Varför har kronan försvagats?

Svenska kronan minskade 15,3 procent mot den amerikanska dollarn 2022. Den viktigaste förklaringen är Rysslands invasion av Ukraina. Invasionen skapade hög inflation och osäkerhet. Den geopolitiska oron detta skapade påverkar små valutor negativt. Dessutom har de snabba räntehöjningarna av FED bidragit till en starkare dollar. Det verkar också finnas en internationell oro för hur den svenska bostadsmarknad kommer att klara högre räntor.

Annons

Dollarn faller som väntat

I skrivande stund är dollarn idag ned -1,30% gentemot kronan. Senaste månaden har dollarn kollapsat med -6,04%. Detta bekräftar att jag gjort rätt som minskat i amerikanska aktier och ökat i nordeuropeiska. Samtidigt ligger USA längre fram i ränte- och inflationscykeln så jag har behållt en lagom exponering i nordamerikanska aktier. Balansgången är en individuell avvägning som varje investerare får ta ställning till.