Indutrade: ökad orderstock och msättning

Jag är fullinvesterad i Indutrade och aktien stiger i detta nu med +6,39% på rapport med en ökad omsättning och orderstock. Aktien är i år upp drygt +13,68% och trendar med 9,2% över sitt MA200. Efterfrågan under det första kvartalet var fortsatt hög och stabil. Orderingången var i nivå med faktureringen och ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år, varav 3 procent organiskt. Nettoomsättningen ökade med 26 procent, varav 13 procent organiskt, och passerade för första gången någonsin 8 miljarder kronor för ett kvartal. Lönsamheten fortsatte under det första kvartalet att utvecklas positivt och EBITA ökade med 28 procent till 1,2 miljarder kronor, motsvarande en EBITA-marginal om 15,2 (15,0) procent – ett nytt rekord för ett första kvartal. ”Marknadsläget och efterfrågan var sammantaget stabila och positiva under hela första kvartalet. Vi såg dock en variation mellan olika bolag och osäkerheten kring konjunkturutvecklingen framöver är alltjämt stor. Inom flera segment är samtidigt de långsiktiga utsikterna goda för våra bolag, bland annat beroende på stora investeringsprogram kopplat till den gröna teknologiomställningen. Under andra kvartalet möter vi utmanande jämförelsetal men vår orderstock är fortsatt stor och av bra kvalitet, vilket bidrar till trygghet för god omsättnings- och resultatutveckling i närtid. Indutrademodellen kommer även framgent att vara en styrka och vi har en stabil plattform som vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar för att fortsätta leverera hållbar lönsam tillväxt.”

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s