På väg in i finrummet – aktien rusar

Idag läser jag i Dagens Industri i en intervju med koncernchefen att Sivers planerar att byta från First North till huvudlistan första halvåret nästa år.

I förra veckan köpte jag och skrev om att jag köpte in mig i Sivers IMA (läs här), och förutom en spännande produktutveckling, såg jag en möjlighet aktien kan vara när ett utbrott igen.

Foto av Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n pu00e5 Pexels.com

Detta var onekligen det stöd köparna behövde och i skrivande stund är aktien upp ca 8%. Återstår att se om köparna stödjer den nya nivån.

En rapportrusande trade

Elekta, ett av aktieportföljens trader kom idag med en rapport som innehöll en bättre orderingång och bruttomarginal än väntat. Aktien rusar 14,3% vid lunchtid.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Gendarmenmarkt Berlin

Strålterapibolagets ebita-resultat under det första kvartalet uppgick till 551 miljoner kronor, vilket är bättre än analytikernas prognos på 464 M. Ebita ökar med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Aktien rusar 14,3% vid lunchtid.