Bäst idag: Elkraftsförsörjning

Min bästa sektor idag är elkraftförsörjning,  mestadels förnyelsebar energi, som stiger drygt +2%. Sedan köp är Orrön bäst med en uppgång på +58% följt av Capital Power som stigit +30% sedan köp.

Annons

Ökar i vindkraft

Jag har mer och mer växlat upp i fossilfria energislag, främst vindkraft. Jag har idag tagit full position i Arise och äger sedan tidigare Transalta renewables, Orsted, och Capital Power. Vindkraftsaktier har i dag medvind på med stöd av planer att snabba på utbyggnaden av vindkraft, inte minst i Sverige. Sektorn har också den senaste tiden fått stöd av EU:s ambitioner att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Vidare väntas t ex Storbritannien i närtid presentera planer på utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Bolagen utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, vattenkraft, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar.

Lyckosam strategi i Utlandsportföljen – senaste förändringarna

Strategin i Utlandsportföljen har varit lyckad i år med stora värdebolag med utdelning och/eller tillväxt. Portföljens utveckling i år är -0,89%, vilket är bättre än alla relaterade index. Dow Jones har i år gått ned -7,49% och svenska och tyska storbolagsindexen är ned -18% i år. I Utlandsportföljen har jag de senaste 14 dagarna minskat i Europa och ökat i Nordamerika. Senast i förra veckan sålde jag och tog hem vinsten i tyska VW och E.on. Jag tog istället position i de två kanadensiska energibolagen Transalta Renewables och Capital Power.

Aktieportföljens julklapp – högutdelare inom förnyelsebar energi

I förra veckan blev Transalta Renewables ett nytt innehav i Aktieportföljen. En perfekt julklapp inom förnyelsebar energi med bra kassaflöde och direktavkastning.

Transaltas portfölj består av operationella och långtidskontrakterade anläggningar för förnybar kraftproduktion inklusive vind, vatten, sol och gas. Koncernen har stabila kassaflöden och en attraktiv direktavkastning för investerare.

Transalta har ett ökande fritt kassaflöde.

I jämförelse med liknande företag är direktavkastningen attraktiv.

Viktiga nyckeltal från tredje kvartalsrapporten 2020

Ekonomisk översikt 2017-2020