Di: Hedgefonderna som krossat börsen – min strategi

Det finns ett fåtal vinnare bland hedgefonder och de som har lyckats bäst är trendföljande fonder, CTA:s, som i snitt avkastat närmare 8% i år skriver Di. Förvaltarna placerar i alla finansiella tillgångar och styrs främst av matematiska modeller och trender. Det är roligt att Di:s Hans Bolander uppmärksammar mina två största innehav, alla kategorier, Lynx och SEB Asset Selection som jag gick in i tidigare i år när det blev uppenbart att björnen inte kommer att lämna börsen. I år ligger Lynx +39% och SEB Asset +27%. Båda tillsammans utgör 33% av Sverigeportföljen. Jag vill också uppmärksamma Elementa som är min tredje största hedgefond och som Di nämner i samma artikel. Den här fonden använder en annan strategi med klassisk stockpicking där aktier med bäst potential köps och använderen blankningsstrategi för aktier med dåliga utsikter för att öka avkastningen. Elementa är +31% i år. Vad ska man då tänka på när det gäller att investera i hedgefonder? Erik Lidén förvaltare av blandfonden NorQuant Multi Asset (för övrigt en fond jag själv i år köpt andelar i) och doktor i ekonomi säger så här till Di; I en änden finns de som siktar på att bevara kapitalet och skapa avkastning med fokus på riskminimering. I andra änden finns hedgefonder som tillåter högt risktagande med finansiella hävstångsinstrument. De senare har straffats mycket hårt när marknaden rör sig emot deras exponering. Grundrådet är att det är extra viktigt att ta reda på vad man investerar i om man söker sig till hedgefonder. Min egen strategi avseende min ökad exponering mot hedgefonder och blandfonder är främst att jag inte är så intresserad av blankningar och att investera i nedåtgående marknader. Saknas motivation och intresse för detta är det enligt min mening bättre att överlåta det till de som är riktigt duktiga på det och har kompetens, verktyg och matematiska modeller för uppgiften. Mitt fokus ligger på makro, bolagsanalys och stockpicking. I Sverigeportföljen har jag nu en balans där jag ofta går plus även när det är minusdagar på börsen och jag har tillräckligt mycket aktieinnehav för att gå plus även när börsen går upp. I en björnmarknad är mitt fokus att bevara kapitalet och skapa avkastning med fokus på riskminimering. Detta är också de viktigaste kriterierna när jag valde hedgefonder. Hittills har utlandsportföljen i år varit en bra hedge i sig genom valutaeffekten, men även här har jag nu succesivt börjat minska i aktier och ökar lite i hedge/blandfonder. Dollarn är nu så stark gentemot kronan att det blir en risk i sig.

Hedge till portföljen

Jag har sedan en tid tillbaka tagit positioner i hedgefonderna Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Båda har exponering mot en eller flera tillgångsslag, som obligationer, aktier, valutor och råvaror, antingen genom direkta investeringar eller derivat. En hedgefonds målsättning är att skapa en positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. Det är flera år sedan jag hade icke börsnoterade fonder i fåtöljen, men under rådande börsförhållanden vill jag ha mer exponering mot investeringar som inte korrelerar direkt med börsen. Fungerar hedgeexponeringen som tänkt kan jag vara mer långsiktig i mina aktieinnehav och acceptera nedgångar. Då jag har en hel del utdelningsaktier får jag likvida utdelningar varje månad och på sikt återhämtar sig alltid aktiemarknaden.

Bostadsrätt, hedgefonder och preferensaktie

Då är jag hemma i Stockholm för några dagar och i värmen är det skönt att sitta på altanen och arbeta. Jag har varit i Linköping några dagar och hjälpt ett av mina barn med att delfinansiera och flytta in i en bostadsrätt inför studiestart. Därmed har jag slutfört ett större uttag än normalt ur Sverigeportföljen, men det känns bra att avkastningen kan hjälpa nästa generation. Jag ser en bostadsrätt i första hand som ett boende skall därför inte jämföras med finansiella investeringar där du kan göra dig likvid direkt. Jag har passat på att ta tre nya positioner i sverigeportföljen. Jag har köpt in mig i två hedgefonder; Lynx Dynamic och SEB Asset Selection. Min tanke är att dessa fonder kan leverera avkastning oavsett om börsen går upp eller ned. I år har Lynx stigit 20,39% och SEB Asset +15,97%. Kan det gå upp så kan det gå ned, så man ska vara medveten om att risken är jämförelsevis i hög i den här typen av fonder.
Den tredje positionen är Alm Equity preferens som delar ut kvartalsvis med 8,4 kronor per år. Mitt GAV är nu 100,95 och inlösenbeloppet är 120 kronor. Inget speciellt datum för inlösen föreligger utan den kan lösas in när som helst men det är inte troligt att det händer i närtid. Direktavkastningen på den här preffen är 8,3 procent vilket speglar risken i bolaget. Mindre riskfyllda preffar handlas något lägre.