Corona och oljechock – räntesänkningar? Nedgång på börsen idag.

Efter oljeprisraset, virusutbrottets utveckling och morgonens kraftiga nedgångar på de asiatiska börserna ökar nu pressen på att centralbankerna måste göra något för att hindra ytterligare nedgångar i den globala ekonomin.

Efter nedgångarna på de asiatiska börserna ser det ut att bli en svettig måndag även på de europeiska börserna.

Jag avvaktar när det gäller nya köp, eftersom det troligen blir ytterligare nedgång.

Värdera omsättningen

När jag studerar tillväxtaktier, morgondagens vinnare, så lägger jag stor vikt vid omsättningen. Då är det bra att sätta aktiepriset i relation till omsättningen. Här är framförallt två nyckeltal användbara.

P/S, aktiepris/försäljningen

EV/S, Enterprise value/försäljningen. Kanske ett litet vassare nyckeltal. Du tar även med nettoskuldsättningen (Entreprise value (börsvärde + alla skulder – kassan) i förhållande till försäljningen. Nyckeltalet påminner om P/S-talet men det tar även med företagets skulder i beräkningen, vilket inte P/S-talet gör.

Använd gärna båda i kombination. Ofta ger det liknande resultat, men får du ett lågt P/S tal och ett högre EV/S, då är det ett skulddrivet företag, då finns det ytterligare farhågor du bör ha med.

Teoretiskt är låga värden bra, men å andra sidan kan marknaden ha räknat ut bolaget om det inte finns några förväntningar. Högt är dyrt, men är det så att marknaden tror på bolaget och ha goda framtidsutsikter kan det vara värt att betala mer idag. Så fundera på om bolaget är billigt eller om det är låg förväntan på bolaget, vice versa. Ett företag som har hög förväntan och lever upp till det driver också upp aktiepriset. Ofta är det även höga P/E tal för dessa företag.

U- eller V-scenario som en effekt av Corona?

Fram till nu har konsensusbedömningen att coronautbrottets
ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds. Mer sannolikt är nu ett
U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel.

Ja, frågetecknen är många, det gäller att ha is i magen och tänka långsiktigt.