Tolka Resultaträkningen

Idag har jag gjort ett exempel på hur en resultaträkning är uppbyggd. Det finns en logik i uppställningen och vilka nyckeltal som kan hämtas. Exemplet innehåller fiktiva siffror och är förenklad, men är en bra checklista när jag skall tolka en skarp resultaträkning.

 1. När du köper en aktie, köper du en del i koncernen. Perioden är år 2019.
 2. Nettoomsättning är exkl moms. Avser de intäkter för de varor/tjänster som sålts under perioden.
 3. Kostnader för de varor som blev sålda under perioden. Kostnaden för varor som inte blev sålda finns i varulagret som återfinns i Balansräkningen.
 4. Med hjälp av Bruttoresultatet kan vi räkna ut Bruttoarginalen.
 5. Alla kostnader som inte är hänförliga till produktionen för de varor/tjänser som blev sålda, försäljning, administration, forskning och utveckling, avskrivningar m m.
 6. Rörelseresultatet. EBIT, Earnings Before Interest & Taxes. Med hjälp av Rörelseresultatet får vi fram Rörelsemarginalen.
 7. Ränteintäkter på likvida medel, placeringar och liknande.
 8. Räntekostnader för lån m m.
 9. Bokslutsdisposititoner.
 10. Resultat före skatt. (EBT, Earnings Before Taxes).
 11. I exemplet är det räknat på 20% bolagsskatt, kan variera mellan länder och över tiden.
 12. På sista raden ser vi Årets resultat/Vinsten.
 13. ROE (ReturnOnEquity) = Årets resultat/Eget kapital
 14. ROA (ReturnOnAsset) = 160/Totala tillgångar
 15. P/E-talet talar om vad jag betalar för aktiepris i förhållande till hur mycket vinst per aktie. Det som gör PEG-talet användbart är att man lägger på tillväxten i vinsten.  
 16. P/S-talet. För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie.
 17. I exemplet antar vi att aktiepriset är 10 kr.

PriceEarningGrowth, PEG-tal – undvik billiga PE-talsfällor

PEG-talet är ett bra komplement till PE-talet så man inte går på billiga PE-tals fällor eller avstår från dyra köp med höga P/E-tal.  När du lägger till tillväxten så kan ett bolag med högt P/E-tal bli köpvärt och det billiga alternativet kanske inte ser så bra ut i jämförelse.

PE-talet talar om vad jag betalar för aktiepris i förhållande till hur mycket vinst per aktie. 

P/E PE-tal : Aktiekurs (Price) / Vinst per aktie

Det som gör PEG-talet användbart är att man lägger på tillväxten i vinsten.

PEG PEG-tal : PEG (Price Earning) / Vinsttillväxt (Grow)

Två bolag kan ha samma P/E-tal, men om ett av bolagen växer snabbare än det andra kommer det bolaget ha en lägre värdering när man tittar på PEG-talet och alltså vara mer köpvärt.

Är tillväxten högre än vad PE-talet är då får du mer tillväxt än vad du betalar för.

T ex PE, 20 /vinsttillväxt 1 år, 25%= PEG, 0.8

Är PEG talet under 1 innebär det att tillväxten är högre än PE-talet.

Som du märker så beror PEG till stor del på hur vi själva väljer att tro att resultatökningen kommer att se ut. En blivande aktieägare till ett företag hoppas att vinsttillväxten i procent skall vara större än P/E talet vilket skulle kunna innebära att marknaden undervärderar aktien för tillfället och att det är ett bra köpläge.

 • PEG < 1: Under förutsättning att din beräknade och/eller faktiskt vinsttillväxt är rimlig/rätt så är detta en undervärderad aktie. Som redan nämnts så beror detta mycket på hur resultatökningen beräknas.
 • PEG =1: Aktien “korrekt” värderad.
 • PEG > 1: Aktien är övervärderad.
 • PEG > 1,5: Aktien är mycket övervärderad.

PEG över 1= Dyr tillväxt, du betalar mer än den tillväxt du får.

PEG under 1= Billig tillväxt, då får du mer tillväxt än vad du betalar för.

Testa även mer än ett år, för ett enstaka år kan vara utsatta för engångshändelser, prova 3 eller 5 år.

Som med alla andra nyckeltal så är det viktigt att jämföra med andra analyser.

Så enkelt är det.