Ekonomipriset 2022: Deras upptäckter lär samhället hantera finanskriser bättre

Idag är det Nobeldagen och årets ekonomipristagare, Ben Bernanke, Douglas Diamond och Philip Dybvig har väsentligt förbättrat vår förståelse av bankernas roll för ekonomin, särskilt vid finanskriser. Deras forskning visar bland annat varför det är så viktigt att undvika att banker kollapsar.

Annons

Corona och oljechock – räntesänkningar? Nedgång på börsen idag.

Efter oljeprisraset, virusutbrottets utveckling och morgonens kraftiga nedgångar på de asiatiska börserna ökar nu pressen på att centralbankerna måste göra något för att hindra ytterligare nedgångar i den globala ekonomin.

Efter nedgångarna på de asiatiska börserna ser det ut att bli en svettig måndag även på de europeiska börserna.

Jag avvaktar när det gäller nya köp, eftersom det troligen blir ytterligare nedgång.

U- eller V-scenario som en effekt av Corona?

Fram till nu har konsensusbedömningen att coronautbrottets
ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds. Mer sannolikt är nu ett
U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel.

Ja, frågetecknen är många, det gäller att ha is i magen och tänka långsiktigt.

Munter onsdag på USA-börserna

Det skall bli intressant att följa den svenska börsen idag. Det blev en positiv onsdag på USA-börserna där S&P 500 steg med 4,2 procent. Den amerikanska kongressen har enats om ett stödpaket på 7.8 miljarder för att lindra effekterna av coronaviruset och att Joe Biden har framgång i demokraternas primärval påverkar börsutvecklingen i USA positivt. Dessutom tillkommer att Internationella valutafonden har lanserat ett stödprogram för att motverka virusets effekter på världsekonomin. Vilka spår sätter detta på den svenska börsen?