Guld, Silver, Platinum och Palladium som hedge

Från halvårsskiftet 2021 har jag tagit positioner i ädelmetaller via WisdomTree Physical, som är Guld, Silver, Platinum och Palladium. Mitt syfte har varit att bygga upp en hedge till mina aktieinnehav. Oavsett vilka svarta svanar som dyker upp är det bra med innehav som korrelerar emot aktier. Och visst har det fungerat; först fick vi uppleva en uppgång av ädelmetallpriserna p g a inflationen, sedan händer den hemska invasionen av Ukraina och angriparen Ryssland stängs ute från världsmarknaden.OMX är ned -15%  sedan årsskiftet och OMXSPI -20% medan  ädelmetallerna rusat uppåt i motsatt riktning. Värstingen är Palladium som stigit med +52% och därefter kommer i turordning, silver +16%, guld +14% och platinum +14%. En viktig anledning till rusningen just ju är att Ryssland är en  stor producent av dessa metaller. Ryssland producerar ca 40% av världens Palladium, 15% av Platinum, 7% av Guld och 5% av silver.

Viktigt att känna till om XACT Bear

Igår skrev jag om min position i XACT Bear, men jag vill skicka ett varningens finger för denna typ av placering. XACT Bear bygger på likvida medel och en kort position i OMXS30-terminer till ett värde av 150 procent av fondens värde. Den skall alltså avkasta 1,5 ggr börsens negativa utveckling på daglig basis. Fonden ombalanseras varje dag och urholkas i en björnmarkand med både plus- och minusdagar. Det är viktigt att vara medveten om att för att fonden ska ”fungera” trots sin dagliga ombalansering krävs att börsen faller i en ren och klar trend, på låg volatilitet och utan några plusdagar. De som följer börsen nder vet som bekant att detta sällan sker. Volatilitet är ju snarare björnmarknadens kännetecken. Den som äger XACT Bear i syfte att tjäna pengar på en långsiktig börsnedgång måste därför i princip uteslutande se till att inte äga XACT Bear under dagar då börsen stiger. Fonden lämpar sig endast för intradagshandel eller om man kan pricka en serie med dagar då börsen faller. Med hänsyn till den risk man drar på sig, såsom ovan beskrivet, kanske det är klokare att hålla sig vid sidlinjen och stå likvid i väntan på köptider.

Påfyllning av hedgen med Guld och Silver

Idag har jag planenligt fyllt på min hedge med Guld och Silver ETF:er. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra. Läs även mitt inlägg från den 28 juli där jag skriver om guld och silver som hedge.

WisdomTree Physical Swiss Gold och WisdomTree Physical Silver är utformade för att ge investerare en enkel och kostnadseffektiv tillgång till guld- och silvermarknaden genom att erbjuda en avkastning som motsvarar rörelserna för spotpriset för guld och silver. Förvaltningsavgiften är 0,15 % och skall jämföras med kostnaden för att själv förvara och transportera fysiskt guld.

Produkterna handlas på börsen (ETF). Värdepapper i dessa ETF:er är strukturerade som räntepapper och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag. ETF:erna är uppbackade med fysiskt allokerat guld och silver som innehas av ett oberoende förvaringsinstitut, HSBC Bank plc. Förvaringsinstitutet accepterar endast ädelmetall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery for gold and silver. Varje fysisk tacka separeras och identifieras samt allokeras enskilt.

Påfyllning av hedgen med ädelmetaller

Under veckan har jag planenligt fyllt på min hedge med Guld och Silver ETF:er. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra. Läs även mitt inlägg från den 28 juli där jag skriver om guld och silver som hedge.

Foto av Michael Steinberg pu00e5 Pexels.com

WisdomTree Physical Swiss Gold och WisdomTree Physical Silver är utformade för att ge investerare en enkel och kostnadseffektiv tillgång till guld- och silvermarknaden genom att erbjuda en avkastning som motsvarar rörelserna för spotpriset för guld och silver. Förvaltningsavgiften är 0,15 % och skall jämföras med kostnaden för att själv förvara och transportera fysiskt guld.

Produkten handlas på börsen (ETF). Värdepapper i dessa ETF:er är strukturerade som räntepapper och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag.

Produkterna är uppbackade med fysiskt allokerat guld och silver som innehas av ett oberoende förvaringsinstitut, HSBC Bank plc. Förvaringsinstitutet accepterar endast ädelmetall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery for gold and silver. Varje fysisk tacka separeras och identifieras samt allokeras enskilt.

Senaste veckan har jag ökat portföljens hedge

Guld och Silver kan vara en bra hedge till aktier och inflation. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra.

För ytterligare stärka hedgen har jag enligt plan fyllt på mina innehav med:

  • WisdomTree Physical Gold, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat guld. Tyskland
  • WisdomTree Physical Silver, ETF som är uppbackad med fysiskt allokerat silver. Tyskland
  • Franco-Nevada corporation, gold- och streamingbolag. USA (Kanada)

Hur jag sprider riskerna och skapar en hedge i aktieportföljen

Jag sätter stor vikt vid att ha en bra riskspridningstrategi i mitt aktieägande och att ha en hedge i andra tillgångsslag om börsen går ned kraftigt.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Skärva Gård

När det gäller direkta aktieinvesteringar är min gyllene regel att äga minst 10-15 aktier inom 5-6 branscher. Men det finns också andra sätt att diversifiera sitt direkta aktieägande; 1) storlek (stora, medelstora och små företag), 2) tillväxt- respektive värdeaktier samt aktier med hög direktavkastning, 3) länder (antingen svenska företag med stor exportandel till vissa länder/regioner eller direkt i utländska företag).

Ett sätt att ytterligare sprida riskerna är att ha råvaror och räntor i sin portfölj eftersom dessa tillgångsslag har låg korrelation till aktiemarknaden och på så sätt får du en möjlig hedge när aktiemarknaden är fallande.

Konkret ser min strategi för riskspridning och diversiering mellan olika tillgångsslag ut så här:

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelningsportföljen skall vara ca 60% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. För närvarande innehåller portföljen 34 bolag och en ETF.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Tillväxtportföljen skall vara ca 40% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. Just nu innehåller portföljen 27 bolag.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas. Bolagen finns i Norden. Max 2% av det totala aktieinnehavet. För närvarande har jag bara ett bolag i portföljen.

Fondportföljen skall vara diversierad och global. Storleksmässigt skall fondportföljen motsvara ca 40% av Utdelnings- och tillväxtportföljernas plus fondportföljens sammanlagda värde. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Åtta fonder finns i portföljen.

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag; att inneha fysiskt guld, förvara och transportera är för omständigt och medför en dyr hantering. Just nu innehåller depån två ETF:er och ett goldstreamingbolag.

Ränteportföljen innehåller P2P-lån och Crowfunding inom fastigheter samt räntefonder. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt. Idag använder jag två olika P2P-förmedlare och två förmedlare av lån till fastighetsprojekt.