Sell in May and Go away

I färjekön mellan två länder kommer jag att tänka på rubriken. På svenska blir det; ”Sälj i maj och res iväg” som är en investeringsstrategi för aktier baserade på en teori om att perioden november till och med april har en betydligt starkare tillväxt på aktiemarknaden i genomsnitt än de andra månaderna. Förr var det inte ovanligt att investerare sålde allt innehav och åkte till sitt sommarhus för att komma tillbaka utvilad till börsen till hösten. Med dagens moderna uppkopplingar och mobila enheter har vi möjligheter att vara uppkopplade från de flesta platser. I mitt ”sommarläge” passar det bra att ha en utdelningsfokuserad portfölj. Det blir mer tid över till träning, läsning och resor m m. Nu hägrar mer tid utomhus med sol och värme. Vad kan bättre illustrera detta än bilden på hägern jag tog häromdagen. Med en värdeportfölj i bagaget med dagens uppkopplingsmöjligheter blir min strategi, till skillnad från den rubricerade; ”Be safe in May and Go away”.

Annons

Hur jag sprider riskerna och skapar en hedge i aktieportföljen

Jag sätter stor vikt vid att ha en bra riskspridningstrategi i mitt aktieägande och att ha en hedge i andra tillgångsslag om börsen går ned kraftigt.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Skärva Gård

När det gäller direkta aktieinvesteringar är min gyllene regel att äga minst 10-15 aktier inom 5-6 branscher. Men det finns också andra sätt att diversifiera sitt direkta aktieägande; 1) storlek (stora, medelstora och små företag), 2) tillväxt- respektive värdeaktier samt aktier med hög direktavkastning, 3) länder (antingen svenska företag med stor exportandel till vissa länder/regioner eller direkt i utländska företag).

Ett sätt att ytterligare sprida riskerna är att ha råvaror och räntor i sin portfölj eftersom dessa tillgångsslag har låg korrelation till aktiemarknaden och på så sätt får du en möjlig hedge när aktiemarknaden är fallande.

Konkret ser min strategi för riskspridning och diversiering mellan olika tillgångsslag ut så här:

Utdelningsportföljen innehåller stabila bolag med långsiktigt bra utdelning och tillväxt. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Direktavkastningen bör vara minst 3% i snitt under en 5 års period. Utdelningsportföljen skall vara ca 60% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. För närvarande innehåller portföljen 34 bolag och en ETF.

Tillväxtportföljen innehåller bolag med god lönsamhet och tillväxtpotential och det skall finnas en färdig produkt eller tjänst som finansierar bolaget. Bolagen finns listade i Norden, Tyskland och USA. Tillväxtportföljen skall vara ca 40% av utdelnings- och tillväxtportföljernas sammanlagda värde. Just nu innehåller portföljen 27 bolag.

Förhoppningsportföljen innehåller bolag som har en produkt på gång och där tillväxtpotentialen är stor om man lyckas. Bolagen finns i Norden. Max 2% av det totala aktieinnehavet. För närvarande har jag bara ett bolag i portföljen.

Fondportföljen skall vara diversierad och global. Storleksmässigt skall fondportföljen motsvara ca 40% av Utdelnings- och tillväxtportföljernas plus fondportföljens sammanlagda värde. Genom fonderna kan man tillåta sig att flyga iväg lite och nå tillgångar och bolag som man annars inte själv vågar placera i. Åtta fonder finns i portföljen.

Guld och silver och andra ädelmetaller är en bra hedge till aktier. Av praktiska skäl investerar jag i ETF:er och Goldstreamingbolag; att inneha fysiskt guld, förvara och transportera är för omständigt och medför en dyr hantering. Just nu innehåller depån två ETF:er och ett goldstreamingbolag.

Ränteportföljen innehåller P2P-lån och Crowfunding inom fastigheter samt räntefonder. En viss del av Aktieportföljens innehav skall alltid vara placera inom dessa sektorer. För närvarande återinvesteras samtliga ränteintäkterna för att ge ränta på ränta effekt. Idag använder jag två olika P2P-förmedlare och två förmedlare av lån till fastighetsprojekt.

Mina checklistor vid aktieköp

Det är bra att förhålla sig sig till ett antal checklistor vid aktieköp. Avstämningen varierar själklart beroende på vilken fas bolaget befinner sig i och bransch. Är det ett förhoppnings-, tillväxt- eller ett moget bolag? Sedan finns det branschspecifika nyckeltal för investment- och fastighetsbolag och banker att ta hänsyn till. Till detta kan det ibland vara aktuellt att känna av marknads- och börsläget. I detta inlägg förklarar jag inte nyckeltal m m, istället länkar jag till tidigare inlägg.

Förhoppningsbolag

 • Kassaflöde, positivt
 • P/S, positivt
 • Trigger, vad gör bolaget?
 • Tillväxt i marknaden
 • Ok med nyemission
 • Ägare med kapital

Tillväxtaktier

Utdelningsaktier

För aktier med tillgångar, som ofta tillhör kategorin utdelningsaktier, men ibland även tillväxtaktier, finns ytterligare några punkter att checka av:

Banker

 • P/E
 • K/I, effektiviteten
 • P/B, under 1, då betalar du mindre än vad du får

Investmentbolag

Fastighetsaktier

Förutom att checka av företaget är det ibland aktuellt att lägga på ett marknadsfilter och kolla börsläget.

Marknadsfilter

 • Positiv trend, kursen högre än MA200
 • Kortsiktigt köpläge, RSI 30

Börsläget

 • Bullmarknad, OMX30 högre än MA12
 • Högkonjuktur, positivt BNP-gap
 • Buffett indikator, under 120%