Xact högutdelande

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande (UCITS ETF) 

Ett av aktieportföljens största innehav är rubricerad ETF fond som handlas som en aktie. Nu står det klart att fonden genomför en utdelning enligt plan 2020.

Foto: Per Gustafsson

XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Förvaltningsavgiften är 0,30%. Utdelningstillfällen sker normalt i maj och september. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. 

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel.

2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. Utdelningsbeloppet motsvarar 4 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-12-30.

XACT Högutdelande – två utdelningstillfällen under 2020

Utdelning 1

  • 11 maj 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 12 maj 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 13 maj 2020 Avstämningsdag
  • 18 maj 2020 Likviddag

Utdelning 2

  • 14 sep 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 15 sep 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 16 sep 2020 Avstämningsdag
  • 21 sep 2020 Likviddag

Svart vecka för utdelningarna – spararna har hittills gått miste om 44 miljarder

Coronavirusets ekonomiska efterskalv slår hårt på hundratusentals svenska aktiesparare som blir utan utdelning i vår. På måndagen ställde modejätten H&M in sin utdelning.
Enligt Di:s sammanställning har utdelningar för över 44 miljarder kronor från 31 bolag sänkts eller ställts in den senaste veckan.
— Läs på www.di.se/nyheter/svart-vecka-for-utdelningarna-spararna-har-hittills-gatt-miste-om-44-miljarder/

Sänkta eller indragna utdelningsförslag

Flera bolag ändrar eller drar ner tidigare föreslagna utdelningar. De senaste som kommunicerat detta bland aktieportföljens bolag är:

JM ändrar sitt utdelningsförslag till 6:25 kronor per aktie, från tidigare 12:50 kronor, mot bakgrund av den osäkerhet som covid-19 orsakat.

Lindab föreslår en kontant utdelning om 1:75 kronor per aktie, samma nivå som föregående år. Det skiljer sig från de 3:60 kronor per aktie som tidigare kommunicerats.

Electrolux bedömer nu att situationen kring corona kommer att ge väsentlig finansiell påverkan på bolaget under 2020. Styrelsen drar samtidigt tillbaka tidigare utdelningsförslag.

Foto av Alexander Kovalev på Pexels.com

Hitta en utdelningsmaskin

Hur bedömer man utdelningsförmågan hos en aktie?

Du vill förmodligen hitta långsiktiga utdelningsaktier. Jag brukat använda tre nyckeltal när jag försöker hitta bra utdelningsaktier.

Direktavkastning, utdelning/aktiepris, hur mycket får jag per investerad krona, lite slarvigt skulle man kunna jämföra det med en slags ränta.

Utdelningstillväxt, utdelning i år/utdelning förra året.

Utdelningsandel, utdelning/vinsten. Är utdelningsandelen för hög blir det ingen kvar i bolaget, det ger ingen stabilitet långsiktigt.

Låt dig inte luras av de högsta direktavkastningarna. En rimlig utdelningsandel som ger utrymme för en bra och stabil utdelningstillväxt är att föredra framför en för hög direktavkastning. Tänk långsiktigt, så hittar du en bra kassako.

Trelleborg justerar tidigare utdelningsförslag

Trelleborgs styrelse justerar sitt förslag för
utdelning med anledning av det uppkomna läget med coronapandemin. Nu föreslås en kontant utdelning om 2:40 kronor per aktie, vilket kan jämföras med tidigare förslaget 4:75 kronor per aktie.

”Det är emellertid styrelsens ambition, att kalla till extra bolagsstämma
senare under året för beslut om ytterligare utdelning, om marknadssituationen
vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har
normaliserats”, heter det.

Direktavkastningar rusar – ställs in?

P g a börsraset blir direktavkastningarna relativt sett högre än normalt. En del sparare oroar sig för att inställda utdelningar, men enligt flera experter så skall det mycket till för att de större bolagen skall ställa in utdelningarna. Scandic hotels, BE Group, Fenix outdoor och Pandox har dock meddelat att de ställer in sin utdelningar. Även om ett bolag inte ställer in utdelning är det ett praktiskt problem att kunna genomföra en stämma i rådande situation, vilket kan försena utdelningar.

Nordea löser situationen på ett föredömligt sätt. Aktieägare kan följa stämman via en direktsändning och utöva sin rösträtt via en centraliserad fullmaktstjänst, istället för att närvara fysiskt på stämman. 

Foto av Tim Gouw på Pexels.com

Baserat på aktiekurserna den 16 mars ser direktavkastningarna ut så här för OMX 30.

BOLAGUTDELNING (KR)KURS (KR)DIREKTAVKASTNING (%)
Volvo13107,3512,1
SEB6,2561,610,1
Nordea0,44,4359
H&M9,75117,728,3
SSAB1,518,8058
Swedbank8,8110,68
Telia2,4531,397,8
Handelsbanken5,572,567,6
ABB8,29149,555,5
Autoliv24,354655,2
Securitas4,895,425
SKF6,25126,854,9
Boliden7144,44,8
Tele25,599,625,5
Skanska6145,24,1
Sandvik4,5114,253,9
Astrazeneca27,49717,73,8
Investor143773,7
Alfa Laval5,5148,63,7
Electrolux8,5132,256,4
SCA274,882,7
Atlas Copco7280,52,5
Swedish Match12,5511,82,4
Ericsson1,561,542,4
Essity6,25264,22,4
Assa Abloy3,85164,152,3
Hexagon6,78381,71,8
Getinge1,5153,851
Kinnevik0138,10

Utdelning vs återköp

Återköp kan vara en signal till dig som aktieägare att bolaget tycker att sin egen aktie är köpvärd. Hur gynnar det oss aktieköpare? Är det inte bättre med utdelning som är tydlig och trevlig för oss aktieägare. Nja, svaret är inte givet, om man ser det på lite längre sikt.

Utdelning är tydligare, det är kontanter som lämnar bolaget och delas ut till aktieägarna. Återköp är inte lika tydlig, men själva effekten kan vara tydlig.

Vi tar ett exempel. Vi har ett företag med ett börsvärde på 10 miljarder och med 100 miljoner aktier, dvs ett aktiepris på 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom återköp för t ex 500 miljoner kr så blir effekten att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder och tillgängliga aktier minskar till 95 miljoner, men aktiepriset är fortfarande 100 kr.

När företaget vinstfördelar genom aktieutdelning så delar företaget ut vinst i pengar för 500 miljoner kr. Effekten blir att börsvärdet minskar till 9.5 miljarder kr, men antalet aktier är fortfarande 100 miljoner, vilket ger ett aktiepris på 95 kr plus att vi fick 5 kr kontant i utdelning.

Vi ser här att för oss aktieägare är återköp inte lika tydlig som vid utdelning men det blir direkt ett färre antal aktier som kommer att dela på den framtida vinsten. Direkt märker vi ingen skillnad men framgent är det färre aktier som kommer att dela på den framtida vinsten, där kommer nytta in för oss som aktieägare. För bolaget kan det vara en mer långsiktig lösning och ett sätt att investera i sig själv, istället för att bara dela ut pengar. På längre sikt kan det även gynna aktieägarna genom att det blir färre aktier som skall dela på vinsten.

När det gäller återköpsprogram får ett bolag återköpa max 10 % av antalet aktier. Det är stämman som ger styrelsen att mandat att genomföra återköpet vid lämplig tidpunkt. Återköp blir därför ett mer flexibelt verktyg för företaget än utdelning. När företaget genomför återköpet så handlar man på börsen precis som vilken aktieköpare som helst.