Lundbergs: ökar substansvärdet i Q1

Sist ut att rapportera i min laguppställning är investment- och fastighetsbolaget Lundbergs. I år är aktien upp +4,35%inklusive uppgången idag på rapporten med +0,8%. Lundbergs rapporterar ett substansvärde på 500 kr per aktie den 31 mars, en ökning från 484 kr vid årsskiftet. Per den 26 maj ökade substansvärdet ytterligare till 512 kr. Aktien trendarprecis över sitt MA200d med ca en procent och handlas till en substansrabatt med ca 8%. Under kvartalet har Lundbergs fyllt på i Handelsbanken, Industrivärden och Sandvik.

Annons

Portföljinnehavet Surgical Science rekordrusade på sur Stockholmsbörs

Stockholmsbörsen backade samtidigt som förhandlingar om det amerikanska skuldtaket fortsatte. Stockholms breda index sjönk med -0,98%. Mitt innehav Surgical Science rusade och stängde på +29% vilket innebar att hela laguppställningen stängde på +0,16% trots en sur börs. Idag blev det åtta avslut, varav 7 vinsthemtagningar och en påfyllning.

Surgical Science lämnade en fantastisk rapport och lyfte med otroliga +29% och förvandlade sig själv till mitt största innehav. Det är möjligt att tvåan medicinteknikbolaget Medcap lyfte med hjälp av Surgical Sciences uppgång. Idag blev det känt att Infineon förvärvar Imagimob inom maskininlärning vilket stärker Infineons erbjudande inom AI-lösningar. Detta gillade marknaden och lyfte aktien.

Idag har jag gjort fortsatta vinsthemtagningar i sju bolag på 5-15% av innehavet i laguppställningens bästa trendare. Grundinnehavet får vara kvar och trenda till nästa skörd. En påfyllning gjordes i en dippande rapportör. Se nästa sida.

Vinsthemtagningar gjordes i dagens rapportör Surgical Science (i år +49%, idag +29%), Apple (i år +33%), ABB (i år +21%), Infineon (i år +20%), Medcap (i år +41%), Bakkafrost (+19%) och Novo Nordisk (i år +22%). Jag fyllde på i Lagercrantz (i år +26%) som trots att bolaget överträffade förväntningarna på alla punkter stängde på -3,77%. Jag fyllde på när aktien var nere o vände på -5,5%.

Lagercrantz: ”ett starkt Q4 avslutar ett nytt rekordår”

Teknikhandelskoncernen Lagercrantz är en av mina bästa trendare som på rapportdagen redovisar en högre vinst än väntat och aktien rör sig volatilt kring nollan. I år är aktien upp +32% och jag har gjort flera små vinsthemtagningar. Bolaget ligger stabilt på 25% över MA200d.

Lagercrantz rapporterar ett ebita-resultat på 343 MSEK för det Q4, i det brutna räkenskapsåret 22/23. Väntat var 329 MSEK. Ebita-marginalen blev 16,8% (16,8)

Omsättningen steg 29,5% till 2 040 MSEK (1 575), analytikerkonsensus låg på 1 973. Den organiskaförsäljningstillväxten var 9%.

Resultatet före skatt var 272 MSEK (214). Resultatet efter skatt blev 213 MSEK (169), analytikerkonsensus 201.

utdelning föreslås 1,60 kronor per aktie (1,30). Väntat var 1,50.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 418 miljoner kronor (168).

Vd-ord:

…..”Vi har förvisso växt snabbare än förut de senaste åren, men det mesta är ännu ogjort och vi ser stora möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen med fler förvärv, offensiva satsningar i befintliga bolag och geografisk expansion. När vi nu går in i ett nytt affärsår kan vi sannolikt behöva hantera en svagare konjunktur, högre räntor och inflation. Hittills ser det dock fortsatt bra ut för våra verksamheter och affärsidén har varit framgångsrik i över 100 år. Därför är jag övertygad om att Lagercrantz kommer kunna fortsätta växa och vara fortsatt framgångsrikt i många år framåt.”

Surgical Science lyfter vinsten med +166,5% och rapportrusar

Surgical Science som med dagens rusning i detta nu är upp +28,11% förvandlas direkt till mitt största innehav. I år är aktien upp +48% och jag har gjort små vinsthemtagningar tidigare, senast igår. Med dagens uppgång är Surgical Science laguppställningens topptrendare med 49,5% över MA200d.

Surgical Science som tillverkar reality-simulatorer för kirurger och medicinska specialister, rapporterar ett rörelseresultatpå 53,3 MSEK (20,0) för Q1, dvs ett lyft på 166,5%.

Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (159,1), motsvarande en ökning med 44%.

Licensintäkterna i stort sett fördubblades till 70,6 MSEK (35,7) och svarade för 31 procent av nettoomsättningen (22).

Nettoresultatet uppgick till 49,8 MSEK (16,5), vilket gav

ett resultat per aktie om 0,98 SEK (0,32).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,5 MSEK (11,1). Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 482,1 MSEK (329,9).

VD-ord:

”Surgical Science hade en mycket stark start på 2023. Omsättningen växte över 40% vilket innebär 70 MSEK mer i försäljning jämfört med samma period föregående år. Av 229 MSEK i total försäljning genererar vi en rörelsevinst på över 50 MSEK vilket är drygt 2,5 gånger mer än vinsten under första kvartalet 2022. Licensintäkterna från våra robotkirurgikunder fördubblades jämfört med första kvartalet 2022. Övriga nyckeltal pekar också i rätt rikt- ning inklusive ett fortsatt starkt kassaflöde. Makroekonomin ger anledning till farhågor om sämre tider men än så länge ser vi inte att det påverkat vår verksamhet i någon större utsträckning.”

Bakkafrost ökar omsättningen mer än väntat – upprepar helårsprognosen

Fiskodlingsjätten Bakkafrost ökar omsättningen mer än väntat. Även den justerade rörelsevinsten blev högre än förväntat. Prognosen för helåret upprepas. Rapporten får en ljummen mottagning på en sur börs. Aktien är i detta nu ned -0,71%. I år är aktien upp nästan +14% och trendar stabilt med 19% över MA200d.

Omsättningen steg 25,1 procent till 2 050 miljoner danska kronor (1 639). Konsensus som låg på 1 710.

Rörelseresultatet blev 605 miljoner danska kronor (510). Rörelsemarginalen var 29,5 procent (31,1).

Justerat rörelseresultat uppgick till 565 miljoner danska kronor (418), väntat var 553, med en justerad rörelsemarginal på 27,6 procent (25,5).

Resultatet efter skatt blev 467 miljoner danska kronor (405). Resultat per aktie hamnade på 7,90 danska kronor (6,85).

Bolaget upprepar prognosen för helåret med en skörd på 98000 ton. (Källa:Finwire/Börskollen)

Laxpriserna var ovanligt höga under första kvartalet och utbudet lägre, jämför med samma period ifjol. ”Vi räknar med högre utbudstillväxt under andra halvåret 2023, och lägre laxpriser”, skriver Bakkafrosts vd.

Tractions Q1 rapport

Ett av mina Investmentbolag, Traction, rapporterar idag ett substansvärde på 270 kr per aktie per den 31 mars. Vid årsskiftet var substansvärdet 256 kr, vilket innebär att substansvärdet steg med +6% i första kvartalet. Avkastningen på noterade innehav blev +14% och övriga noterade +3%. Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, SBX, ökade med +9%. Aktien är just nu oförändrad på 0% och i år upp knappt +10% samt trendar med 18,75% över sitt MA200.

”Tractions resultat för det första kvartalet uppgår till 211 Mkr vilket innebär en substansvärdeökning om 6 procent. Merparten av resultatet är hänförligt till de aktiva noterade innehaven som uppvisar en värdeökning om 183 Mkr motsvarande en avkastning om 14 procent. Stora bidragsgivare var innehaven i BE Group och OEM International som sammantaget påverkade med 220 Mkr samtidigt som innehavet i Nilörngruppen belastade resultatet med 36 Mkr. Finansiella placeringar bidrog med 36 Mkr, varav aktier 22 Mkr och räntebärande placeringar 14 Mkr. Avkastningen på övriga noterade aktier uppgick till 3 procent. Under kvartalet ökade ägandet i Driver Group till 28 procent i samband med förvärv för 13 Mkr.”

Apple bättre än väntat – iPhone på rekordnivå

Apple, en långliggare och favorit i laguppställningen, redovisar omsättning och vinst som är bättre än förväntat. En aktie där jag har gjort flera små vinsthemtagningar på toppen genom åren. Kvartalsrapporten presenterades igår kväll efter stängning i New York och aktien steg +2,5% i efterhanden.  I år är aktien upp +13% samt trendar med 9,7% över sitt MA200.

Apples vinst och omsättning överträffade förväntningarna, trots att intäkterna minskade på årsbasis för andra kvartalet i rad.

Iphoneförsäljningen var på rekordnivå för ett marskvartal och ökade jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Analytikerna väntade sig en nedgång.

Försäljningen av Mac-datorer och Ipad med tillbehör backade med 31 procent jämfört med för ett år sedan.

Apple förväntar sig att intäktsutvecklingen på årsbasis för junikvartalet kommer att vara likartad med marskvartalet förutsatt att de makroekonomiska utsikterna inte försämras.

“We are pleased to report an all-time record in Services and a March quarter record for iPhone despite the challenging macroeconomic environment, and to have our installed base of active devices reach an all-time high,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We continue to invest for the long term and lead with our values, including making major progress toward building carbon neutral products and supply chains by 2030.”

“Our year-over-year business performance improved compared to the December quarter, and we generated strong operating cash flow of $28.6 billion while returning over $23 billion to shareholders during the quarter,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. (Apple reports second quarter results)

Omsättning: 94,8 mdr usd

Väntat (Refinitiv): 93 mdr usd

2022: 97,3 mdr usd

Vinst per aktie: 1,52 usd

Väntat (Refinitiv): 1,43 usd

2022: 1,52 usd

Tietoevry ökar rörelseresultatet – kan dra ned med 500 anställda

Marknaden tar inte emot Tietoevrys rapport väl trots att marginalen ökar och resultatet är över förväntan. Bolaget sjösätter samtidigt ett besparingsprogram som dra ned personalstyrkan med 500 anställda. Bolaget upprepar ändå sin helårsprognos om organisk tillväxt på 5-7%. Aktien rasar i detta nu med -7,78%. I år är aktien upp +1,66%. Mitt innehav är trots nedgången fortfarande upp +11% och bra är att jag gjort flera vinsthemtagningar innan dagens rapport. Värre är att aktien nu balanserar på sitt MA200 och det innebär att bolaget riskerar att flyttas till avbytarbänken.

Omsättningen ökade med 1,8 procent till 744,3 miljoner euro (730,9). Förväntat var dock 749. Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent.

Det justerade ebita-resultatet redovisas till 91,9 miljoner euro (84,6), väntat 91, med en justerad ebita-marginal på 12,3 procent (11,6).

Rörelseresultatet blev 68,7 miljoner euro (46,1). Rörelsemarginalen var 9,2 procent (6,3).

Resultat per aktie blev 0,41 euro (0,28).

Bolaget upprepar sin helårsprognos om en organisk tillväxt på 5-7 procent. (Källa: Finwire/Börskollen)

Novo Nordisk överträffar förväntningarna – faller efter rapport

Novo Nordisk, som är mitt största aktieinnehav, redovisar högre omsättning och rörelseresultat än väntat. Novo Nordisk upprepar sina helårsprognoser för 2023 som bolaget höjde så sent som den 13 april. Aktien är ner -4,49% i detta nu på en sur börs. En möjlig orsak till nedgången är att Novo begränsar utbudet av diabetesläkemedlet Wegovy med anledning av den stora efterfrågan och för att säkerställa att patienter som påbörjat sin behandling kan fortsätta den. I årär aktien upp  +14,24% samt trendar med 18,1% över sitt MA200.  Mitt innehav är upp +102,11% sedan köp.

Omsättningen steg 27,0 procent till 53 367 miljoner danska kronor (42 031). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 51 810.

Rörelseresultatet blev 25 007 miljoner danska kronor (19 147), väntat rörelseresultat var 23 290. Rörelsemarginalen var 46,9 procent (45,6).

Resultatet efter skatt blev 19 814 miljoner danska kronor (14 210), analytikerkonsensus 18 850.

Resultat per aktie hamnade på 8,78 danska kronor (6,22), vilket är 4,5 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 8,40.  (Källa:Finwire/Börskollen)

”Lars Fruergaard Jørgensen, president and CEO: ”We are very pleased with the sales growth in the first three months of 2023. The growth is driven by increasing demand for our GLP-1-based diabetes and obesity treatments, particularly in the US where the prescription trend for Wegovy® highlights the high unmet need for people living with obesity. The sales momentum and continued expansion of the supply capacity have enabled us to raise the outlook for the full year.”

Medcap dagens portföljvinnare

Indexen på Stockholm stänger på +0,17% inför FED:s räntebesked ikväll. Min laguppställning levererade bättre med en uppgång på +0,47%. Mitt enda rapporterande bolag idag Medcap levererad en bra rapport och rusade. Dagens vinnare är Medcap som rusade på en rapport med kraftig tillväxt och klart bättre justerad EBITDA. På andra plats kommer Indutrade som i förra veckan lämnade en bra rapport med ökad orderstock och omsättning. HMS Networkssom också nyligen var en rapportvinnare stiger utan några direkta nyheter. Samtliga bolag handlas ovanför MA200. Idag blev det inga avslut i laguppställningen. Trots att FED lämnar räntebesked ikväll är skräckindexet VIX på låga 18,69, vilket indikerar en lugn börs med riskaptit. Vi får väl se hur det är med det efter Fed:s räntebesked ikväll kl 20.00.