Hur jag använder MA200d, definition och fler användningssätt

Flera har frågat om vad MA200d är och hur man kan använda det. Först och främst vill jag betona att den fundamentala analysen är viktigast och att MA200d är bara en av flera tekniska indikatorer som används som stöd. Jag ägnar mycket tid åt att skanna igenom bolag på Börsdata och tittar på förändring i omsättning, marginaler, vinst och skuldsättning. Sedan blir det ledning, ägare och framtidsutsikter. Jag håller mig till large- och midcap bolag. Det spelar ingen roll om avkastningen kommer från aktiepris eller utdelning. Ett sista krav för att komma med i min laguppställning är att aktien trendar över MA200.

Novo Nordisk är ett bra exempel på en aktie som både trendar långsiktigt över M200d och klarar mina fundamentala checklistor. Tänk på att det är skillnad mellan aktiepriset och det fundamentala i bolaget. Jag har många bra bolag som klarar mina fundamentala checklistor galant, men som ändå inte trendar över MA200d. Dessa bolag får vila på avbytarbänken tills aktien börjar trenda igen. Okej, då vet ni hur jag använder MA200. Nu skall vi titta närmare på definitionen och hur det används inom teknisk analys.

Definition på MA200d och hur det används inom teknisk analys

MA200d är ett glidande medelvärde om 200 dagar som används inom teknisk analys för att identifiera långsiktiga trender och köp- och säljsignaler.

MA200d är en förkortning för moving average 200 days, eller glidande medelvärde 200 dagar på svenska. Det är ett av de mest populära verktygen inom teknisk analys, som är en metod för att studera prisrörelser på marknaden. Det finns också viktade glidande medelvärden som lägger större vikt åt de senaste datapunkterna, men för enkelhetens skull håller jag mig här till vanligt MA.

MA200d beräknas genom att ta medelvärdet av de senaste 200 dagarnas stängningskurser för ett värdepapper, till exempel en aktie, en fond eller ett index. Detta ger en slätad linje som följer prisets riktning över tid. MA200d anses vara ett bra mått på den långsiktiga trenden, eftersom det filtrerar bort kortsiktiga svängningar och brus.

Formel:

för MA200d är:

MA200d=C1+C2+…+C200/200

där C1 osv är slutkursen för dag.

Hur MA200d används inom teknisk analys

MA200d kan användas på flera sätt för att hjälpa dig att fatta bättre investeringsbeslut. Här är några exempel:

– Trendidentifiering: Om priset ligger över MA200d, indikerar det en uppåtgående trend. Om priset ligger under MA200d, indikerar det en nedåtgående trend. Om priset korsar MA200d, kan det signalera en trendvändning.

– Köp- och säljsignaler: När priset bryter upp över ma200d, kan det vara en köpsignal. När priset bryter ner under ma200d, kan det vara en säljsignal. Dessa signaler är bara en indikation och behöver förstärkas med fundamental och teknisk analys.

Dödskors och gyllene kors: Dessa är speciella fall av köp- och säljsignaler som uppstår när två olika glidande medelvärden korsar varandra.

Ett dödskors inträffar när ett kortare glidande medelvärde (till exempel MA50d) faller under ett längre glidande medelvärde (till exempel MA200d). Detta anses vara en stark säljsignal som indikerar en början på en långvarig nedgång.

Ett gyllene kors inträffar när ett kortare glidande medelvärde (till exempel MA50d) stiger över ett längre glidande medelvärde (till exempel MA200d). Detta anses vara en stark köpsignal som indikerar en början på en långvarig uppgång.

MA200d är inte ett perfekt verktyg och skall inte användas som enda indikator vid köp- eller sälj, men tillsammans med andra tekniska indikatorer och fundamental analys kan det vara ett bra stöd. Några nackdelar:

– Försening: Eftersom MA200d baseras på historiska data, reagerar det inte omedelbart på nya prisrörelser. Det kan leda till att du missar viktiga förändringar i marknaden eller agerar för sent.

– Falska signaler: Ibland kan priset bryta MA200d utan att det innebär en verklig trendvändning. Det kan leda till att du köper eller säljer i onödan eller förlorar pengar på felaktiga affärer.

– Anpassning: Eftersom MA200d är ett fast värde, kan kan det vara mer eller mindre lämpligt för olika värdepapper, marknader eller tidsperioder. Det kan vara bra att experimentera med olika glidande medelvärden för att hitta det som passar bäst för din investeringsstrategi.

Annons

Vad är en aktie?

Jag får ofta rubricerad fråga och gör därför ett inlägg. En aktie är en ägarandel i ett företag som är registrerat i form av ett aktiebolag. När du äger en aktie är du alltså delägare i detta företag och har rätt att ta del av dess tillgångar och resultat. Du har också rätt att delta i bolagsstämman och vara med och påverka företagets verksamhet och framtid, även om det i praktiken kan vara svårt om du inte är en av de större ägarna.

Det finns olika typer av aktier, till exempel A-, B- och C-aktier samt preferensaktier. De olika typerna av aktier kan ha olika rösträtter och utdelningar. Rösträtten innebär hur mycket inflytande du har på bolagsstämman, där olika beslut fattas om företaget. Utdelningen innebär hur mycket pengar du får från företagets vinst.

När du köper eller säljer en aktie gör du det via en mäklare eller en handelsplattform på internet. Priset på en aktie bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden. Om många vill köpa en aktie stiger priset, och om många vill sälja en aktie sjunker priset. Priset påverkas också av hur företaget presterar och vilka förväntningar det finns på dess framtid.

Att investera i aktier är ett sätt att spara pengar och få avkastning på lång eller kort sikt. Men det är också en riskfylldsparform, eftersom du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital om aktien minskar i värde eller om företaget går i konkurs. Därför är det viktigt att göra research om de företag du vill investera i och sprida din risk genom att köpa aktier i olika branscher och marknader.

Min aktievecka 11 – nedsidan större än uppsidan

Jag har inga direkta portföljhändelser i veckan i form av utdelningar eller rapporter. Istället ser jag fram emot att live besöka ”Stora aktiedagarna i Stockholm” den 13-15 mars. Det skall bli spännande att på plats höra på bolagspresentationer och makroföredrag. När det gäller börsen väntas USA:s Inflationssiffror och efterspelet till Silicon Valley Banks (SVB) kollaps sätta tonen under nästa vecka. Tisdagens amerikanska KPI blir den sista inflationsdatan före Federal Reserves nästa räntebesked. I början av förra veckan gjorde jag vinsthemtagningar och viktade ned 15-20% på varje aktie. Jag sitter därmed med en extra stor likvid. Min tanke var att dra ned risken inför USA:s jobbrapport, inflationsbesked och FED:s räntehöjning. Helt oväntat hann en liten svart svan före i form av nischbanken SVB som fick börserna på fall. Både Dow Jones och S&P500 trendade under MA200 på fredagen samtidigt som VIX-indexet tog ett jätteskutt uppåt från 19% till 25%. Det innebär att momentum avtar samtidigt som fler positionerar sig för nedgång på S&P500. Det hjälper inte att Europabörser trendar över MA200 eftersom det är New York som sätter tonen. Nedsidan är nu större än uppsidan. I veckan fick finska försäkringsjätten Sampo lämna laget eftersom bolaget trendar under MA200. Jag har succesivt minskat mitt innehav med vinsthemtagningar på i snitt +30%. Den sista resten av Sampo såldes i veckan med en vinst på +21%. Samma sak med W,P. Carey där jag troligen kommer att sälja resten av innehavet med en vinst på ca +25% i veckan. I farozonen ligger även Microsoft, Indutrade och Apple. Jag är redo att med den ökade kassan att gå in igen i nya eller befintliga lagspelare när momentum infinner sig.

Besökte investeringsmöte

Igår kväll besökte jag Aktiespararna Vasastaden/Financial Stockholms investeringsmöte. Flera intressanta bolagspresentationer och en inblick hur handeln på Spotlight market övervakas. Mötet avslutades med en genomgång av hur hälsovårdsanalytikern Björn arbetar. En intressant kväll med bra information och väl hemma kommer jag att spana vidare på flera av kvällens tips. Ikväll blir det något helt annat, spinning med cykelklubben. Bra kondition är bra för investeringshjärnan 🙂

VIX: skräckindexet – ta tempen på börsen

Häromdagen fick jag fråga om det finns sammanställningar på optioner för att se vad marknaden förväntar sig framöver. Vix är en utmärkt indikator och finns med på min bevakningslista över de viktigaste indikatorerna jag tittar på varje morgon. Vix mäter marknadens förväntningar på volatilitet. Indexet är framåtblickande och visar volatiliteten för S&P 500 (SPX)för de kommande 30 dagarna. VIX beräknas från optionspriserna på S&P 500 och visas som en procentsats. Placerare använder optioner för att skydda (hedga) sig mot plötsliga svängningar. Är Vix högt är marknaden nervös. Det finns några nivåer att utgå ifrån som är bra att ha med sig. Ligger indexet under 20 tolkas det som att marknaden är lugn och riskaptiten hög. 20-nivån är det historiska genomsnittet och kring denna nivå eller lägre så är marknaden ganska lugn. Går det upp till 30 och emot 40 är det dags att vara försiktig. 30-nivåer ser vi ofta i samband med oroliga nyheter på börsen. Över 40 och uppåt innebär skräck på börsen. Idag ligger indexet strax under det historiska genomsnittet 20 vilket indikerar en börs med momentum trots alla makrostörningar och geopolitiska osäkerheter, men vi har många positiva nyheter med fallande räntor och lägre energipriser. Du kan räkna ut ungefärliga dagsrörelser med hjälp av något som heter Rule of 16. VIX mäter sannolikheten för stora rörelser på årsbasis. Det är ca 255 handelsdagar på ett år och när man mäter volatilitet på årsbasis så multiplicerar man svängningarna med roten ur 255, vilket är ungefär 16. Så vi kan räkna baklänges och ta VIX värdet och dividera med 16 för att få ut den ungefärliga dagsrörelsen som man förväntar sig.

Investerarmöte – bolagspresentationer och marknadsanalys

På väg hem från Financial Stockholm/Aktiespararnas investerarmöte på Östermalm där jag lyssnat på företagspresentationer av Scandinavian real heart AB och Recyctec AB m fl. Analytikern Anders Haglund höll föredrag om ”Vart är marknaden på väg 2023? Utifrån teknisk analys med flera övergripande indikatorer ser han ganska positivt på aktier. Precis som jag själv skaffar han sig en överblick av marknadstrenden genom att studera viktiga indikatorer som 10-årsräntan, råvarupriser, valutarelationer och börsindex. Enligt Anders är det ”risk on” och jag är benägen att hålla med.

Daglig inspiration för investerare

Det är viktigt att göra sin egen analys, men för att kunna göra det krävs en hel del informationsinsamling och inläsning. Här är några av mina viktigaste källor där jag inhämtar information och inspiration. Det finns mycket mer, men det skulle bli ett för långt  inlägg om jag tog med allt. Handelsbankens och SEB:s makropoddar: Tidigt på morgonen kommer makronyheterna. SvD Näringsliv: Ger en bra överblick om aktuellt i samhällsekonomin blandat med spännande artiklar. Investing.com: Vart pekar indexterminerna innan börsöppning. Här har jag bevakningar på viktiga signaler som USA:s tioåriga ränta, guldpris, dollar/sek m m. Dagens industri: Jag läser både tidningen och tittar i appen varje dag. Omistlig informationskanal. Placera nyhetsbrev: Nyttig läsning innan börsöppning. Di-tv: Perfekt start på börsdagen tillsammans med Di:s börsmorgon. Nordnet: Det här är min plattform. Börsdata Pro: En oersättlig app med data om alla bolag. Börskollen: En utmärkt app för bevakning av bolag m m. Perfekt när när vill hitta nyheter om bolag. Swedbank: Jag läser Aktiellt med morgonrådet, OMXS30 teknisk analys, fokusportföljen, nordiska favoriter och sektorsfavoriter. ibindex och fbindex: Bra sammanställning av investmentbolagens och fastighetsbolagens substansvärde och aktiepris som visar rabatt eller premie. Aktiespararna: Läser deras nyhetsutskick och tidning, självklart är jag medlem. Bolagsnyheter: Årsredovisningar, kvartalsrapporter och kapitalmarknadsdagar är så nära källa man kan komma. Böcker om investeringar: Jag försöker alltid att ha en bok på gång. Just nu ligger läser jag ”Corporate valuation” av David Frykman och Jakob Tolleryd.

Di:s event ” Börsdagen 2022”

Idag besökte jag Dagens Industris event ”Börsdagen 2022” på Grand hotel, vinterträdgården i Stockholm. Eventet bjöd på flera intressanta föredrag och paneldebatter med analytiker, Vd:ar och experter. Huvudfrågeställningen var hur investerare och bolag skall navigera i den geopolitisk osäkerheten med stigande inflation och räntor. Några av de medverkande: Gabriel Mellqvist (moderator) Christer Gardell (Cevian Capital), Di:s analytiker Ulf Pettersson, Agnetha Jönsson, Anders Hägerstrand och Bolidens Vd Mikael Staffas.

Buy the dip

Instinktivt vill du sälja när börsen rasar med mer än en procent. Gör tvärtom, köp mer eller behåll, det lönar sig i längden har analyshuset Bloomberg räknat enligt DagensPS. De senaste 15 åren har börsen rekylerat upp dagen efter vid 62% av fallen. För de senaste tre åren är snittet drygt 65%. Flera av mina bästa ingångar i aktier har varit vid kraftiga ras. Investeringsgeniet Peter Lynch uttryckte det så här: ”The devoted stock picker is happier when the stock market drops 300 points then when it rises the same amount”.