Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Teknikhandelsbolaget som överträffar förväntningarna – adderas till portföljen

Dags att välkomna Indutrade in i Aktieportföljen. Indutrade växer kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag. Sedan starten 1978 har Indutrades affärsfilosofi varit “entreprenörskap och decentraliserat ledarskap”. I dag verkar bolaget genom drygt 200 dotterbolag med cirka 7 000 anställda i mer än 30 länder och sex världsdelar.

Foto av Flickr pu00e5 Pexels.com

Indutrade redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Ebita-resultatet var samtidigt betydligt högre än analytikernas förväntningar.

Källa: Indutrade Q3

Tredje kvartalet 2020 

  • Orderingången minskade med 3 procent till 4 486 (4 638) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 2 procent. 
  • Nettoomsättningen ökade marginellt till 4 599 (4 595) mkr. Jämförbara enheter var oförändrade.
  • EBITA ökade med 16 procent till 685 (588) mkr motsvarande en EBITA- marginal om 14,9 (12,8) procent.
  • Kvartalets resultat ökade med 24 procent till 458 (369) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,80 (3,05) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 761 (534) mkr.

1 januari – 30 september 2020 

  • Orderingången ökade med 4 procent till 14 491 (13 901) mkr. Jämförbara enheter var oförändrade.
  • Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 14 189 (13 548) mkr Jämförbara enheter var oförändrade.
  • EBITA ökade med 12 procent till 1 903 (1 699) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 13,4 (12,5) procent.
  • Periodens resultat ökade med 12 procent till 1 216 (1 084) mkr och resultat per aktie uppgick till 10,07 (8,97) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 988 (1 190) mkr.