Sverigeportföljen uppdaterad

Min Sverigeportfölj, men också med några positioner i utländska bolag. Två hedgefonder som skyddar portföljen och Investor som  ankare. Därefter en övervikt i värdeaktier med bra kassaflöden och en mindre del tillväxt. (Fem utländska innehav finns med,  men jag kan ha utländska utdelare i ISK då jag inte har underskott av kapital (bolån etc), och därmed får jag tillbaka källskatten när jag deklarerar). Det uppmärksamme kan notera att nytt är att jag testar mindre positioner i tech och skog.

Annons

Sverigeportföljen

Min Sverigeportfölj som den ser ut idag några dagar innan julafton. Jag  har under året gått från prio på förnyelsebar energi och serieförvärvare till en bra mix av både tillväxt och värde/utdelningsaktier samt preferens/D-aktier. Jag försvarar mig med att Sverigeportföljen har så många som 49 innehav med att jag jobbar heltid med mina portföljer och kan därför bevaka många bolag. Det är ett intresse som blivit en heltidssysselsättning. Tidigare när jag hade en anställning hade jag max 15 innehav, mer kunde jag inte ha koll på. Kommande dagar presenterar jag utlandsportföljen, ädelmetaller och ränteinvesteringar. Jag lever på portföljernas tillväxt och utdelningar, men varken jag vill eller inte blir det en hel del swingtrading genom att det emellanåt är lämpligt att allokera om. Vid rapportperioderna satsar jag på vinnare och däremellan kan det bli dippköp och omallokeringar pga macro- eller bolagshändelser. Det innebär att under rapportperioden köper jag på grönt och mellan perioderna köper jag på rött och säljer på grönt. Jag tar dock en mindre förlust när det krävs, lite minus kan bli mer minus. Jag har skippat kortsiktig trading och förhoppningsbolag. Den mesta tiden går nu åt till inläsning och analys av bolagen. Om någon säger att jag börjar närma mig eller redan har en ”gubbportfölj” blir jag glad. Jag tror att det är precis den strategin som gäller för 2022.  Men, jag utvärderar läget varje dag, inget i börsvärlden är skrivet i sten. Till sist, allt jag skriver i min blogg är egna åsikter och skall inte ses som någon form av rådgivning. Lycka till därute!