Utdelningsportföljen förstärkt – strategi motvalls

Jag har i dagarna förstärkt utdelningsportföljen genom påfyllning av befintliga innehav. Lite motvalls investeringar eftersom det är aktier som de flesta inte vill köpa i dagsläget. Alla bolagen är historiskt lågt värderade och är ned över 20% i år.

🇺🇸 AT&T. Telekommunikationsbolaget är ner 26% i år och har en direktavkastning på 6,87%.

🇨🇦 RioCan. Den kommersiella fastighetsreiten är en månadsutdelare som i år är ner 28% och med en direktavkastning på 8,03%. Fr o m 2021 sänks dock direktavkastningen till ca 6-7%.

🇸🇪 Tele2. Telekombolaget är för helåret ned 21,33% och direktavkastningen är för närvarande på 5,02%.

Shipping, försäkring, telekommunikation och IT

Jag fortsätter min strategi även under semestern och fyller på portföljerna lite i taget för att sprida risk i tid. Veckans köp så här långt är. Det enda nytillskottet i listan är Microsoft.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Elbe, Hamburg
  • Tryg, danskt försäkringsbolag med bred verksamhet i hela Norden.
  • Ocean yield, norskt bolag som investerar, äger och förvaltar över en flotta bestående av fartyg i olika storlekar.
  • Tele2 B, svenskt företag med telekommunikation m m inom den europeiska marknaden
  • Telia, svenskt företag med telekommunikation m m, främst verksamt i Norden, Baltikum och Europa.
  • Microsoft, globalt IT-bolag med säte i USA.