Omdisponering mot tillväxt

Vid den senaste nedgången passade jag på att göra omdispositioner i aktie- och fondportföljerna. Jag minskar något i utdelningsaktier/fonder och ökar i tillväxtaktier. Branscher jag ökar i är läkemedel och teknik.

Nya innehav

 • 🇺🇸 Activision Blizzard, se inlägg 201105
 • 🇳🇴 Volue, se tidigare inlägg 201104
 • 🇩🇪 Nemetschek Group, se tidigare inlägg 201103

Påfyllning av befintliga innehav

 • 🇸🇪 Sivers Semiconductors, se inlägg 200911
 • 🇺🇸 Intuitive Surgical
 • 🇺🇸 Adobe, se inlägg 201013
 • 🇺🇸 Edward Lifescience, se inlägg 201015
 • 🇺🇸 Apple, se inlägg 200609
 • 🇺🇸 Microsoft, se inlägg 200903
 • 🇩🇰 Novo Nordisk

Avyttring av aktier

 • 🇩🇰 Tryg, hela innehavet
 • 🇳🇴 Ocean Yield, hela innehavet
 • 🇫🇮 Atria, hela innehavet
 • 🇫🇮 Fortum, hela innehavet
 • 🇫🇮 UPM-Kymmene, hela innehavet
 • 🇺🇸 Robur USA, mindre del av fonden
 • 🇪🇺 Robur småbolag Europa, mindre del av fonden

Förra veckans köp

Förra veckan fyllde jag på befintliga aktier och välkomnade ett nytt innehav

 • Fortum är ett finländskt energibolag verksamt inom Norden. Stabil och bra utdelare.
 • Ocean yield är ett norskt bolag inom sjötransportsektorn med global verksamhet. Äger och hyr ut fartyg. Bra utdelare. Nytt innehav.
 • Intuitive surgical är ett amerikanskt medicinteknikbolag. Bolaget designar, tillverkar och är återförsäljare av avancerade kirurgiska instrument.
 • VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader.
 • Oncepeptides är ett läkemedelsbolag som bedriver forskning och utveckling av cancerläkemedel. Bolaget är i utvecklingsfas där målet är att kommersialisera produkten i framtiden.
 • Atria, finländsk livsmedelskoncern verksamt i Norden, Ryssland och Baltikum,

Shipping, försäkring, telekommunikation och IT

Jag fortsätter min strategi även under semestern och fyller på portföljerna lite i taget för att sprida risk i tid. Veckans köp så här långt är. Det enda nytillskottet i listan är Microsoft.

Foto: Per Gustafsson. Plats: Elbe, Hamburg
 • Tryg, danskt försäkringsbolag med bred verksamhet i hela Norden.
 • Ocean yield, norskt bolag som investerar, äger och förvaltar över en flotta bestående av fartyg i olika storlekar.
 • Tele2 B, svenskt företag med telekommunikation m m inom den europeiska marknaden
 • Telia, svenskt företag med telekommunikation m m, främst verksamt i Norden, Baltikum och Europa.
 • Microsoft, globalt IT-bolag med säte i USA.