Unik uppgång – allt är grönt

Det är unikt, i detta nu, att portföljernas samtliga 53 aktier går uppåt. Det är lika bra att notera att detta händer, så jag inte glömmer det. Kanske det tillhör ”avdelningen för onödigt vetande”, men det är en lite ljuspunkt efter den senaste veckans nedgångar. Nu kl 10:05 ser toppligan ut så här:

  • Millicom, 5,48% se tidigare inlägg; ”Millicom- en given trade”
  • Volvo, 5,05%
  • Alfa Laval 5,04%
  • Intrum 4,86%
  • SBB 4,76%
  • Oncopeptides 4,76%
  • Kinnevik 4,53%
  • SSAB, 4,19%
Foto: Per Gustafsson. Plats: Sjön Havel i Berlin

Det syns mer och mer i varje uppgång att det sker en rotation på börsen från coronavaccinerade aktier såsom livsmedel och tech till cykliska, bank och fastighets relaterade aktier.

Nu får vi se hur länge detta håller i sig i den volatila turbulens som råder. Den långsiktiga trenden är uppåt och det är det viktigaste. Varje nedgång är dock en möjlighet, inte att förglömma.

Annons

Hitta en utdelningsmaskin

Hur bedömer man utdelningsförmågan hos en aktie?

Du vill förmodligen hitta långsiktiga utdelningsaktier. Jag brukat använda tre nyckeltal när jag försöker hitta bra utdelningsaktier.

Direktavkastning, utdelning/aktiepris, hur mycket får jag per investerad krona, lite slarvigt skulle man kunna jämföra det med en slags ränta.

Utdelningstillväxt, utdelning i år/utdelning förra året.

Utdelningsandel, utdelning/vinsten. Är utdelningsandelen för hög blir det ingen kvar i bolaget, det ger ingen stabilitet långsiktigt.

Låt dig inte luras av de högsta direktavkastningarna. En rimlig utdelningsandel som ger utrymme för en bra och stabil utdelningstillväxt är att föredra framför en för hög direktavkastning. Tänk långsiktigt, så hittar du en bra kassako.

Värdera omsättningen

När jag studerar tillväxtaktier, morgondagens vinnare, så lägger jag stor vikt vid omsättningen. Då är det bra att sätta aktiepriset i relation till omsättningen. Här är framförallt två nyckeltal användbara.

P/S, aktiepris/försäljningen

EV/S, Enterprise value/försäljningen. Kanske ett litet vassare nyckeltal. Du tar även med nettoskuldsättningen (Entreprise value (börsvärde + alla skulder – kassan) i förhållande till försäljningen. Nyckeltalet påminner om P/S-talet men det tar även med företagets skulder i beräkningen, vilket inte P/S-talet gör.

Använd gärna båda i kombination. Ofta ger det liknande resultat, men får du ett lågt P/S tal och ett högre EV/S, då är det ett skulddrivet företag, då finns det ytterligare farhågor du bör ha med.

Teoretiskt är låga värden bra, men å andra sidan kan marknaden ha räknat ut bolaget om det inte finns några förväntningar. Högt är dyrt, men är det så att marknaden tror på bolaget och ha goda framtidsutsikter kan det vara värt att betala mer idag. Så fundera på om bolaget är billigt eller om det är låg förväntan på bolaget, vice versa. Ett företag som har hög förväntan och lever upp till det driver också upp aktiepriset. Ofta är det även höga P/E tal för dessa företag.