Eolus Vind säljer vindparker för 870 miljoner

En nyhet kom på morgonen om Aktieportföljens innehav Eolus vind. Enligt pressmeddelande som Di refererar till har Eolus ”tecknat avtal med Commerz Real avseende försäljning av tre vindparker i södra Sverige med en total installerad effekt om 68 megawatt. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 82,5 miljoner euro, motsvarande 870 miljoner kronor”.