BNP prognoser

Hög inflation, fallande börser och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNP kommer att växa med 2,8 procent för helåret 2022. Därefter ser de framför sig en mycket svagare tillväxttakt på cirka -0,4 procent nästa år.