Vilken inflation är inprisad i börskurserna?

I DagensPS ser jag den här bilden. Den visar tydligt hur inflationen hänger ihop med räntan och med höjd ränta ökar avkastningskraven, vice versa.

Inflationen högre än väntat: statistik och min åsikt

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 10,2 procent i december 2022. Det är en uppgång från november då inflationstakten enligt KPIF var 9,5 procent. Månadsförändringen från november till december var 1,9 procent enligt KPIF. (SCB) Den svenska inflationen kom in högre än väntat, men det är inte så dramatiskt. Kärninflationen ligger något över Riksbankens prognos. Elpriserna var den största överraskningen för december, men har sjunkit rejält i början av året. Då är det troligt att den totala inflationen kommer att ligga nära Riksbankens prognos åter redan i januari. Den väntade höjningen på 0.5 punkter tror jag nu är spikad, men några fler räntehöjningar från Riksbanken blir det förmodligen inte i år, snarare sänkningar om fler sektorer än byggbranschen tvärstoppar. Viktigare aktiemarknaden är att inflationen i USA faller för sjätte månaden i USA, det kan inte FED bortse ifrån när räntebanan justeras vid nästa möte.

Lättnad efter inflationsbesked

USA:s inflation för december blev 6,5%, precis som förväntat. Det viktigaste; vi ser en trend när inflationen faller för sjätte månaden i rad. Det kan inte FED bortse från när räntebanan skall justeras vid nästa möte. Marknaden var spänd och osäker före och efter beskedet, men det slutade ändå i en lättnad. Idag landade 34 innehav på plus, varav 17 stängt eller befinner på en ökning med mer än 1%. Vindkraftsbolaget Orrön toppar, möjligen fick aktien skjuts av att bolagets ordförande tankade aktier. Telekombolaget Ericsson steg rejält på ett meddelande att man avsätter 2,3 miljarder inför en uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Volvo Cars får höjda riktkurser (även om ingen vågar sätta köp) och dotterbolaget Polestar överträffade sina volymmål 2022. Polestar har också meddelat att produktionen kommer att flyttas från Kina till USA och Europa 2024 och 2025.

Börsfesten fortsätter, men…

Börsfesten verkar fortsätta fram till morgondagens inflationsbesked i USA och på fredag kommer Sveriges inflationssiffror. 34 innehav visar gröna siffror idag, varav 17 innehav stiger med mer än 1%. Jag har undvikit att dras med att öka aktieandelen i uppgången, istället har jag allokerat ned i några större innehav som har gått har gått bra. Bekräftas börsuppgången av inflationsbeskeden har jag torrt krut att fortsätta omallokeringen till nya vinnare. Vindkraftsbolaget Orsted fortsätter att gå bra utan nyheter. Fabege tillsammans med övriga fastighetsbolag i min portfölj stiger alla med mer än procenten och gynnades idag av sjunkande räntor i väntan på inflationsbeskeden. Investor, mitt största innehav, steg på höjd rekommendation från Nordea. Volvo Car steg på höjd riktkurs från Goldman & Sachs plus att Polestar överträffade sina volymmål 2022.

Min aktievecka 2 – utdelningar, inflationssiffror och investerarkonferens

Två utdelningar väntas i veckan från fastighetsbolagen Fabege och W.P. Carey. Kommer årets fina börsstart att fortsätta ? Avgörande blir bl a inflationssiffror och de första bolagsrapporterna som kommer i slutet på veckan. På torsdag släpps USA:s inflationssiffror och en fortsatt nedgång väntas till 6,5% för december från 7,1% november och 7,7% i oktober. På fredag kommer Sveriges siffror och väntat är en uppgång från 9,5% i november till en ny inflationstopp på 9,7% i december. På onsdag skall jag lyssna på Skagen fonders årliga investerarkonferens och den internationella talarlistan är intressant. Temat är att finna värden i en osäker marknad.

Fransk inflation faller

Nu sjunker inflationen i land efter land, igår var det Tyskland och idag kommer siffror från Frankrike. Inflationen i Frankrike sjönk från 7,1 procent i november till 6,7 procent i december, enligt EU-måttet HIKP. Ekonomerna hade i snitt spått 7,3 procent. Flera skeptiker försöker förklara att det inte är så bra som det ser ut. I dessa tider är det populärt att leta problem. Vad dom än säger så sjunker inflationen.

Inflationsdimman lättar – börserna hissar segel

Inflationstakten i november redovisas till 7,1%, förväntat var 7,3%. Detta i sin tur var en inbromsning från över 8% i september och oktober 7,7%. Förväntningar är att Fed ska höja stryrräntan med 0,5 procentenheter, vilket är en lägre höjningstakt än tidigare. De förväntningarna stärktes av inflationsutfallet för november. Börserna i Europa ökar i detta nu med ca 2% och de amerikanska terminerna pekar på en uppgång på 4%. Jag är redan överviktad i aktier inför detta besked och det här innebär att jag kastar lite mera av hedgen överbord och frigör ytterligare kapital för att öka ännu mer i aktieinnehaven.

EFN: Inflation, ränta och dollarstyrka samt bästa sektor i lågkonjuktur

Jag tittade i förmiddags på EFN-kanalen och Sebastian G Carling på Söderberg & Partners visade några bilder som jag printscreenade. På första bilden ser vi tydligt att inflationen i USA har vänt nedåt. Det återstår att se hur det är i Europa, men det finns en viss eftersläpning här samt fler orosmoment avseende krig, energi m m. Trots att inflationen vänt ned i USA kan vi vänta oss fortsatta aggressiva räntehöjningar enligt Sebastians bild. Marknaden prognostiserar högre räntehöjningar än FED egen prognos. Det blir spännande att höra Fed-chefen Powells tal ikväll om kommande räntehöjningar. Det kan bli avgörande för om vi får sett ett tomterally enligt min mening. En viktig faktor för hur FED agerar är USA:s jobbstatistik på fredag, vilket Powell troligen kommer att nämna den kommande i sitt tal. Den här bilden är väldigt trevlig att titta på oss som haft USA bolag i portföljen i år. Att ha varit exponerad mot amerikanska aktier har varit den bästa hedgen. Frågan är bara hur länge dollarn kan vara så här stark. Jag har därför minskat något i USA bolag och ökat i skandinaviska och tyska bolag i utlandsportföljen. Sebastian lyfter fram tre sektorer att övervikta i en lågkonjuktur; hälsovård, IT och material.

Prognoser om inflationen

De flesta prognosmakarna ser framför sig att inflationen kommer att börja falla tillbaka under 2023. Men det dröjer ända till 2024 innan den för helåret är tillbaka på Riksbankens mål om 2 procent enligt Ekonomifakta. Historiskt brukar det enligt mina underlag ta längre tid att få ned inflationen, men förhoppningsvis har prognosmakarna rätt den här gången.