Tre nya aktier in i portföljen

I min utdelningsportfölj välkomnar jag SEB, H&M och Öresund.

SEB rapporterade ett starkt Q4-resultat då tradingresultatet mer än fördubblades och kapitalet var starkare än förväntat. En smolk i bägaren är att aktien kan tyngas av penningtvättsoro fram till att mer klarhet ges i april.

Under 2019 visade H&M en stark förbättring av det fria kassaflödet och utdelningen täcktes för första gången på sex år. Utöver återhämtning i vinster kommer enligt Swedbank kassaflödet att gynnas av en reduktion i kvoten lager/försäljning och sjunkande investeringar, varför förtroendet för utdelningskapaciteten kommer att förstärkas väsentligt framöver. Swedbank lade även till aktien i sin fokusportfölj idag.

Öresund är ett investmentbolag med visionen att vara en aktiv, långsiktig och förvaltande aktör på den nordiska marknaden. Majoriteten av investeringarna innefattar ett flertal olika branscher, från fordons- och tillverkningsindustrin, till media- och spelbranschen.