Rapportutfall

Imorse följde jag inte rapportmorgonen, men jag konstaterar att Hexatronic, Addnode och AstraZeneca lyfter på sina rapporter medan Coor, Intrum och Electrolux faller. Addnode +5,04% och +7% sedan köp. Stark rapport med organisk tillväxt på 11%. Hexatronic +3,57% och +20% sedan köp. Vinstvarnade före rapport så mycket är inprisat, trots det upp idag. Mer än fördubblade intäkterna. AstraZeneca +1,01% och +36% sedan köp. Omsättningen högre än väntat. Coor -1,66% och +26% sedan köp. Ökar omsättning och resultat – öppnar för framtida förvärv. Electrolux -1,57% och -12% sedan köp. Tuffa tider för E som pressas av inflation och blankningar, men intressant värdering.

Tar position i Addnode

Jag tar nya positioner och köper tillbaka en favoriten Addnode till Sverigeportföljen. Liksom Hexatronic jag köpte tidigare i veckan är de här bolagen lite som grädde på portföljens pyramidtopp. Båda är stabila bolag, men värderingen är hög och därmed ökar risken. Addnode har blivit än starkare inom sina fokusområden; digitala lösningar för design- och ingenjörsverksamheter, bygg och fastighetsförvaltning och offentlig förvaltning. Addnode ökade omsättning och resultatet i Q4.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Tillväxtjakt – det första av tre nya bolag

Jag välkomnar Addnode Group in i Aktieportföljen. När man, som jag, ofta befinner sig mitt i Europa slås man av hur långt fram Sverige ligger i digitaliseringen. Europa och världen är en enorm marknad för svenska informationsteknologiföretag och Addnode är enligt min mening ett bra tillväxtcase både genom sin förvärvsstrategi och organiska tillväxt. Min ambition är att innehavet är en långsiktig investering. Alla bilder utom de två sista är hämtade från Addnodes årsredovisning 2019.

Addnode Group är ett internationellt informationsteknologiföretag med 1500 medarbetare i 17 länder. I nära samverkan med sina kunder skapar Addnodes bolag digitala lösningar av programvaror och tjänster .

Addnode verkar genom sina dotterbolag i tre divisioner.
Beskrivning av Addnodes tre divisioner.

Förvärv av kompletterande verksamheter är en bärande del av Addnode Groups tillväxtstrategi.

Historisk tillväxt för Addnode.
Aktieutveckling sedan 2009.

Addnode redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Addnodes Q3 rapport

Översikt av viktiga nyckeltal

Källa: Börsdata