🇨🇦 Northwest Healthcare Properties – trygg månadsutdelare

Förhoppning- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. Nu välkomnar jag månadsutdelaren 🇨🇦 Northwest Healthcare Properties REIT (NWH) till utdelningsportföljen.

Investerare som söker enkla fastighetsintäkter kan köpa aktier i NWH. Denna REIT är en av de mest motståndskraftiga företagen 2020 på grund av sin lågkonjunktursäkra verksamhet och exponering mot vården. NorthWest är den största icke-statliga ägaren och huvudansvarig för medicinska kontor och vårdfastigheter i Kanada. NWH har en portfölj med 189 inkomstgenererande fastigheter i Nordamerika, Europa och Australien.

NorthWest har också en attraktiv direktavkastning på 6,58% och aktien har ökat nära 40% under de senaste fem åren. Dess hyresintäkter bör vara stabila eftersom de är knutna till långvariga indexerade leasingavtal med en stabil beläggningsgrad.

Imorgon presenterar jag en ännu en ny månadsutdelare med lite mer pandemirisk, men med möjlighet att aktien stiger nu när coronavaccineringarna tar fart.

Annons

Utdelning varje månad…

I Dagens Industri blir jag idag påmind om att ett av Aktieportföljens innehav eventuellt blir månadsutdelare till hösten.

Foto: Michael Gaida

De flesta fastighetsbolgen har, trots pandemin, genomfört sina utdelningar och ett av dem som t o m höjer i år är Cibus. Bolaget äger livsmedelsfastigheter i Finland oc Sverige för knappt 13 miljarder kronor.

Källa: Infront via DI

På torsdag presenteras rapporten för andra kvartalet och då får vi mer information om Cibus kommer att gå över till månadsutdelningar. Bolaget har tidigare avslöjat att förändringen kan komma redan till hösten. Det är ovanligt i Sverige men förekommer i Kanada och USA.

Stabil utdelare med försäkring

Igår fyllde jag på med aktier i det finska bolaget Sampo. Värderingsmässigt är Sampo billigare än på länge. DI skriver att ”genomsnittet för de senaste fem åren är ett framåtriktat p/e-tal på 14,6 och p/b 1,9, enligt Factset. Aktien handlas i dag till strax under 14 gånger årets förväntade vinst och 1,4 gånger eget kapital. För nästa år är motsvarande siffror 11,5 respektive 1,3. Även om osäkerheten stor om vad som händer under andra halvåret, ser Sampo lockande ut. Ökar Nordea lönsamheten gynnas Sampo samtidigt som den stabila försäkringsrörelsen sänker risken. Det är inte illa”.

Foto: Per Gustafsson Plats: Friedrichswerdersche Kirche, Berlin

I början av året ändrade Sampo sin utdelningspolicy till att i fortsättningen dela ut minst 70 procent av den årliga nettovinsten mot tidigare 50 procent. Dessutom kan Sampo köpa tillbaka egna aktier, vilket ökar aktieägarvärdet. Vid bokslutet föreslogs en utdelning om 2,2 euro per aktie, vilken nu har sänkts till 1,5 euro. Det är visserligen en betydande minskning, men ger ändå en direktavkastning på 5,1 procent.  

Elkraft, automation och naturfiber in i portföljen

Trots skepsisen i mitt förra inlägg där jag är tveksam till börsen på kort sikt eftersom börsen återhämtat sig rekordsnabbt medan ekonomin egentligen står still; med massarbetslöshet och konkurser p g a Coronaviruset. Sneglar nu även på kreditsidan och då särskilt HY. Idag siktar jag dock högt och det blev köp av ABB som jag välkomnar in i portföljen igen och ny i portföljen är även Ahlström-Munksjö.

Foto: Per Gustafsson Plats: Sanssouci Park i Potsdam, Tyskland
  • Ahlström-Munksjö är ett bolag som specialiserat sig på produktion av fiber- och pappersmaterial. Dess viktigaste produkter är dekorpapper, filter, skyddspapper, paketering samt matförpackningar. Bolaget gynnas av hållbarhetstrenden när konsumentvaror går över från plast- till pappersförpackningar. Även inom husbyggande och inredning gynnas företaget av hållbarhetstrenden. Jag ser aktien både som en god tillväxtaktie och en aktie med bra utdelning med ett treårssnitt på 3,8% i direktavkastning.
  • ABB är globalt ledande inom automation och elkraft och gynnas av en strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Direktavkastningen är helt okej med ett treårsnitt på 3,9%.

Xact högutdelande

Fastställt utdelningsbelopp i XACT Högutdelande (UCITS ETF) 

Ett av aktieportföljens största innehav är rubricerad ETF fond som handlas som en aktie. Nu står det klart att fonden genomför en utdelning enligt plan 2020.

Foto: Per Gustafsson

XACT Högutdelande följer utvecklingen på nordiska stabila och utdelande bolag. Fonden speglar Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index som består av 45 bolag som uppvisat utdelning i kombination med historiskt låg volatilitet i aktien. Fonden lämnar kontant utdelning med målsättning att spegla utdelningarna i underliggande bolag. Förvaltningsavgiften är 0,30%. Utdelningstillfällen sker normalt i maj och september. Detta är en fond som placerar med särskilda hållbarhetskriterier. 

Utdelningsbeloppet i XACT Högutdelande har fastställts till totalt 5,20 SEK per andel.

2,60 SEK per andel i maj och 2,60 SEK per andel i september. Utdelningsbeloppet motsvarar 4 % av fondens andelsvärde vid stängning per 2019-12-30.

XACT Högutdelande – två utdelningstillfällen under 2020

Utdelning 1

  • 11 maj 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 12 maj 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 13 maj 2020 Avstämningsdag
  • 18 maj 2020 Likviddag

Utdelning 2

  • 14 sep 2020 sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 15 sep 2020 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 16 sep 2020 Avstämningsdag
  • 21 sep 2020 Likviddag

Sänkta eller indragna utdelningsförslag

Flera bolag ändrar eller drar ner tidigare föreslagna utdelningar. De senaste som kommunicerat detta bland aktieportföljens bolag är:

JM ändrar sitt utdelningsförslag till 6:25 kronor per aktie, från tidigare 12:50 kronor, mot bakgrund av den osäkerhet som covid-19 orsakat.

Lindab föreslår en kontant utdelning om 1:75 kronor per aktie, samma nivå som föregående år. Det skiljer sig från de 3:60 kronor per aktie som tidigare kommunicerats.

Electrolux bedömer nu att situationen kring corona kommer att ge väsentlig finansiell påverkan på bolaget under 2020. Styrelsen drar samtidigt tillbaka tidigare utdelningsförslag.

Foto av Alexander Kovalev på Pexels.com

Hitta en utdelningsmaskin

Hur bedömer man utdelningsförmågan hos en aktie?

Du vill förmodligen hitta långsiktiga utdelningsaktier. Jag brukat använda tre nyckeltal när jag försöker hitta bra utdelningsaktier.

Direktavkastning, utdelning/aktiepris, hur mycket får jag per investerad krona, lite slarvigt skulle man kunna jämföra det med en slags ränta.

Utdelningstillväxt, utdelning i år/utdelning förra året.

Utdelningsandel, utdelning/vinsten. Är utdelningsandelen för hög blir det ingen kvar i bolaget, det ger ingen stabilitet långsiktigt.

Låt dig inte luras av de högsta direktavkastningarna. En rimlig utdelningsandel som ger utrymme för en bra och stabil utdelningstillväxt är att föredra framför en för hög direktavkastning. Tänk långsiktigt, så hittar du en bra kassako.