor leverantör av kylning till datacenter. Kirurgisimulatorbolaget Surgical Science rapporterade i maj och ökade omsättningen med 44% och redovisade en kraftig resultatökning. Medicinteknikbolaget Medcap rapporterade också i maj och redovisade en ökad omsättning och ebitda-resultat. Den organiska ökningen stod för hälften av den totala omsättningsökningen på 45%. Industrikommunikationsbolaget Ependion som jag tog in i laguppställningen under maj månad har visat en imponerande utveckling sedan 2021.

Annons

Veckan som gått, eftersnack

En oförglömlig vecka med rapportrusaren Surgical Science i laget. Surgical rusade med +29% på rapportdagen och i år är aktien upp +53%. Mina nya innehav, Latour och Beijer Electronics, visade direkt att de hör hemma planen och levererade bra uppgångar direkt. Hela laget är upp +3,54% i veckan och breda Stockholmsindexet gick +1,59%. Det är ändå viktigt att påminna sig om att det är inte enskilda aktier som skall ge en bra avkastning för hela året utan det är hela laget. Eftersom jag ser till att ha en laguppställning där alla är långsiktigt bra trendare har jag hela tiden en portfölj som levererar. Detta gör att jag nästan varje dag gör vinsthemtagningar på toppen och behåller grundinnehavet till kommande skördar.

I veckan har jag gjort två spontana och lyckade trader i Surgical och Lagercrantz som jag redogjort för i tidigare inlägg. Detta och vinsthemtagningarna har gett mig likvid att ta in Latour och Beijer Electronics i laguppställningen.

Av de börser jag är aktiv på trendar Frankfurt, Stockholm, London, Oslo, Köpenhamn och New York positivt medan Helsingfors och Toronto är i en negativ trend. Frankfurt, DAX, trendar helt klart bäst och passerade ATH i veckan.

VIXstängde på låga 16,81 (17,03), vilket indikerar en lugn börs med riskaptit. Börsen lyfte i förra veckan tack vare att Joe Biden uttalade sig att förhandlingarna om skuldtaket blir klara den här veckan. Republikanerna avbröt dock samtalen igår med hänvisningen att demokraterna är oresonliga och Wall Street pressades på fredagskvällen. Fortsättning följer…..

Blandad börsstängning – Surgical Science fortsätter rusa – två nya innehav

Stockholmsbörsens breda index backade idag med -0,05% och storbolagsindex på +0,44%. Min laguppställning stängde på grönt och toppinsatsen stod för andra dagen i rad Surgical Science för; igår på rapport +29% och idag +6.61%. Idag har jag släppt in två nya spelare i laguppställningen.

Gårdagens kursraket Surgical Science blev även idag portföljvinnare med flera höjda riktkurser i ryggen. På andra plats återfinns Lagercrantz som lämnade en bra rapport igår men backade och återhämtade nedgången idag. Lyckosamt nog fyllde jag på igår när aktien dippade ned till -5,5% och som sedan stängde sedan på -3,77%. På tredje plats kommer Medcap som tillsammans andra hälsovårdsbolag gick bra idag.

Jag välkomnar Latour och Beijer Electronics in i laguppställningen. Latours premie är förnärvarande lägre än dess historiska genomsnitt. Premien vid mitt köp är 18,46% jämfört med femårssnittet ligger på 28,38% och tre år på 41,99%. Latour trendar 4,2% över sitt MA200 och sex av de tio noterade innehaven har en positiv trend. Beijer Electronicsuppfyller min fundamentala checklista med ökande omsättning och resultat m m samt trendar 23,6% över sitt MA200. Jag köper in mig successivt i bolagen till önskad allokering.

Portföljinnehavet Surgical Science rekordrusade på sur Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen backade samtidigt som förhandlingar om det amerikanska skuldtaket fortsatte. Stockholms breda index sjönk med -0,98%. Mitt innehav Surgical Science rusade och stängde på +29% vilket innebar att hela laguppställningen stängde på +0,16% trots en sur börs. Idag blev det åtta avslut, varav 7 vinsthemtagningar och en påfyllning.

Surgical Science lämnade en fantastisk rapport och lyfte med otroliga +29% och förvandlade sig själv till mitt största innehav. Det är möjligt att tvåan medicinteknikbolaget Medcap lyfte med hjälp av Surgical Sciences uppgång. Idag blev det känt att Infineon förvärvar Imagimob inom maskininlärning vilket stärker Infineons erbjudande inom AI-lösningar. Detta gillade marknaden och lyfte aktien.

Idag har jag gjort fortsatta vinsthemtagningar i sju bolag på 5-15% av innehavet i laguppställningens bästa trendare. Grundinnehavet får vara kvar och trenda till nästa skörd. En påfyllning gjordes i en dippande rapportör. Se nästa sida.

Vinsthemtagningar gjordes i dagens rapportör Surgical Science (i år +49%, idag +29%), Apple (i år +33%), ABB (i år +21%), Infineon (i år +20%), Medcap (i år +41%), Bakkafrost (+19%) och Novo Nordisk (i år +22%). Jag fyllde på i Lagercrantz (i år +26%) som trots att bolaget överträffade förväntningarna på alla punkter stängde på -3,77%. Jag fyllde på när aktien var nere o vände på -5,5%.

Surgical Science lyfter vinsten med +166,5% och rapportrusar

Surgical Science som med dagens rusning i detta nu är upp +28,11% förvandlas direkt till mitt största innehav. I år är aktien upp +48% och jag har gjort små vinsthemtagningar tidigare, senast igår. Med dagens uppgång är Surgical Science laguppställningens topptrendare med 49,5% över MA200d.

Surgical Science som tillverkar reality-simulatorer för kirurger och medicinska specialister, rapporterar ett rörelseresultatpå 53,3 MSEK (20,0) för Q1, dvs ett lyft på 166,5%.

Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44%.

Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av nettoomsättningen (22).

Nettoresultatet uppgick till 49,8 MSEK (16,5), vilket gav

ett resultat per aktie om 0,98 SEK (0,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,5 MSEK (11,1). Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 482,1 MSEK (329,9).

VD-ord:

”Surgical Science hade en mycket stark start på 2023. Omsättningen växte över 40% vilket innebär 70 MSEK mer i försäljning jämfört med samma period föregående år. Av 229 MSEK i total försäljning genererar vi en rörelsevinst på över 50 MSEK vilket är drygt 2,5 gånger mer än vinsten under första kvartalet 2022. Licensintäkterna från våra robotkirurgikunder fördubblades jämfört med första kvartalet 2022. Övriga nyckeltal pekar också i rätt rikt- ning inklusive ett fortsatt starkt kassaflöde. Makroekonomin ger anledning till farhågor om sämre tider men än så länge ser vi inte att det påverkat vår verksamhet i någon större utsträckning.”

Plusdag för portföljen + nytt innehav

Min laguppställning levererade en uppgång på +0,62%. Storbolagsindexet stängde ned -0,02% och breda index upp +0,4.Det var verkligen en svängig dag på börsen men glädjande att det landade på en grön fredag. Mitt nya innehav danska GN Store Nord toppar idag och har trendat bra sedan rapportsläppet i onsdags och fått höjda rekommendationer och riktkurser. Husqvarna får en välförtjänt andraplats efter sin fina rapport. Även trean HMS Networks har fått höjda riktpriser efter sitt rekordresultat. Nordea får lämna spelplanen och in från avbytarbänken kommer danska GN Store Nord. Jag har haft ögonen länge på bolaget och efter onsdagens rapport klättrade bolaget över MA200. Jag har även minskat i Swedbank och fyller på i Assa Abloy som också trendar bra igen efter en utmärkt rapport.

Två vinnare och en miss

Börsen backade på en rapporttung dag. 14 av mina innehav, inklusive obligations-etf:erna, stängde på plus, Min laguppställning presterade något bättre än index. Bästa innehav blev rapporterande ABB som slog estimaten och samtidigt höjde helårsprognosen för lönsamhet och tillväxt. Tvåan Nordnet överraskade med rekordintäkter och överträffade förväntningarna. Det börjar bli en trevlig vana att Surgical Science är med i Top 3 och idag blev det tredjeplatsen. Boliden missade förväntningarna och föll under MA200 så bolaget flyttades till avbytarbänken. Även NXP semiconductors föll under sitt medelvärde och fick lämna portföljen. Försäljningarna gav utrymme att välkomna Nordeaoch SEB till portföljen igen. Det är lite av en chansning att strax innan rapport plocka in dessa båda banker i laguppställningen. Jag lyckade fylla på i Nordnet idag på 161 kr och den stängde på 163,30. Jag fyllde även på i Surgical Science.

Första rapportveckan avklarad

Av mina börser presterade börsen i Helsingfors sämst i veckan och föll under MA200. Övriga börser trendar över och bäst är tysk DAX som faktiskt är nära all time high. Skräckindexet VIX är nere på låga 16.77, och så här lågt har det inte varit sedan november 2021. Breda Stockholmsindexet backade med -1,2% och min laguppställning höll emot väl -0,43%. På nästa sida visas hela laguppställningen och varje innehavs veckoinsats. Av mina sex rapporterande bolag är det bara Volvo och HMS Networks som stängde veckan på plus, trots att samtliga bolag lämnade mycket bra rapporter. Veckans vinnare är HMS Networks och Surgical Science vilka stängde på över +10%. Nordnet, vars årsstämma jag besökte, stängde sämst, men hade å andra sidan x-dag i veckan. Svagaste länken är NXP Semiconductors som är nära att falla under sitt medelvärde. Catena fick flytta till avbytarbänken i veckan av den anledningen. På bänken hoppar flera innehav som vill in och spela.

Plusdag för portföljen

Stockholmsindexen stänger rött men mitt lag levererar en uppgång på +0,41% och 17 innehav stänger på plus. Av mina rapporterande bolag stänger Munters och Investor på plus medan Sandvik oförtjänt stänger på minus trots en bra rapport. Läkemedel gick bra idag med Novo Nordisk som portföljvinnare och AstraZeneca på fjärde plats. Andraplatsen gick till Surgical Science som varit Top 3 flera dagar i rad. Bakkafrost stiger med hjälp av ännu en höjd riktkurs och upprepad köprekommendation från SEB. Dagens påfyllning blev i Surgical Science som nu är nära önskad nivå. Samtliga bolag trendar över MA200, men NXP Semicoductors börjar tappar fart och riskerar att bytas ut.