En halv miljard bättre

Idag rusade Sandviks aktie med över fem procent när Q3-rapporten presenterades. Väntat resultat var 5 410 miljoner kronor, men resultatet blev 5 889 miljoner kronor, dvs en halv miljard kronor bättre än väntat. Detta bådar gott för övriga industribolag som rapporterar framöver. Övriga rapporterande bolag som stängde med en uppgång på över fem procent blev: Generellt gick börserna bra idag och i mina portföljer toppade, förutom Sandvik, även Sinch, Catena, Investor och Microsoft. Även om det är ett bearmarketrally så är det skönt med en andhämtning ibland. Rent historiskt så brukar Q4 vara ett bra kvartal, det kan finnas utrymme för en uppstuds i närtid, men det gäller att vara försiktig.

Sandvik Q1: hatten av

Sandvik lämnar en urstark Q1 rapport och drar med sig hela verkstadssektorn norrut på börsen. För femte kvartalet i rad lämnar Sandvik en tvåsiffrig ordertilläxt. Kostnadsinflationen kompenserades fullt ut med prissättning enligt Sandvik. Nu går jag in i Sandvik igen och tar ny position. Aktien är ned nästan 20% sedan årsskiftet. Efter rapporten lyfter aktien med mellan 3-5%. Snygga siffror från Sandvik, särskilt imponerar ordertillväxten igen……

Portföljförändringar – senaste dagarna

Jag fortsätter omallokeringarna och håller högre likviditet än normalt. Jag köper XACT Bear från och till för att hedga nedgångarna. Likaså har jag förstärkt ädelmetallsportföljen som består  av Guld, Silver, Palladium och Platinum. Jag fortsätter att ge bidrag till hjälporganisationer som verkar i Ukraina.

Skifte i gruvan

Gruvutrustningsbolaget Epiroc lämnar en rapport i linje med förväntningarna. Jag säljer ändå direkt och gör en liten vinsthemtagning på +5%.

Varför?

Svaret är enkelt;

jag väljer istället att öka mitt befintliga innehav i konkurrenten Sandvik som hade en tillväxt på orderingången på +30%enligt rapporten i förra veckan jämfört med Epiroc på +19% enligt dagens rapport. Det som gör valet enklare är att Sandviks värdering är lägre än Epirocs, P/E 23 jämfört med 31. Även marginalerna är något mer pressade i Epiroc. Epiroc är i skrivande stund ned -3,3% och Sandvik är upp +3,3%. Sedan köp är Sandvik upp +25%.

Ett axplock av nyheter om Aktieportföljens bolag

Henrik Henriksson, styrelseledamot i Hexagon sedan 2017, har köpt 5.600 aktier i mätteknikbolaget för 360 kronor styck, motsvarande totalt 2 miljoner kronor.

Med anledning av osäkerheten kring covid-19 har Volvo beslutat att dra in på extrautdelningen och skjuta fram bolagsstämman. Volvos nettokassaposition uppgick till 37 miljarder SEK efter pensionsåtaganden vid utgången av 2019. Avyttringen av UD Trucks kan addera ytterligare 22 miljarder SEK, om den går igenom. Volvos finansiella ställning är stark och t ex Swedbank rekommenderar köp.

Cellavision skriver själva i ett pressmeddelande att de ”har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning.”

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande ”Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.” Sandvik skriver vidare att ”våra verksamheter i Kina är nu igång igen och närmar sig normal kapacitet. Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många andra håll i världen. De flesta produktionsenheter i Sandvikkoncernen har kunnat fortsätta sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Italien, Indien och delvis även i andra 
regioner.”

Intrum skriver att ”bolaget har en god likviditet och ett stabilt 
kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är 
begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.”

Gruvbolaget Lundin Mining har vidtagit en rad åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, men produktion och leveranser av koncentrat från bolagets gruvor har hittills inte påverkats väsentligt.