Börserna upp efter jobbrapport

Börserna stärktes i eftermiddag när den viktiga jobbrapporten i USA kom och som marknaden tolkade som något svagare än väntat. Rapporten visar på fler jobb, men arbetslösheten steg från 3,5% till 3,7%. Det märks en tydlig uppgång på börserna efter rapporten publicerats. Marknaden har varit oroliga för att en för stark arbetsmarknad kan vara ett underlag för aggressivare räntehöjningar från Fed. I mina portföljer går sektorn verkstad +3,15% starkast idag och  Investor +2,64% kommer med på en top fem placering.

Annons

Rapportrusaren med Price Powering

Hexpol rusade på rapport i Q2 på och stängde med en ökning på över 5%. Aktiekursen ligger över MA200 och visar därmed styrka både på trend och rapport. Polymerbolaget redovisade en delårsrapport för andra kvartalet som överträffade förväntningarna och rapporterade det bästa rörelseresultatet någonsin. Omsättningen steg 41,3 % till 5 654 miljoner kronor (4 002). Utfallet kan jämföras med analytikernas förväntningar som låg på 5 225. Organisk tillväxt var 18 %, och förvärvad tillväxt 10 %. Dessutom påverkades försäljningen positivt av valutaeffekter. “Vi tror att vårt starka kundfokus i kombination med geografisk närhet till kunderna ger oss fortsatt möjligheter att hantera störningarna i omvärlden och ytterligare stärka vår marknadsposition. Vi är flexibla och redo att möta den förväntade ökningen av fordonsproduktionen. Den starka affärsmodellen i kombination med en tydlig M&A agenda och stark finansiell ställning ger oss goda utsikter till fortsatt tillväxt och förvärv”, säger Brunstam till Affärsvärlden. Hexpol har förmåga att direkt kompensera för ökade råvarukostnader genom att föra dem vidare till sina kunder, vilket visades av en organisk tillväxt på 18 procent. Företaget gynnades också av den höga andelen försäljning från den amerikanska marknaden. Den svaga punkten är just nu fordonsmarknaden, men när den tar fart kan det bli en stark återhämtning även här. Aktien är ned 18% sedan årsskiftet men gått starkt de senaste tre månaderna med motsvarande uppgång. Jag har positioner och är positiv till bolaget, men marknaden är ologisk, det finns ingen självklarhet i nuläget att en aktie går bra bara för att bolaget levererar.

Portföljförändringar

Jag tar nya positioner i Axfood, H.M.S Networks, Skistar och fyller på i Bioagaia och Hexpol. Samtliga visar styrka i rådande björnmarknad. Jag säger adjö till Silver och Platinum eftersom råvaror är i en nedåtgående trend. Jag behåller dock min stora position i Guld som är mer ett värdeobjekt än en industriråvara. Det återstår att se vad som händer med G7:s guldbojkott mot Ryssland.

Mentalt jobbig börs, men två nya positioner igår

Det är mentalt jobbigt att vara på börsen i år, men skönt med lite gröna siffror idag, som mest  har sverigeportföljen varit upp över två procent och i skrivande stund ligger OMX30 på omkring plus en procent. Det märks att riskaptiten finns kvar hos köparna. Sådana här dagar med uppåtrekyl omallokeras det till bolag som har varit förlorare på de röda dagarna och i botten finner vi de röda dagarnas vinnare som t ex Boliden, SSAB och SAAB. Just nu njuter jag av upprekylen, men igår när det såg som värst ut tog jag position i Hexpol och Nobia. Två bolag som nu har oerhört rimliga värderingar och som inte är så populära på börsen för tillfället. Båda välskötta med bra balansräkningar och överraskande bra direktavkastning i år. Just nu går det inte att förutsäga någonting, trots uppåtrekylen i skrivande stund är jag inte säker på att börsen stänger på grönt ikväll. Vid börsöppning tog jag t ex position i XACT Bear, men fick sälja efter 10 minuter då börsen helt oväntat vände upp. Ingen blev gladare än jag av vändningen och att vi får njuta av gröna siffror.