Första rapporterna – Orsted, Sandvik och Investor

Tre av mina innehav lämnade siffror igår och idag. Igår kom preliminära siffror från Orsted och idag rapporter från Sandvik och Investor. Särskilt intressant är att Sandvik lämnar en bra rapport vilket bådar gott för övriga svenska industribolag. Det danska energibolaget Ørsted redovisade igår preliminära siffror för 2022. Bolagets ebitda-resultat steg till rekordhöga 32,1 miljarder danska kronor, från 24,3 miljarder under 2021, väntat var 32 miljarder enligt Bloombergs konsensus. Verkstadsbolaget Sandvik redovisade ett justerat ebita-resultat på 6.413 Mkr under det fjärde kvartalet, väntat var 6.248 Mkr . Styrelsen föreslår en utdelning på 5 kronor vilket är en höjning från 4,75 kronor året före. Investor presterade bättre än börsindex under det fjärde kvartalet och höjer utdelningen. Det justerade substansvärdet uppgick till drygt 673 miljarder kronor vid årsslutet motsvarande en ökning om 7 procent under kvartalet.

Annons

Röd stängning – vindkraft bäst

Stockholmsbörsen stänger på rött idag och så även min Sverigeportfölj medan utlandsportföljen klarade sig kring nollan. Trots allt stängde ändå 20 innehav på grönt. Två vindskraftsbolag toppar. Orsted har spännande projekt på gång, bl a i Sverige som jag skrev om tidigare idag. Transalta renewable plockade jag nyligen in i portföljen när den föll 17% på en dag i samband att bolaget meddelade om problem i produktionen. Sedan dess är den upp +5%, men det är lite av en chansning. Carnegie höjde idag fastighetsbolaget Fabege till köp, vilket lyfte aktien.

SvD: Osäkert om jättesatsning på vindkraft blir av

Jag har fyra vindkraftsbolag i mina portföljer och följer branschen med stort intresse. Vi behöver mer fossilfri energi för att undvika en klimatkrasch. Ett av bolagen danska Orsted vill satsa över 100 miljarder kronor på sex nya vindkraftsparker längs den svenska kusten. ”Sex stora vindkraftparker längs den svenska kusten som tillsammans ska producera 18 GW el. Men det finns en stor osäkerhet och det är att bolaget ännu inte fått grönt ljus från den svenska försvarsmakten, som hittills haft en negativ attityd till att godkän- na vindkraft.” ”De planerade vindkraftparkerna ska teoretiskt kunna leverera halva Sveriges elbehov en dag med ideala vindförhållanden. -För svensk del vore det en riktigt bra affär att investera i stamnätet också till havs, när man ser till vad elpriserna har varit i Sverige. Om man hade kunnat realisera de mest långt gångna projekten för havsbaserad vindkraft hade elpriserna varit mycket lägre enligt Orsted.” (Svd)

Börsfesten fortsätter, men…

Börsfesten verkar fortsätta fram till morgondagens inflationsbesked i USA och på fredag kommer Sveriges inflationssiffror. 34 innehav visar gröna siffror idag, varav 17 innehav stiger med mer än 1%. Jag har undvikit att dras med att öka aktieandelen i uppgången, istället har jag allokerat ned i några större innehav som har gått har gått bra. Bekräftas börsuppgången av inflationsbeskeden har jag torrt krut att fortsätta omallokeringen till nya vinnare. Vindkraftsbolaget Orsted fortsätter att gå bra utan nyheter. Fabege tillsammans med övriga fastighetsbolag i min portfölj stiger alla med mer än procenten och gynnades idag av sjunkande räntor i väntan på inflationsbeskeden. Investor, mitt största innehav, steg på höjd rekommendation från Nordea. Volvo Car steg på höjd riktkurs från Goldman & Sachs plus att Polestar överträffade sina volymmål 2022.

Röd dag: lax, halvledare och vindkraft toppar

Sviten är bruten och Stockholm stänger på rött. Min Sverigeportfölj stänger kring noll för dagen. Trots en röd dag handlas 17 innehav på plus vid Europabörsernas stängning. Det återstår att se hur utlandsportföljen stänger, i detta nu ligger New York svagt på plus. Laxbolaget Bakkafrost, halvledarbolaget NXP och vindkraftsbolaget Orsted toppar utan några direkta nyheter. Fyran Polestar överträffade sina volymmål för Q4 och även sitt mål för hela 2022. Fastighetsbolaget Catena stiger på höjd riktkurs och köprekommendation av Kepler. Även mina övriga fastighetsbolag stänger på plus. Gemensamt för mina fastighetsbolag är de har de starkaste balansräkningarna av de svenska fastighetsbolagen. Noterar även att bank gick bra idag.

Dagens flöde och Top 5

Efter frukost blev det inläsningar/analyser och sedan Di-tv följt av dagens avsnitt från Neuroquant. Jag har gjorde sex stegvisa påfyllningar i Orsted, Fabege, Holmen, Biotage, Hufvudstaden och Boliden. Jag gjorde vinsthemtagning i guld ETF:en, men avser att gå in så fort priset faller tillbaka till rätt nivå. Efter en laxlunch drog jag på joggingskorna och joggade 7 km. Jag gör sedan inte mer än att konstatera att aktieportföljerna går något bättre än Stockholmsbörsen. Utlandsportföljen får extra skjuts av en stärkt dollar. Ikväll ser jag fram emot VM-fotboll med Brasilien mot Sydkorea. Mina mest volatila och årets bästa innehav; vindkraftsbolaget Orrön och Sinch rusade idag utan några direkta nyheter. Fastighetsbolaget Catena fortsätter gå starkt efter den övertecknade nyemissionen. Det hjälper också till att det är ett av de minst belånade fastighetsbolagen. Marknaden förstår också att Boliden blir en vinnare när Kina öppnar upp, vilket kommer att stärka efterfrågan på koppar och zink. Vindkraftsbolaget Orsted kommer med på listan. Det är en bra ingång nu då vindkraftsbolaget kommer att ha medvind mot bakgrund av svaga jämförelsetal och samhällets behov av fossilfria energikällor,

Idag: Färjetur och Orsted

Vilken bra börsdag igår efter beskedet att USA:s inflation toppat, vilket kan göra FED mindre aggressivt när det gäller styrräntan. Även idag pekar terminerna upp innan öppning, det känns bra så här när strax skall köra till färjan som avgår till Sverige i eftermiddag. Troligen kan jag på Östersjön se några av Orsteds vindkraftsanläggningar. Vad passar då bättre än att mitt innehav rapporterar idag. Det danska vindkraftsbolaget Orsted nästan dubblar omsättningen och höjer årsprognosen. Bolaget redovisar ett ebitda-resultat om 3.615 miljoner danska kronor för det andra kvartalet 2022 (8.196). Omsättningen var 26.295 miljoner danska kronor (13.553).

Min aktievecka 32 – förnyelsebar energi, inflation och BNP

Den här veckan är det bara Orsted som rapporterar av mina innehav. När det gäller förnyelsebar energi har senaten godkänt reformpaketet med bl a klimat-och energiåtgärder för 740 miljarder. Representanthuset väntas klubba det i veckan. Det borde gynna min exponering mot förnyelsebar energi med innehaven danska Orsted, Orrön Energy, Brittiska Greencoat Wind och Kanadensiska Capital Power. Vi får även statistik på onsdag angående USA:s inflation i juli och Sveriges på fredag, vilket är viktigt underlag när Centralbankerna skall fatta beslut om räntorna. På onsdag släpper KI uppdaterade BNP prognoser.

Vinnare på fallande börs

Dagens vinnare i mina portföljer blev vindkraft, läkemedel och guld. Mitt största innehav är för närvarande guld och jag har successivt senaste veckan fyllt på i vindkraftsbolagen Orsted och Greencoat. Jag är alltid långsiktig och tung i läkemedel. G7 länderna och EU planerar en guldbojkott mot Ryssland. Nordstream ledningen med gas till Europa från Ryssland stängs nu för årligt underhåll. Kommer Ryssland att återuppta leveranserna efter uppehållet? Det är trist att dessa frågeställningar behöver ställas p g a rysk aggression. Man önskar att det enbart vore vanliga makroekoniska faktorer som påverkar börsen.