Likviditetsökningen klar

Annons

Påfyllning av utdelningsaktier…

Foto: Per Gustafsson Plats: Trelleborg

Förhoppning- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. I förra veckan blev det lite påfyllning i några av dessa innehav. Katten bland hermelinerna i dagens blogg är möjligen Neste som har en miljövänlig produkt med stor tillväxt.

🇺🇸 Welltower (REIT), just nu är det läkemedelsbolagen som skapar rubrikerna, men det är fastighetsbolagen inom hälsovård som går bäst på börserna, senaste månaden upp +16,78%, men ligger fortfarande på -21,11% för helåret 2020. Bra direktavkastning. Se inlägg 9 juni.

🇺🇸 Lazard, Bank- och investmentbolaget Lazard går bra just nu, mycket bättre än t ex svenska banker. Lazard är även rådgivare vid stora företagsköp och denna tjänst förväntas öka i pandemins spår. Sedan tre månader är aktien upp +19,39%, men ser vi på helåret finns det en bit kvar, -7,68%. Direktavkastningen är 5,10%. Se inlägg 6 september.

🇺🇸 Abbvie, läkemedelsbolaget är den senaste månaden upp +19,61% och för helåret är uppgången +13,89%. Direktavkastningen är 5,16%. Se inlägg 20 maj.

🇺🇸 IBM, IT-jätten är sedan årsskiftet ned -12,76%. Fokuseringen på molntjänster ser lovande ut. Direktavkastning 5,58%. Se inlägg 3 september.

🇸🇪 Cibus, Sveriges enda månadsutdelare. Får komma med även om jag skrev om påfyllningen i förra veckan. Förvaltar fastigheter och hyr ut till livsmedelsföretag. Upp 13,59% sedan årsskiftet. Se inlägg den 8 oktober.

🇫🇮 Sampo, Investment- och försäkringskoncernen är upp +7,15% de senaste tre månaderna, men sett på helåret ligger bolaget fortfarande på -8,38%. Bra direktavkastning. Se inlägg 15 maj.

🇫🇮 Neste, jag har varit med i bolaget sedan årets början och tror mycket på tillväxten för den fossilfria dieseln som minskar utsläppen med mer 90%. Dessutom kan drivmedlet tankas i befintliga dieselmotorer utan konvertering. Aktien upp +78,79% sedan årsskiftet, men jag räknar med en stor ökning på efterfrågan, inte minst från flygindustrin som ställs inför ökade miljökrav när stöd erhållits under pandemin. När jag besökte Sverige i förra veckan blev jag positivt överraskad att Neste MY finns som ett utbud på de flesta mackarna. Se inlägg 4 juni.

🇨🇦🇨🇦 För att ytterligare bygga på utdelningsportföljen har jag även positionerat mig i två kanadensiska månadsutdelare, som förutom bra direktavkastning varje månad, även ligger rätt i tiden avseende det trendskifte som förväntas med anledning vaccineringsnyheterna. Eftersom detta är nya innehav vill jag skriva lite mer, och ber att få återkomma.

Neste rapportrusar på finska börsen

Ett av aktieportföljens innehav rapportrusar idag.

Dagens joggingrunda

Energibolaget Neste levererade ett klart bättre andra kvartal än vad analytikerna hade förutspått. Det jämförbara rörelseresultatet landade på 255 miljoner euro, medan prognosen pekade mot 214 miljoner euro. Här kan du läsa mer om Neste i ett tidigare inlägg.

De starka siffrorna bidrar till att aktien vid lunch stiger 13 procent.

Nestes försäljningsvolymer av förnybar diesel väntas vara relativt stabila under det tredje kvartalet, skriver bolaget i rapporten enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Jag tror att Nestes patenterade och förnybara samt koldioxidfria diesel kommer att möta en ökad efterfrågan framöver. Inte minst vad gäller flygplansdiesel där de statliga finansiella stöden till flygbolagen inkluderar miljöförbättrande åtgärder.

Bland storbolagen har byggbolaget Skanska rapporterat ett något lägre resultat än förväntat för det andra kvartalet. Skanskas rörelseresultat landade på 845 miljoner kronor där förväntningarna låg vid 883 Mkr. Rapporten togs inte emot särskilt väl och aktien är vid lunchtid ned 4,55 procent.

Neste, världens tredje mest hållbara företag

Ett nytt case jag börjat köpa in mig i är det finländska företaget Neste. skapar hållbara lösningar för transport, företag och konsumenter. Neste har ett stort utbud av förnybara produkter och är världens största producent av förnybar diesel från restprodukter och avfall, och nu lanseras även hållbara lösningar för flygnäring och plastindustri. Neste driver även högteknologiska raffinaderier av högkvalitativa oljeprodukter. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen.

Neste MY Renewable Diesel

Neste MY Förnybar Diesel (HVO) är en enkel och omedelbar fossilfri lösning för att minska utsläppen av växthusgaser och för att bekämpa klimatförändringar. Neste MY Renewable Diesel är lämplig för alla dieselbilar och motorer, så det finns inget behov av att byta ut dieselfordonen, bara att tanka och köra. HVO är ett fossilfritt bränsle tillverkat av avfall från matindustrin. Bränslet har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser (CO2).

Foto: Per Gustafsson Plats: Teltow, Tyskland

Neste MY Förnybart Flygbränsle

Neste har även tagit fram det hållbara flygbränslet Neste MY Förnybart Flygbränsle som en hjälp till flygbranschen att minska sitt koldioxidavtryck. Neste MY Förnybart Flygbränsle™ produceras från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial. Bränslet är ett bekvämt och effektivt sätt att minska utsläppen och öka andelen förnybar energi inom flyget. En övergång till Nestes flygbränsle producerat från 100 procent förnybara råmaterial kan ge upp till 80-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel jämfört med konventionellt fossilt flygbränsle. Det kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid.

Neste Bioplastics Solution

Neste Bioplastics Solution är ett koncept för produktion av förnybara, miljövänliga plaster. Behovet av förnybara lösningar inom det här området är stort. Biobaserade plaster producerade från Nestes förnybara kolväten är identiska med fossila plaster och fullt förenliga med existerande system för produktion och återvinning. Det är ett ”drop in”-alternativ (ingen anpassning behövs) till konventionella plaster i all användning som kräver slitstarka, återanvändbara och återvinningsbara plaster av hög kvalitet.

Min konklusion

Nestes hållbara produkter bör ha strålande framtidsutsikter. Redan idag har flera transportföretag gått över till Nestes förnybara diesel istället för att investera i dyra elfordon. Efterfrågan är större än produktionen vilket är en kritisk punkt, men Neste är på väg att kunna öka produktionen. Ingen konvertering av dieselmotorn behövs det är bara att tanka och köra, vilket minskar koldioxidutsläppen med 90% plus att flera andra skadliga utsläpp försvinner.

Nestes stora tillväxtpotential ligger framför allt i bolagets satsningar på flygbränsle. En ny fabrik i Singapore väntas vara redo att börja producera i närtid.Flera regeringar i Europa har i samband med statligt stöd till flygindustrin ställt motkrav på att bolagen skall minska koldioxidutsläppen och här finns en stor tillväxtpotential för Neste. Den kritiska punkten är även här att klara kapacitetsproduktionen, men när Singaporefabriken är igång ökas kapaciteten på den förnybara bränslesidan med 50% jämfört med idag.

Min slutsats är att Nestes patent och aktien kommer att bli en vinnare i närtid, helt klart det bästa alternativet bredvid övergången till elbilar.

Nyckeltal

Källa: Börsdata

Lönsamhet

Källa: Börsdata

Skuldsättning

Källa: Börsdata