Tack för kaffet!

Annons

Nytt innehav med stark lönsamhets-utveckling och två spännande tilläggsförvärv

Aktieportföljen har köpt in sig i industrigruppen Volati som är en svensk industrigrupp med fyra affärsområden; Handel, Konsument, Akademibokhandel och Industri.

Volati fortsatte att växa under tredje kvartalet. EBITA-resultatet (exklusive Besikta) ökade med 26 procent och uppgick till 161 Mkr. Resultatet för kvartalet bekräftar de senaste årens positiva trend med mycket god resultattillväxt. Efter kvartalets utgång har Volati tecknat avtal om försäljning av Besikta Bilprovning.

Perioden januari–september 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 5 376 Mkr (5 032) 
  • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden* (EBITA) ökade med 25 procent till 400 Mkr (319) 
  • Resultat efter skatt ökade med 390 Mkr till 224 Mkr (-166)
  • Resultat per stamaktie ökade med 3,85 kr till 2,17 kr (-1,68)

Affärsområde Handels verksamheter erbjuder produkter för bygg och industri, primärt beslag, förnödenheter, insatsvaror och emballage. Inom affärsområdet finns dessutom produkter för hem och trädgård samt lant- och skogsbruk. Handel har under kvartalet genomfört ett strategiskt viktigt förvärv genom köpet av finska Pisla.

Affärsområdet Konsuments verksamheter fokuserar på olika nischer inom Business-to-Consumer.

Affärsområde Akademibokhandeln är den ledande bokhandelsaktören i Sverige. Genom varumärkena Akademibokhandeln (rikstäckande butiksnät och e-handel), Bokus (e-handel) och Bokus Play (ljudboksabonnemang) driver affärsområdet moderna och lönsamma försäljningskanaler för privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.

Affärsområde Industri erbjuder produkter och lösningar åt företag inom fyra olika marknadsnischer – spannmålshantering, fukt-och vattenskadehantering, etiketter för varumärkesleverantörer samt sten-och cementprodukter för infrastruktur och mark- och takbeläggning. Under kvartalet genomförde affärsenheten Ettiketto sitt andra tilläggsförvärv för året genom köpet av Märkas.