Påfyllning av utdelningsaktier…

Foto: Per Gustafsson Plats: Trelleborg

Förhoppning- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. I förra veckan blev det lite påfyllning i några av dessa innehav. Katten bland hermelinerna i dagens blogg är möjligen Neste som har en miljövänlig produkt med stor tillväxt.

🇺🇸 Welltower (REIT), just nu är det läkemedelsbolagen som skapar rubrikerna, men det är fastighetsbolagen inom hälsovård som går bäst på börserna, senaste månaden upp +16,78%, men ligger fortfarande på -21,11% för helåret 2020. Bra direktavkastning. Se inlägg 9 juni.

🇺🇸 Lazard, Bank- och investmentbolaget Lazard går bra just nu, mycket bättre än t ex svenska banker. Lazard är även rådgivare vid stora företagsköp och denna tjänst förväntas öka i pandemins spår. Sedan tre månader är aktien upp +19,39%, men ser vi på helåret finns det en bit kvar, -7,68%. Direktavkastningen är 5,10%. Se inlägg 6 september.

🇺🇸 Abbvie, läkemedelsbolaget är den senaste månaden upp +19,61% och för helåret är uppgången +13,89%. Direktavkastningen är 5,16%. Se inlägg 20 maj.

🇺🇸 IBM, IT-jätten är sedan årsskiftet ned -12,76%. Fokuseringen på molntjänster ser lovande ut. Direktavkastning 5,58%. Se inlägg 3 september.

🇸🇪 Cibus, Sveriges enda månadsutdelare. Får komma med även om jag skrev om påfyllningen i förra veckan. Förvaltar fastigheter och hyr ut till livsmedelsföretag. Upp 13,59% sedan årsskiftet. Se inlägg den 8 oktober.

🇫🇮 Sampo, Investment- och försäkringskoncernen är upp +7,15% de senaste tre månaderna, men sett på helåret ligger bolaget fortfarande på -8,38%. Bra direktavkastning. Se inlägg 15 maj.

🇫🇮 Neste, jag har varit med i bolaget sedan årets början och tror mycket på tillväxten för den fossilfria dieseln som minskar utsläppen med mer 90%. Dessutom kan drivmedlet tankas i befintliga dieselmotorer utan konvertering. Aktien upp +78,79% sedan årsskiftet, men jag räknar med en stor ökning på efterfrågan, inte minst från flygindustrin som ställs inför ökade miljökrav när stöd erhållits under pandemin. När jag besökte Sverige i förra veckan blev jag positivt överraskad att Neste MY finns som ett utbud på de flesta mackarna. Se inlägg 4 juni.

🇨🇦🇨🇦 För att ytterligare bygga på utdelningsportföljen har jag även positionerat mig i två kanadensiska månadsutdelare, som förutom bra direktavkastning varje månad, även ligger rätt i tiden avseende det trendskifte som förväntas med anledning vaccineringsnyheterna. Eftersom detta är nya innehav vill jag skriva lite mer, och ber att få återkomma.

Welltower – Påfyllning i utländska portföljen

Igår fyllde jag på mitt innehav i Welltower som ett amerikanskt fastighetsinvesteringsföretag (REIT) inom hälsovårdssektorn. Idag förfogar bolaget över ett flertal fastigheter inriktade mot vård- och omsorg. Bolaget investerar, äger och utvecklar äldreboende, sjukhus- samt rehabiliteringscentrum i USA och Canada. Bolaget grundades 1970 och har huvudkontor i Toledo, Ohio.

Källa: Börsdata

I början av året handlades aktien för upp till 92 US-dollar och idag för 52 US-dollar. Aktien har inte återhämtat sig efter raset, men förhoppningsvis kan den återhämta sig framöver. I år är aktien fortfarande ner 38%. Jag har köpt aktien tidigare under pandemin och fyller nu på mitt innehav. Eftersom Welltower är ett REIT-företag blir utdelningen också helt okej och aktien är därför placerad i utdelningsportföljen.

Källa: Börsdata

Mer USA in i portföljen

Under förmiddagens börsras passade jag på att fylla på nio av mina svenska aktieinnehav och dessutom med en svensk aktie jag aldrig ägt tidigare. Mer om detta senare i veckan.

Först vill jag notera att jag fyllde på min USA portfölj igår. Sedan tidigare ingår Abbvie och AT&T i utdelningsportföljen och Intuitive surgical i tillväxtportföljen.

Igår kompletterade jag med

  • Apple – Äntligen har jag köpt aktier i bolaget vars produkter jag älskar och använder dagligen. Bara detta kan ju vara ett skäl att köpa en aktie. När man gillar produkterna är det ju en form av fundamental analys. Med tanke på att aktien gått upp 75% på 12 månader är det kanske inte världens bästa köpläge, men detta får bli ett undantag. Men å andra sidan är P/E talet endast 26,1 vilket är ganska måttligt för ett sådant framgångsrikt företag. ROA är 17,9 % vilket är högre än 97% av techföretagen på Nasdaq i USA. Aktien placerar jag i tillväxtportföljen, men kanske jag i detta fallet borde haft en älskarproduktenportfölj 🙂
  • Ett mer strategiskt köp med tanke på börsläget är Welltower som är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsföretag (REIT). Idag förfogar bolaget över ett flertal fastigheter inriktade mot vård- och omsorg. Bolaget investerar, äger och utvecklar äldreboende, sjukhus- samt rehabiliteringscentrum runtom den nordamerikanska marknaden. Företagets intäkter är därmed ganska säkra. Aktien har inte återhämtat sig ännu och är fortfarande ned 26%. Förhoppningsvis tillhör aktien eftersläntrarna som nu skall komma ikapp. Eftersom det är ett REIT-bolag är direktavkastningen på hela 5,6%. Givetvis hamnar aktien i utdelningsportföljen.