En given trade – Millicom

Tidigare i veckan fyllde jag på mitt innehav i Millicom för jag ser en möjlig trade i aktien som rasat med 54% och är lågt värderad med ett P/E-tal på 6. Företaget drabbades av en rejäl förtroendekris när de meddelade att coronaepedimin inte påverkas av coronakrisen för att senare släppa en kvartalsrapport som visade att så inte var fallet. Dessutom slopades både aktieutdelning och ett planerat återköpsprogram samtidigt som sydamerikanska valutor och nedstängningar påverkade Millicom. Folk i dessa länder kan inte ens gå ut och köpa kontantkort till sina mobiler.

En ökad optimism med en fortsatt uppgång på börsen med en förbättrad valutamarknad kan gynna Millicom. Nyligen köpte Millicoms chefsjurist och finanschef aktier i bolaget vilket ger en ytterligare köpsignal.

Idag läser jag att Erik Penser Bank delar min syn på aktien och ”ser köpläge i krossad aktie”. Banken anser att nedvärderingen som skett i aktien inte är motiverad och att den nu är för lågt värderad. I skrivande stund kl 10.40 är aktien upp ca 6%. Banken menar även att det motiverade aktievärdet är 300 kr istället för de 233 kr som den just nu är värderad till.

Annons

Köp senast dagarna…

Jag sålde av en del aktier i förra veckan som utvecklats väl och har extra likvid att köpa akter för just nu. Måndagens kraftiga nedgång på börserna gav köpläge och det är bara att jobba på.

Foto: Per Gustafsson Plats: Teltow, Berlin

Castellum, ”Det är ofta i dåliga tider som de bästa affärerna görs. Coronakrisen har gjort det möjligt att komma in i ett tills nyligen dyrt fastighetsbolag till bra rabatt”, skriver Dagens Industri i ”Veckans aktie”-analysen. Håller med och köper mer i bolaget.

Nobina ”har inte lämnat någon guidning för den ekonomiska effekten. Dess ståndpunkt är att det inte kan hållas ansvarigt för en volymminskning som inte föreskrivs i kontraktet. Det verkar emellertid utmanas av några kollektivtrafiksmyndigheter, och detta kan också påverka produktionen, eller mer fasta delar av kontraktet, på grund av bestämmelser om den förväntade volymen och kollektivtrafiksmyndigheternas möjlighet att ändra det, vilket är svårt att bedöma. Därför är det väldigt svårt att beräkna de ekonomiska konsekvenserna. Vi bedömer att lokaltrafik är viktigt för de lokala myndigheterna och måste upprätthållas och att den lokala trafiken kommer att återupptas snabbare än internationella resor, vilket kan ta längre tid” skriver Swedbank. Jag håller med och köper mer.

AT&T (USA) är en stabil utdelningsaristokrat och jag fyller på med fler aktier.

Abbvie (USA) tillhör också utdelningsaristokraterna och har dessutom en enorm tillväxtpotential. Dags att köpa mer.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB rasade igår med som mest 40% när det blev känt att VD:n och grundaren. Det är helt rätt att aktien rasar och det är inte bra för SBB. Jag gjorde tvärtemot marknaden och kastade mig på köpknappen. Aktien hade dock återhämtat sig till -20% när jag köpte. Jag bedömer att SBB numera är så mycket mer än Ilija Batljan och tror att det är en bra investering på sikt. Ilija äger 13% av aktierna och drygt 30% av rösterna.

Cibus Nordic ”kan snart ta steget från First North Premier till Stockholmsbörsens finrum och nu är det läge att köpa aktien”, skriver Dagens Industris Magnus Dagel i en analys. Direktavkastningen är hög och ligger på ca 7%, vilket lockar i en galen minusräntevärld. Jag lägger till aktien i utdelningsportföljen, men ser även en tillväxtpotential i aktien till en låg risk.

Rockader i aktieportföljens innehav av investmentbolag

Aktieportföljen innehåller fyra investment bolag, Investor, Kinnevik, Lundbergföretagen och Öresund.

InvestmentbolagKursutveckling
från årsskiftet
Substansvärde förändring
från årsskiftet
Lundbergföretagen2%-14%
Investor-8%-8%
Bure-17%-19%
Kinnevik-18%-2%
Öresund-21%-27%
Källa: Ibindex

Ibindex redovisas det beräknade substansvärdet fram tills nu. Det är intressant att se hur aktiepriset har följt förändringen i substansvärdet. Är kursuppgången eller kursfallet motiverat?

För Öresunds del är kursnedgången på -21% motiverad då substansvärdet har förändrats ungefär lika mycket.

Kinneviks nedgång i aktiepriset är inte lika befogad. Kinneviks aktie har tappat -18%, men det underliggande värdet på Kinneviks tillgångar är bara ner -2%.

Mest överprisad är Lundbergs där aktien gått upp 2% men substansvärdet är ner ca -14%.

InvestmentbolagSubstansrabatt/Premie nu
Kinnevik26%
Investor19%
Bure-8%
Öresund-9%
Lundbergföretagen -21%
Källa: Ibindex

Det är också värt att kolla på vad är faktiskt skillnaden mellan aktiekurs och substansvärde idag, det vi kallar för substansrabatt eller premie. 

Mest rabatt erhålls via Kinnevik och Investor medan Lundberg handlas till en stor premie.

Med anledning av detta har jag idag sålt hela innehavet av Lundbergföretagen. Aktien har haft en mycket bra utveckling sedan köp på hela 27%.

Det ökade kassaflödet p g a försäljningen av Lundbergs kommer troligen att investeras i andra investmentbolag för att behålla branschviktningen i portföljen. Ett bra köp hade varit Investor, men samtidigt är den aktien det största innehavet i portföljen.

Kinnevik meddelade 2019 att de kommer att upphöra med ordinarie kontantutdelningar och i stället betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelning. Utdelningen är en viktig del om man köper aktien ur det perspektivet. Men man får se till helhetsperspektivet vad de delar ut både kontanter och i aktier och för mig är det helhetsavkastningen som är det viktiga, inte årsavkastningen. Det är den affärsmodell Kinnevik går in i nu och då kommer vi också att ställa höga krav på att de levererar på det.

Ett annat investmentbolag som jag tittar på är Industrivärden som just nu säljs med en rabatt på 12% i förhållande till substansvärdet. Kursutvecklingen sedan årsskiftet är ca 14% och substansvärdet har fallit med ca 18%.

Investor, Kinnevik och Industrivärden ger inte samma fastighetsexponering som Lundbergs, men det är sannolikt inte en nackdel de närmaste åren. De handlas dessutom med substansrabatt och framstår därför som ett bra alternativ till Lundbergs i dagsläget.

Påfyllning i aktieportföljen – fastighetsaktier

Aktieportföljen utökade nyligen sitt innehav med fastighetsaktier, SBB, Kungsleden och Castellum.

Se länkar https://aktieportfoljen.com/2020/03/24/fastighetsaktier-in-i-portfoljen/ och https://aktieportfoljen.com/2020/03/26/mer-fastighetsaktier-in-i-aktieportfoljen/

Inslag av fastigheter har innan ovanstående köp genomfördes tidigare saknats i portföljen. Idag faller fastighetsaktierna mest av alla aktier utav aktieportföljens innehav, tillbaka till de nivåer som de köptes för. Jag passar därför på att fylla på innehaven i SBB och Kungsleden som faller mest. Just nu, vid köptillfället, ligger SBB på -13.53 och Kungsleden -7.20.

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

En anledning till att SBB faller idag är att fastighetsbolaget Nyfosa meddelade igårkväll att de inte genomför det planerade köpet av fastigheter av SBB för 8 miljarder. Enligt bolaget kvarstår intresset, men att det i nuläget inte går att genomföra affären med tanke på den förändrade marknaden. Det som hamnar lite i skymundan är att SBB igår meddelade att de ”har tecknat nya hyresavtal för cirka 21 100 kvadrat och med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden. Den största hyresgästen är svenska staten genom Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en privat vårdoperator. Snittkontraktslängden för de nytecknade kontrakten är 9,8 år.”

Även Kungsleden meddelade igår om nya långsiktiga hyreskontrakt.

Momentum – fånga köp- och säljtillfällen

Relative strength index (RSI) – mäter kortsiktiga styrkor och svagheter i aktiekursen. RSI indikatorn är ett hjälpmedel för att fånga dessa tillfällen och den kan användas både för kort- och långsiktiga strategier.

Tänk dig en oscillator, ju fler uppgångar och perioder med uppgång, så visar indikatorn ett värde närmare 100 och närmar 0 vid perioder av nedgång.

Oscillator mellan 0 och 100

Större uppgång och antal perioder med uppgång, närmare 100, säljläge?

Större nedgång och antal perioder med nedgång, närmare 0, köpläge?

En period kan vara x antal dagar men standardinställningen är 14 dagar eller perioder. Vid värden över 70 säger kan man uttrycka det som att aktien är överköpt och att sannolikheten för en nedgång av aktiekursen ökar och vid värden under 30 är aktien översåld vilket indikerar på att sannolikheten för en uppgång är att förvänta.

Standardinställningar 

14 perioder 

Värde över 70= överköpt 

Värde under 30 = Översålt

Som sagt, dyrt kan bli dyrare, men vid värdet 70 börjar det bli risk för att det skall vända nedåt. Signal under 30 nivån indikerar översåld och ger köpsignal

RSI är inte 100% träffsäkert, men den är ett beslutsunderlag som kan användas för att komplettera analys med nyckeltal och fundamental analys.

Man kan experimentera med standardinställningar.

Testa att justera antal perioder, pröva nivåer med 80-20 istället?

Standardinställningar är bra men det går som sagt att skruva på perioder och nivåer. Verktyget finns att använda på flera plattformar för teknisk analys, t ex börsdata, Nordnet m fl.

RSI primärt är till för den som vill vara lite mer aktiv med att köpa och sälja och då hitta rätt tillfälle. RSI är till god hjälp vid en trade som varar mer kortsiktigt eller någon månad. Indikatorn kan även användas vid mer långsiktig strategi om man vill gå in och köpa en viss aktie. Indikerar RSI att värdet är kring 70 kanske man skall avvakta lite, eller tvärtom, är RSI närmare 30 kan det vara en bekräftelse på att det är dags att köpa.

I exemplet nedan har jag tagit fram en bild med H&M:s aktie och RSI indikatorn finns i nedre delen av diagrammet. Titta själv och gör en bedömning av hur träffsäker indikatorn är. I diagrammet kan man konstatera att indikatorn är långtifrån träffsäker, men den är ett bra verktyg kompletterat med all annan analys.

Generellt kan man säga i det extrema läge vi befinner oss idag (200331)på börsen så är den generellt sett översåld. Av de aktier som finns i aktieportföljen är det endast en aktie som har ett RSI (14)-värde över 60, nämligen SCA B aktien (61,4) och tre aktier som har ett värde under 40, Nent (39,0), Electrolux (38,1) och JM (35,5). Köp- eller säljläge? Nja, det krävs nog mer kompletterande analys för att dra någon slutsats, men det kan konstateras att ingen aktie i portföljen har nått ända fram till 70 eller 30.

Min strategi

WHO har nu klassat coronaviruset som pandemi. Vi kan förvänta oss ytterligare nedgångar på börsen. Det är så gott som omöjligt att veta när läget blir stabilare och börsen vänder uppåt, eller m a o att hitta vändpunkten och köpa vid exakt rätt tillfälle. Min strategi just nu är att köpa aktier vid flera tillfällen när börsen svänger det sätt den gör nu. Frågan är inte om börsen vänder uppåt utan när den gör det.

Corona och oljechock – räntesänkningar? Nedgång på börsen idag.

Efter oljeprisraset, virusutbrottets utveckling och morgonens kraftiga nedgångar på de asiatiska börserna ökar nu pressen på att centralbankerna måste göra något för att hindra ytterligare nedgångar i den globala ekonomin.

Efter nedgångarna på de asiatiska börserna ser det ut att bli en svettig måndag även på de europeiska börserna.

Jag avvaktar när det gäller nya köp, eftersom det troligen blir ytterligare nedgång.

Köpläge?

När börsen öppnade imorse passade jag på att fylla på mina innehav med Investor, Bure, Kinnevik, Stora Enso och Xact högutdelande. Jag tror att långsiktigt är det nu en bra köprabatt nu även om vi får räkna med en hög volatilitet framöver med fler dippar, men sett över en längre tid räknar jag med en uppgång. Fler nedgångar i närtid innebär fler köplägen.