Switch bland fastighetsaktierna

Idag sålde jag Kungsleden och köpte Balder. Jag ser en större uppsida i både Balder och även SBB som ingår i aktieportföljens innehav. I just fastighetssektorn finns det frågetecken kring finansiering, men i Balder och SBB, med stor exponering mot bostäder, ser jag inte samma problematik.

Påfyllning i aktieportföljen – fastighetsaktier

Aktieportföljen utökade nyligen sitt innehav med fastighetsaktier, SBB, Kungsleden och Castellum.

Se länkar https://aktieportfoljen.com/2020/03/24/fastighetsaktier-in-i-portfoljen/ och https://aktieportfoljen.com/2020/03/26/mer-fastighetsaktier-in-i-aktieportfoljen/

Inslag av fastigheter har innan ovanstående köp genomfördes tidigare saknats i portföljen. Idag faller fastighetsaktierna mest av alla aktier utav aktieportföljens innehav, tillbaka till de nivåer som de köptes för. Jag passar därför på att fylla på innehaven i SBB och Kungsleden som faller mest. Just nu, vid köptillfället, ligger SBB på -13.53 och Kungsleden -7.20.

Foto av Pixabay pu00e5 Pexels.com

En anledning till att SBB faller idag är att fastighetsbolaget Nyfosa meddelade igårkväll att de inte genomför det planerade köpet av fastigheter av SBB för 8 miljarder. Enligt bolaget kvarstår intresset, men att det i nuläget inte går att genomföra affären med tanke på den förändrade marknaden. Det som hamnar lite i skymundan är att SBB igår meddelade att de ”har tecknat nya hyresavtal för cirka 21 100 kvadrat och med ett hyresvärde om cirka 314 mkr under kontraktstiden. Den största hyresgästen är svenska staten genom Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en privat vårdoperator. Snittkontraktslängden för de nytecknade kontrakten är 9,8 år.”

Även Kungsleden meddelade igår om nya långsiktiga hyreskontrakt.

Mer fastighetsaktier in i aktieportföljen

Aktieportföljen fyller på med mer aktier i SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) och välkomnar Kungsleden som nytt bolag i portföljen.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) är efter förvärvet av Hemfosa Nordens största och en av Europas största ägare av social infrastruktur. SBBs fokus är långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige samt samhällsfastigheter och utvecklingsfastigheter i Norden. Den 17 mars var P/NAV 0.7 och P/E 4.75.

Kungsledens soliditet uppgick vid årsskiftet till 44 procent och belåningsgraden till 45,8 procent. Bolaget har inga obligations- eller banklåneförfall under 2020. Kungsleden har byggt upp en stark balansräkning och en bra mix av fastigheter i fyra prioriterade marknader Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö under de senaste fem åren. Den 17 mars var P/NAV 0.74 och P/E 6.6

Foto av Alexander Naglestad på Pexels.com

I min tidigare blogg kan man läsa om att de flesta fastighetsaktier handlas nu med en rejäl rabatt jämfört med substansvärdena, se https://aktieportfoljen.com/2020/03/23/nu-handlas-flera-fastighetsaktier-till-rabatt/