Skarpt läge – kampen mot Corona är viktigast

Att tro på och stödja svenskt näringsliv genom att köpa aktier i svåra tider är viktigt om man har den möjligheten. Jag kommer dock en period framöver att mer praktiskt hjälpa till med kampen mot Corona Det är möjligt att mina inlägg på bloggen blir färre ett tag framöver. Corona är inte att leka med. Tippar man över kanten vid en infektion kan det gå snabbt utför. I första hand; få inte Corona, i andra hand; får du det, ge kroppen en chans att övervinna det. Vi måste alla hjälpas åt för att hindra smittspridning och skydda riskgrupperna. Att inte ta det på allvar är en lek med döden, läget är kritiskt. Var rädda om er.

Annons

”Det värsta skulle kunna vara över innan sommaren”

”Det värsta skulle kunna vara över innan sommaren” säger Johan Giesecke till Aftonbladet.

Aftonbladet skriver i artikeln där man talat med Giesecke att ”Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst antal intensivvårdsplatser per invånare, 5,8 per 100 000 invånare. Den svenska resursen har kraftigt rustats ned, enligt TT som tittat på statistik från tidningen Svensk förening för anestesi och intensivvård.
Johan Giesecke, tidigare statsepidemiolog, är i dag rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO). Han menar att den svenska vården ser ut att vara väl rustad när epidemin verkligen når oss. Men han påpekar samtidigt att situationen kommer att vara allvarlig den närmaste framtiden.” – Allt talar för att alla som behöver vård kommer att kunna få det. Men det blir inte lätt, det blir jobbigt. Men jag brukar säga att det blir värre innan det blir bättre, säger Giesecke till Aftonbladet. Han tror samtidigt på ett snabbt förlopp i Sverige. Det skulle innebära att det värsta skulle kunna vara över innan sommaren. Prognosen gör han genom att titta på hur sjukdomen sprids och med hjälp av en enkel modell räkna på hur många fall det blir framöver.
– Toppen kan vara nådd den närmaste månaden, säger Johan Giesecke.”

Flera viktiga ekonomiska stödpaket, men pengar stoppar inte virusets spridning

Regeringars stödpaket och pengar stoppar inte grundorsaken till problemet; coronavirusets spridning. Det viktigaste just nu är de medicinska och strukturella samt organisatoriska insatser som görs för att hämma virusets spridning. Omfattande insatser görs nu inom dessa områden.

Självklart är de ekonomiska stöd- och krispak som USA och flera länder i Europa redan har infört för att motverka de ekonomiska effekterna av coronaviruset oerhört viktiga för att företagen skall kunna överleva krisen.

Även den svenska regeringen och samarbetspartierna inför idag tillfälliga permitteringar, likviditetsstöd och att staten tar över sjuklöneansvaret i ett nytt paket riktat mot det krisande näringslivet. Stöden oerhört omfattande och kan innebära stöd på omkring 300 miljarder beroende på hur det kommer att användas. Paketet är mer omfattande än de övriga nordiska länder hittills beslutat om.

Senare idag väntas även den Brittiska regeringen komma med ett krispaket.

Den svenska börsen fortsätter idag att falla trots det omfattande stödpaketet. Återstår att se om det blir en återhämtning framåt eftermiddagen.

Osäkerheten framåt är stor, en storbank som vågat sig på en prognos är Goldman Sachs som igår släppte en färsk analys med nya prognoser för den amerikanska tillväxten i år. Under första kvartalet väntas det bli en nolltillväxt, mot tidigare 0,7 procent, medan prognosen för det andra kvartalet sänks till -5,0 procent från 0,0 procent. G S räknar emellertid med en rejäl återhämtning under andra halvåret och höjer prognosen för tredje kvartalet från 1 till 3 procent och för fjärde kvartalet från 2,5 till 4 procent.

https://www.di.se/live/goldman-sachs-sanker-bnp-prognoser-for-usa-men-tror-pa-aterhamtning/

Vi vill alla samma sak – bidra till att minska Corona-virusets spridning

Det viktigaste problemet för mänskligheten just nu handlar inte om nedgångar i aktieportföljer eller oro på världens börser även om vardagen även inom dessa områden fortsätter och behöver hanteras. Nedgångarna på börsen och ekonomin generellt beror denna gång inte på politiska eller ekonomiska faktorer. Detta är unikt jämfört tidigare historiska nedgångar. Detta innebär å andra sidan att det finns mycket goda förutsättningar att vi tillsammans kommer att bli framgångsrika i bekämpningen av coronavirusets spridning. Både privatpersoner, stater och organisationer har ett ett stort ansvar att göra allt för att hindra spridningen. Det är mer än någonsin viktigt att alla hjälps åt.

Kassaflödet, är det något att ha koll på?

Ett bolag som har ett positivt kassaflöde kan använda pengarna till utdelning eller stärka balansräkningen samt t ex klara av en generell ekonomisk nedgång som nu händer i coronavirusets spår. Bolagen skall redovisa resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Resultaträkning och balansräkningen diskuteras ofta, men inte kassaflödesanalysen. Vill vi veta om bolaget generar pengar och få en helhetsbild på hur det fria kassaflödet ser ut får vi titta i kassaflödesanalysen. Oavsett om kassaflödet är negativt eller positivt är det bra att förstå varför.

Kassaflödesanalysen består av tre delar, den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsdelen.

I den löpande verksamheten ingår intäkter från försäljning av varor och tjänster, kostnader, skatter och räntor samt avskrivningar. Avskrivningar och nedskrivningar är inte faktiska kostnader idag, så dessa tar man tillbaka och får då fram det renodlade kassaflödet från den löpande verksamheten. Redan här kan man se om företaget generera pengar av egen kraft eller inte.

I investeringsverksamheten kan man se hur företaget har investerat i maskiner och andra tillgångar för att förädla verksamheten.

I finansieringsdelen kan man se hur utdelningar, amorteringar och upptagning av lån påverkar kassaflödet.

Med andra ord är det fria kassaflödet den löpande verksamhetens faktiska kostnader och intäkter minus investeringsverksamheten. I finansieringsdelen så kan man se hur utdelningar, amorteringar och upptagna lån påverkar det fria kassaflödet. 

Det fria kassaflödet kan vara negativt eller positivt av olika anledningar som kan vara bra eller inte bra. Ett företag kan genomföra större investeringar och det är oftast bra och en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig i framtiden. Det är naturligtvis negativt om man inte lyckas skapa positivt kassaflöde från den löpande verksamheten och på sikt är det en förutsättning för att överleva. Oavsett om vi tittar på ett mogna bolag, tillväxt- eller utvecklingsbolag är det bra att kunna studera det fria kassaflödet och förstå varför kassaflödet är negativt eller positivt.

Vill vi jämföra företag kan vi sätta det fria kassaflödet i relation till både börsvärdet och enterprise value, den senare för att fånga in eventuell nettoskuldsättning. Enterprise value är ju börsvärde plus nettoskuldsättning. Då får vi fram ett nyckeltal som heter Fritt kassaflöde Yield (FCF Yield). Skiljer resultaten sig åt, beroende på om vi sätter kassaflödet i relation till börsvärdet eller enterprise value, då finns det en skuldsättning som bör kollas upp. Ju högre tal, desto bättre, då genererar företaget pengar till utdelningar, amorteringar och framtida investeringar m m.

Fritt kassaflöde Yield (FCF Yield)=Fritt kassaflöde/Börsvärde (och även enterprise value). Det här är även ett av de få nyckeltal som i viss mån är applicerbar över branschgränserna.

Min strategi

WHO har nu klassat coronaviruset som pandemi. Vi kan förvänta oss ytterligare nedgångar på börsen. Det är så gott som omöjligt att veta när läget blir stabilare och börsen vänder uppåt, eller m a o att hitta vändpunkten och köpa vid exakt rätt tillfälle. Min strategi just nu är att köpa aktier vid flera tillfällen när börsen svänger det sätt den gör nu. Frågan är inte om börsen vänder uppåt utan när den gör det.

Påfyllning i aktieportföljen med Investor, Öresund, Boliden och SSAB

På en månad har rubricerade aktier fallit med mellan 15 och 30 % vilket är intressant.

Boliden (-24 %) har en otroligt stark balansräkning och att slopa extrautdelningen i år visade sig bli ett smart drag. Detta sänker risknivån i aktien. Bolidens tre viktigaste metaller koppar, zink och nickel har fallit med omkring 10 % sedan årsskiftet. Nu kommer Kina igång och det borde ge en puff åt mineralpriserna.

SSAB (-30) har en stark finansiell ställning och att aktien rasar beror enbart på oro för att resultatet sjunker om stålmarknaden försämras avsevärt. Hittills har dock inte coronaviruset gett avtryck i stålpriserna. En svagare konjunktur med omstruktureringar kan gynna SSAB enligt bl a DI.

Investor (-17 %) och Öresund (-15 %) är båda intressanta investmentbolag med divergerade och långsiktiga portföljer. En bra grund i de flesta portföljer.

Corona och oljechock – räntesänkningar? Nedgång på börsen idag.

Efter oljeprisraset, virusutbrottets utveckling och morgonens kraftiga nedgångar på de asiatiska börserna ökar nu pressen på att centralbankerna måste göra något för att hindra ytterligare nedgångar i den globala ekonomin.

Efter nedgångarna på de asiatiska börserna ser det ut att bli en svettig måndag även på de europeiska börserna.

Jag avvaktar när det gäller nya köp, eftersom det troligen blir ytterligare nedgång.

U- eller V-scenario som en effekt av Corona?

Fram till nu har konsensusbedömningen att coronautbrottets
ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds. Mer sannolikt är nu ett
U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel.

Ja, frågetecknen är många, det gäller att ha is i magen och tänka långsiktigt.