Ändrad vindriktning i portföljen…

Annons

Wow, en raket på en sur börs…

Underbart när ett bolag som bidrar till energiomställningen rusar. Idag sticker Volue iväg och ökar med 18,42% på en dag. Volue kom in som nytt innehav i Aktieportföljen den 4 november och har sedan dess ökat med 59%. Läs tidigare inlägg den 4 november Nytt innehav – En industriell plattform som förbättrar den gröna övergången. Volue AS har nyligen tillkännagivit ett avtal om att förvärva tyska Likron för att stärka positionen som den ledande leverantören av algoritmiska krafthandelslösningar i Europa.

Volue rusar i veckan efter förvärv av Likron – kraftpaket för algoritmisk handel

Aktieportföljen tog tidigare positioner i Norska Volue som sedan köp rusat med 30,02%. Läs tidigare inlägg från den 4 november; Nytt innehav – En industriell plattform som förbättrar den gröna övergången.

Aktien har enbart vecka 47 rusat med 23,33% sedan Volue AS tillkännagivit ett avtal om att förvärva tyska Likron för att stärka positionen som den ledande leverantören av algoritmiska krafthandelslösningar i Europa.

”Övergången till koldioxidfri energiproduktion beror på en framgångsrik digitalisering av hela värdekedjan för grön energi. Volue kommer att ta en aktiv roll i en välbehövlig konsolidering av en fragmenterad marknad för energiteknik, med målet att hjälpa kunderna att påskynda övergången till förnybar energi. Tyskland är ledande i denna övergång och genom att gå samman med Likron hjälper vi kunderna att lösa den ökade komplexiteten i krafthandel framöver. Likron kommer också att fungera som ett kompetenscentrum för handelslösningar för Volue och jag ser fram emot att arbeta med deras imponerande team för att fortsätta att vara pionjär inom denna bransch under de kommande årtiondena, ” säger Trond Straume VD för Volue i pressmeddelandet.

Transaktionen förväntas avslutas under fjärde kvartalet 2020 och parterna har kommit överens om att inte avslöja de finansiella detaljerna för transaktionen.

Omdisponering mot tillväxt

Vid den senaste nedgången passade jag på att göra omdispositioner i aktie- och fondportföljerna. Jag minskar något i utdelningsaktier/fonder och ökar i tillväxtaktier. Branscher jag ökar i är läkemedel och teknik.

Nya innehav

 • 🇺🇸 Activision Blizzard, se inlägg 201105
 • 🇳🇴 Volue, se tidigare inlägg 201104
 • 🇩🇪 Nemetschek Group, se tidigare inlägg 201103

Påfyllning av befintliga innehav

 • 🇸🇪 Sivers Semiconductors, se inlägg 200911
 • 🇺🇸 Intuitive Surgical
 • 🇺🇸 Adobe, se inlägg 201013
 • 🇺🇸 Edward Lifescience, se inlägg 201015
 • 🇺🇸 Apple, se inlägg 200609
 • 🇺🇸 Microsoft, se inlägg 200903
 • 🇩🇰 Novo Nordisk

Avyttring av aktier

 • 🇩🇰 Tryg, hela innehavet
 • 🇳🇴 Ocean Yield, hela innehavet
 • 🇫🇮 Atria, hela innehavet
 • 🇫🇮 Fortum, hela innehavet
 • 🇫🇮 UPM-Kymmene, hela innehavet
 • 🇺🇸 Robur USA, mindre del av fonden
 • 🇪🇺 Robur småbolag Europa, mindre del av fonden

Nytt innehav – En industriell plattform som förbättrar den gröna övergången

Aktieportföljen har köpt aktier i det norska bolaget Volue, som noterades på Merkur Market under oktober. Volue levererar sedan många år mjukvara till kraftbolag, vilket möjliggör bättre planering av produktion av och handel med el. Detta bidrar till att elnätets stabilitet kan upprätthållas då instabila energislag som sol och vind tar en större andel av energimixen framöver. Jag har länge sökt ett innehav med tydlig hållbarhetsprofil inom mjukvara och Volue är verkligen ett attraktivt bolag.

Koncernen har tre segment: energi, kraftnät och infrastruktur. För det första, inom energisegmentet, hjälper koncernen kunderna att bemästra energiövergången genom att möjliggöra digitalisering av den gröna energikedjan. Därefter möjliggör koncernen inom elnätssegmentet kraftdistributörer att stödja elektrifiering av samhället genom att generera flexibilitet och digital hantering av elnätet. Slutligen, inom infrastruktursegmentet, levererar koncernen flexibla funktioner för digital vattenhantering och hjälper till att automatisera processer och maskiner för byggbranschen.

Det norska industriella investeringsbolaget Arendals Fossekompani var enda ägare till Volue för emissionen. Gruppen har decennier av historia och starka marknadspositioner genom Volues dotterbolag Powel, Wattsight, Markedskraft och Scanmatic. Huvudkontoret ligger i Oslo, Norge, och koncernens företag har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Polen och Turkiet.  

En europeisk marknadsledare 

Volue har en växande kundbas över hela Europa. Bland internationella kunder finns åtta av de tio största europeiska kraftföretagen inklusive EnBW, Enel, E.ON, Fortum, Innogy, RWE, Uniper och Vattenfall. I Norden planeras otroligt 90 procent av all kraftproduktion med hjälp av Volues lösningar.

Ekonomi och ambitioner

Bolaget har för avsikt att använda nettot av intäkterna från emissionen för potentiella förvärvsmöjligheter och för att utveckla företaget.

Alla bilder är hämtade från Volues hemsida