SEB: Positiva vindar bland Sveriges egenföretagare

Positiva vindar bland Sveriges egenföretagare. SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 9 enheter i maj, från 0 till plus 9. I undersökning ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna medan en är oförändrad. Omsättningen ökar från minus 5 till plus 3 och arbetstiden stiger från plus 1 till plus 3, samtidigt som likviditeten ligger kvar på plus 1. (SEB Morningalert)

Annons

Tre rapportrusare toppar

Min portfölj stiger med +0,82% på en röd Stockholmsbörs. Av fyra rapporterande bolag lämnar alla bra rapporter och tre av dem rapportrusar. Stockholmsbörsen backar för femte gången under de senaste sex handelsdagarna. Riksbanken höjde med 0,5 punkter och vi närmar oss pivot i räntebanan. Dagens portföljvinnare är New Wave med en urstark rapport och når återigen ”all time high”. Dagens tvåa Microsoftöverträffar förhandstipsen på både vinst och omsättning. Med trean SEB tog jag en rapportrisk när jag köpte hela innehavet innan börsstängningen igår. SEB krossade emellertid estimaten och levererade en rapport som var bättre än väntat över hela linjen. Laguppställningen gjorde ett utmärkt jobb idag. Rapportrusare och flera andra bolag täckte upp med råge för nedgången i läkemedelsjättarna. Samtliga bolag trendar över MA200. Inga avslut idag.

SEB: krossar estimaten

Jag tog en rapportrisk igårkväll när jag plockade in SEB i portföljen från avbytarbänken. SEB:s intäkter krossade emellertid estimaten och levererade en rapport som var bättre än väntat över hela linjen. Rapporten lyfter aktien just nu med +3,28% och klättrar därmed över sitt MA200 med knappa 0,8%. I samband med bankoron överreagerade marknaden, som vanligt, när det gäller de svenska bankerna. Aktien är därför i år fortfarande ned -1,54% och där finns förutsättningar för ytterligare uppgång utifrån dagens styrkebesked. ”Under första kvartalet påverkades kundernas sentiment, aktivitetsnivå och våra resultat till stor del av externa faktorer såsom högre räntor och den ökade volatiliteten på de finansiella marknaderna. Våra storföretagskunder var fortsatt försiktiga, vilket återspeglades i stabil utlåning och ökade inlåningsvolymer samtidigt som efterfrågan på tjänster kopplat till riskhantering förblev hög…Våra privatkunder var fortsatt försiktiga med att ta mer lån, och vi kan nu också i vår inlåning se ett allt snabbare skifte till sparkonton med högre räntor…” ”Vi påbörjade 2010 expansionen av vår företagsaffär i Norden, Tyskland och senare även i Storbritannien och 2022 kom nästan en femtedel av kundintäkterna inom division Stora företag & Finansiella institutioner från nya kunder som tillkommit som ett resultat av denna. Expansionen bidrar till en alltmer diversifierad geografisk närvaro, där mer än 50 procent av divisionens kundintäkter idag kommer från marknader utanför Sverige. Expansionen har över tid också visat sig vara en lönsam och kostnadseffektiv affär med bibehållen riskprofil. Då vår förmåga att bistå våra kunder lokalt är en av våra främsta styrkor är vår ambition att öka vår marknadsandel i Norden, samtidigt som vi försiktigt expanderar tjänsterna i Österrike, Schweiz och Nederländerna.”

Stigande räntor pressar börserna

Röda stängningar i Europa med undantag för Köpenhamn. USA är i detta nu ner mer än 2%, vilket innebär den största nedgången sedan den 15 december. Börserna pressas av stigande räntor i både Europa och USA. 19 innehav är bättre än Stockholmsbörsens breda index. En sådan här röd dag är det typiskt att hälsovård, bank och IT som går bäst. Toppar gör däremot fiskodlingsföretaget Bakkafrost som rusade på rapport. Novo Nordisk steg på höjda riktkurser och köprekommendationer från flera analytiker. Bankinnehaven Nordea, SEB och Swedbank stiger med ökande räntor.

Blandad stängning

Stockholmsbörsen stänger kring nollan medan övriga Europa stängde något bättre. Nya makrodata fick New York att stänga på dagslägsta på ca -1,5%. Mina två rapporterande bolag, Sinch och Hufvudstaden föll på sina rapporter. Sinch som rasade är trots allt fortfarande +85% sedan köp. Swedbank och SEB toppar idag. Även Nordea gick bra och hamnade på Top 5. Boliden knep tredjeplatsen på höjda riktkurser. Husqvarna blev fjärde bästa innehav utansynliga nyheter.

Min aktievecka 4 – rapporter, KI-barometer, räntenervositet och skuldtak

Den här veckan kommer många rapporter och då får vi uppleva om börsåret fina start bekräftas av rapporterna. Trots lågkonjuktur tros torsdagens KI-barometer visa på en viss uppgång. Flera analytiker ser mer positivt på börsen framåt. Jag förväntar mig dock en volatil vecka med tanke på FEDs räntebesked kommer om drygt en vecka. Sist men inte minst förväntar jag mig att demokrater och republikaner kan enas om ett nytt skuldtak, alternativet är i förlängningen en statskonkurs. I veckan har jag sex bolag som rapporterar. På tisdag och onsdag är det upp till bevis för techjättarna Microsoft och IBM. Sandviks fina rapport i förra veckan inger hopp för att både Atlas Copco och Volvo också kommer att leva upp till förväntningarna, den sistnämnda är ny i portföljen. På onsdag är det dags Abbot Laboratories som också är ett nytt innehav och på torsdag SEB.

3rapporter: stabilt, över förväntan och en kross

Tre av mina innehav har hittills rapporterat i veckan. I måndags rapporterade Akelius med en stabil rapport som bekräftar en stark finansiell ställning. Igårkväll kom Microsoft med sin Q1 som var över förväntan. Nu på morgonen är rubriken att SEB krosssar förväntningarna. Microsoft vinst per aktie uppgick till 2:35 dollar, att jämföra med analytikernas förväntningar på 2:30 dollar per aktie, enligt Refinitivs sammanställning. SEB rapporterar ett rörelseresultat på 9.118 miljoner kronor i tredje kvartalet, långt över de 7.526 miljoner kronor som analytikerna väntade sig. Även räntenettot kom in högre än väntat med 8.925 Mkr mot väntade 8.165 Mkr.

Drömportföljen – två lag anmälda

Lite sent har jag anmält två laguppställningar i Di:s drömportfölj. Den här gången har jag enbart valt aktier jag äger på riktigt. Nya innehav är Sinch, Catena, Ericsson, Getinge, Atlas Copco och ABB. Det här innebär inte att jag tror på en vändning på börsen, de nya positionerna är små och lätta att kliva ur, men om någon går bra, ökar jag.

Mer bank

Så höjde då Riksbanken, inte helt oväntat, med 100 punkter igår. Ikväll kl 20 ger FED besked om höjning på 0.75 eller 100 punkter. Sakta men säkert har jag i god tid börjat öka i bank igen, växlar över från bl a fastighetpreffar och D-aktier. Både Swedbank och SEB på Top 5 idag. Övriga bankinnehav Nordea och Lazard stiger med 1,5%.

Portföljförändringar och strategier

Jag gör mig ännu mer likvid tar hem en smärre vinst och förlust i ABB och SEB. Jag fyller åter på i Guld ETF:en som nu är största innehavet i Sverigeportföljen. Likviditeten i Sverigeportföljen är nu hela 48% exkl guldet. I utlandsportföljen avyttrar jag hela innehavet Riocan som har en vikande trend och gör en vinsthemtagning på +37%. Likviditeten i utlandsportföljen är 26%. Behåller en högre aktiegrad här så länge valutaeffekten består. Det finns ingen anledning att sitta och titta på när börserna faller. Jag har successivt under våren ökat likviditeten. Jag är beredd att gå in igen när det kommer signaler som är positiva för aktiemarknaden. Tyvärr räcker det inte med att inflationsökningen börjar avta. Vi har även fallande tillväxt så det kan dröja innan börsen repar sig. Tills dess håller jag likviditeten hög och provskjuter på enskilda aktier som visar styrka. Jag tycker det är för tidigt att dippköpa.