Portföljförändringar

Jag fortsätter min resa med en kombination av att satsa på högutdelare och swingtrading där jag tar positioner i lönsamma tillväxtbolag. Mitt senaste tillskott Hexatronic är sedan köp upp +33,7%. Idag gör jag en vinsthemtagning i mitt tredje största innehav SSAB och plockar hem vinsten på drygt +25%. Direktavkastningen på 11.6% på mitt GAV är redan levererad. Nyligen tog jag positioner i Softronic som ökade vinsten med nästan 50% i Q1. Flera nya uppdrag finns i pipeline. Direktavkastningen är 4,7%. Jag har även fyllt på i Tele2, som ersätter SSAB som mitt tredje största innehav, och levererade en godkänd rapport samt har en fin direktavkastning med en extrautdelning på gång. Med mitt GAV blir det en direkavkastning på 14,2%. En trygg aktie i orostider, men aktien kommer självfallet att falla i pris på x-dagen den 29/4.

Annons

Portföljförändringar – senaste dagarna

Jag fortsätter omallokeringarna och håller högre likviditet än normalt. Jag köper XACT Bear från och till för att hedga nedgångarna. Likaså har jag förstärkt ädelmetallsportföljen som består  av Guld, Silver, Palladium och Platinum. Jag fortsätter att ge bidrag till hjälporganisationer som verkar i Ukraina.

Överviktat i utdelningsaktier med hög direktavkastning

Börsen fortsätter skaka mot bakgrund av Rysslands aggression och osäkerheten kring centralbankernas planer för att stävja inflationen. För min del blir det nu allt viktigare att ha pålitliga högutdelare i portföljen. Om jag har en hög direktavkastning får jag i alla fall någon form av avkastning även om kurserna inte rör sig. Sannolikheten för en positiv avkastning ökar. Bland de största bolagen finns det flera om aktier som ger 5-6 procent i direktavkastning. Men det gäller även att hitta utdelare med en utdelning som håller i längden och har ett bra kassaflöde. Jag har nu en övervikt i pålitliga utdelare i min Sverigeportfölj. Idag bjuder jag på en genomgång  av innehaven i Sverigeportföljen som har minst 5% i direktavkastning. Bankerna, med Swedbank och Nordea i spetsen har båda en direktavkastning på cirka 6,6%. Konkurrenterna SEB och Handelsbanken ligger något lägre på drygt 5%. Enligt rapporterna har bankerna har låga kreditförluster, stabila räntenetton och bra transaktionsrelaterade intäkter. Det ger förutsättningar för att det även kan fortsätta vara en bra direktavkastning i bankerna. Andra bolag där utdelningarna kan försvaras av kassaflödet är SSAB och Boliden. Gruv- och smältverksbolaget Boliden smällde till med en ordentlig utdelning efter att ha levererat ett rekordresultat 2021 tack vare de höga metallpriserna. Bolaget kommer att dela ut 26 kronor per aktie inklusive extrautdelning, totalt 7,1 miljarder kronor, till ägarna. Det motsvarar en direktavkastning på 6,5 procent. Även råvarukollegan SSAB bjuder på Stockholmsbörsens största direktavkastning på drygt 10,6%. Råvaror befinner sig i ett bra marknadsklimat som ger stigande vinster. Även teleoperatörerna fortsätter att vara stabila högutdelare. Telia med en direktavkastning på ca 5,6% och Tele2 med 5,14%. Från båda väntas det komma extrautdelningar under året; från Tele2 efter försäljningen av T-mobile och från Telia efter mastförsäljningarna. Volvo delar ut mest i pengar. Fordonsjätten delar ut 26 miljarder kr av nettokassan på 66 miljarder. Det blir en direktavkastning på över 6%. I sverigeportföljen finns även innehaven Betsson 6,7%, Intrum 5,2%, Coor 6,4% och Electrolux 5,0%.

Fyller på i rapportvinnare och högutdelare

Det svenska stålet biter – stålkoncernen SSAB  med ett P/E tal på 5,21 lämnar en kvartalsrapport långt över förväntningarna, samtliga divisioner gör rekordresultat. Utdelningen återkommer med en direktavkastning på 12,3% med mitt GAV eller 10,8% med nuvarande aktiepris. Investmentbolaget Öresunds substansvärde var 147 kr kronor (125) vid årsskiftet, utdelningen höjs med 8,3%, vilket innebär en direktavkastning på 4,6%. Kredithanteringsbolaget Intrum redovisar både högre intäkter som en högre vinst än väntat. Utdelningen föreslås höjas till 13,50 kr, dvs en direktavkastning på 4,9%.

Råvarorna tar ledningen i morgonetappen

Råvarorna tar på gula ledartröjan på morgonetappen. Trots New York börsens återhämtning igårkväll efter att Powell meddelat att FED inte ändrar i sin planering och att även de asiatiska börserna gått positivt inatt är det råvarorna som är top 5 i mina portföljer på morgonen. Det tyder på en fortsatt inflationsskräck bland investerarna.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Nya innehav: råvaror och försäkring (inflationshedge)

Efter Black Friday köpen är min outlook inflation och svagare krona. Jag har flera innehav som har ”Price-powering” (tex Alfa Laval, Lindab, ASSA ABLOY) vid inflation och bank (Swedbank, SHB, SEB, Nordea, Lazard) som tjänar på högre styrränta  samt bolag (exportföretagen) som gynnas av en svagare krona. Kronan kan försvagas då de utländska centralbankerna är mer hökaktiga och benägna att  höja styrräntan än vår egen riksbank. Först ut är stålbolaget SSAB som välkomnas tillbaka i sverigeportföljen. Med ett P/E-tal på 4,39 är SSAB lågt värderat. Bolaget uppfyller två av mina kriterier, råvaror är bra vid inflation och SSAB som exportbolag kommer att tjäna på en svag krona. Jag gillar att SSAB ligger långt fram i utvecklingen av ”grönt stål” i samarbete med flera partners. Jag välkomnar även de finska skogsbolagen Stora Enso och UPM-Kymmene tillbaka i utlandsportföljen. Skog är en råvara som fungerar bra vid inflationsmiljö. Jag har förpackningsföretaget Billerud-Korsnäs i sverigeportföljen, men kompletterar nu upp utlandsportföljen med två skogsbolag. Slutligen plockar jag in inflationssäkra tyska försäkringsbolaget Allianz och avyttrar hela innehavet i Deutche Telekom. För DT blev det en blygsam vinst på +6%, men syftet med det innehavet var att äga en stabil utdelare. Samma syfte har jag med Allianz, men A har en högre direktavkastning. Dessutom ser jag att tyskarna kanske är världens mest överförsäkrade folk, vilket ger bolaget fina kassaflöden. Gemensamt för de nya bolagen är att de är på väg eller har just brutit upp över MA 200.