Högre Ebita-resultat än väntat från Elekta

Glädjande att Aktieportföljens innehav Elekta redovisar en bra rapport idag och aktien är en timme innan börsen stänger upp +5,25%.

Källa: Elekta Q2 rapport

Ebita-resultatet uppgick till 752 miljoner kronor (539), väntat 725, med en ebita-marginal på 21,3% (14,5). Omsättningen sjönk 4,7% till 3 534 miljoner kronor (3 709). Rörelseresultatet blev 559 miljoner kronor (321). Rörelsemarginalen var 15,8% (8,7). Resultatet efter skatt blev 375 miljoner kronor (221). Resultat per aktie hamnade på 0,98 kronor (0,58).

Neste rapportrusar på finska börsen

Ett av aktieportföljens innehav rapportrusar idag.

Dagens joggingrunda

Energibolaget Neste levererade ett klart bättre andra kvartal än vad analytikerna hade förutspått. Det jämförbara rörelseresultatet landade på 255 miljoner euro, medan prognosen pekade mot 214 miljoner euro. Här kan du läsa mer om Neste i ett tidigare inlägg.

De starka siffrorna bidrar till att aktien vid lunch stiger 13 procent.

Nestes försäljningsvolymer av förnybar diesel väntas vara relativt stabila under det tredje kvartalet, skriver bolaget i rapporten enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Jag tror att Nestes patenterade och förnybara samt koldioxidfria diesel kommer att möta en ökad efterfrågan framöver. Inte minst vad gäller flygplansdiesel där de statliga finansiella stöden till flygbolagen inkluderar miljöförbättrande åtgärder.

Bland storbolagen har byggbolaget Skanska rapporterat ett något lägre resultat än förväntat för det andra kvartalet. Skanskas rörelseresultat landade på 845 miljoner kronor där förväntningarna låg vid 883 Mkr. Rapporten togs inte emot särskilt väl och aktien är vid lunchtid ned 4,55 procent.