Min aktievecka 40utdelningar, inflation, fallande tillväxt och bearmarketoptimism

Tre utdelningar trillar in i nästa vecka frän svenska Alm Equity, finska TietoEVRY och amerikanska NXP Semiconductor. Experter ser köpläge trots sämsta septemberbörsen sedan finanskrisen. Är perspektivet 2-3 år är jag benägen att hålla med, men i närtid med stigande inflation och fallande tillväxt får man i så fall tåla att portföljen tar stryk, men även när inflationen toppat och börjar falla tillbaka har vi kvar en en fallande tillväxt ett tag till. Visst blir det några björnmarknadsrallyn framöver, men sedan faller det tillbaka till lägre nivåer. Det gäller att vara försiktig där ute och inte dras med i bearmarketoptimism och tro att det är över.

Tillväxtjakt – det första av tre nya bolag

Jag välkomnar Addnode Group in i Aktieportföljen. När man, som jag, ofta befinner sig mitt i Europa slås man av hur långt fram Sverige ligger i digitaliseringen. Europa och världen är en enorm marknad för svenska informationsteknologiföretag och Addnode är enligt min mening ett bra tillväxtcase både genom sin förvärvsstrategi och organiska tillväxt. Min ambition är att innehavet är en långsiktig investering. Alla bilder utom de två sista är hämtade från Addnodes årsredovisning 2019.

Addnode Group är ett internationellt informationsteknologiföretag med 1500 medarbetare i 17 länder. I nära samverkan med sina kunder skapar Addnodes bolag digitala lösningar av programvaror och tjänster .

Addnode verkar genom sina dotterbolag i tre divisioner.
Beskrivning av Addnodes tre divisioner.

Förvärv av kompletterande verksamheter är en bärande del av Addnode Groups tillväxtstrategi.

Historisk tillväxt för Addnode.
Aktieutveckling sedan 2009.

Addnode redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Addnodes Q3 rapport

Översikt av viktiga nyckeltal

Källa: Börsdata

U- eller V-scenario som en effekt av Corona?

Fram till nu har konsensusbedömningen att coronautbrottets
ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds. Mer sannolikt är nu ett
U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel.

Ja, frågetecknen är många, det gäller att ha is i magen och tänka långsiktigt.

PriceEarningGrowth, PEG-tal – undvik billiga PE-talsfällor

PEG-talet är ett bra komplement till PE-talet så man inte går på billiga PE-tals fällor eller avstår från dyra köp med höga P/E-tal.  När du lägger till tillväxten så kan ett bolag med högt P/E-tal bli köpvärt och det billiga alternativet kanske inte ser så bra ut i jämförelse.

PE-talet talar om vad jag betalar för aktiepris i förhållande till hur mycket vinst per aktie. 

P/E PE-tal : Aktiekurs (Price) / Vinst per aktie

Det som gör PEG-talet användbart är att man lägger på tillväxten i vinsten.

PEG PEG-tal : PEG (Price Earning) / Vinsttillväxt (Grow)

Två bolag kan ha samma P/E-tal, men om ett av bolagen växer snabbare än det andra kommer det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet och alltså vara mer köpvärt.

Är tillväxten högre än vad PE-talet är då får du mer tillväxt än vad du betalar för.

T ex PE, 20 /vinsttillväxt 1 år, 25%= PEG, 0.8

Är PEG talet under 1 innebär det att tillväxten är högre än PE-talet.

Som du märker så beror PEG till stor del på hur vi själva väljer att tro att resultatökningen kommer att se ut. En blivande aktieägare till ett företag hoppas att vinsttillväxten i procent skall vara större än P/E talet vilket skulle kunna innebära att marknaden undervärderar aktien för tillfället och att det är ett bra köpläge.

  • PEG < 1: Under förutsättning att din beräknade och/eller faktiskt vinsttillväxt är rimlig/rätt så är detta en undervärderad aktie. Som redan nämnts så beror detta mycket på hur resultatökningen beräknas.
  • PEG =1: Aktien “korrekt” värderad.
  • PEG > 1: Aktien är övervärderad.
  • PEG > 1,5: Aktien är mycket övervärderad.

PEG över 1= Dyr tillväxt, du betalar mer än den tillväxt du får.

PEG under 1= Billig tillväxt, då får du mer tillväxt än vad du betalar för.

Testa även mer än ett år, för ett enstaka år kan vara utsatta för engångshändelser, prova 3 eller 5 år.

Som med alla andra nyckeltal så är det viktigt att jämföra med andra analyser.

Så enkelt är det.