Chemometec till Large Cap – trigger?

Danska Chemometec är en favorit i min utlandsportfölj. Jag har gjort flera vinsthemtagningar och fyllt på i omgångar, men alltid behållt ett långsiktigt grundinnehav. Under december har aktien backat från 1040 till 821 kr. Mitt innehav är just nu på +22% sedan köp. Det som är intressant nu är att nästa vecka flyttar Chemometec från Mid Cap till Large Cap. Är det en triggar för att sätta fart på aktiepriset norrut igen? Aktiepriset har nyligen fallit under MA 200 och RSI19 indikerar 44,7, dvs mer mot översålt. Aktien befinner sig på bra stödnivåer från både juli och oktober. Det är möjligt att förflyttningen från Mid Cap till Large Cap är en trigger som får aktien att lyfta mot 1000 kr igen. I en inflationsmiljö finns det en risk i aktien eftersom bolaget har en hög värdering med ett P/E tal 164, men å andra sidan en hög soliditet på 77%. Chemometecs har en imponerande ökning i omsättning, vinstmarginal och vinst. Soliditeten är mycket god på 77%. CHEMOMETEC A/S är ett danskt företag som sysslar med utveckling, tillverkning och försäljning av analytiska instrument som används för kvantitativ analys av celler i vätska. Företagets verksamhet är indelad i tre affärsområden: Instrument, som erbjuder ett stort utbud av NucleoCounter analytiska instrument för att räkna däggdjurs-, djur-, jäst- och sädesceller, samt somatiska celler i mjölk, bland annat, Förbrukningsartiklar, som distribuerar engångskassetter, -lösningar, -reagens och -objektglas, och Övrigt, som bland annat ansvarar för partnersamarbete i ett antal forskningsprojekt.

Annons