Påfyllning av hedgen med Guld och Silver

Idag har jag planenligt fyllt på min hedge med Guld och Silver ETF:er. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra. Läs även mitt inlägg från den 28 juli där jag skriver om guld och silver som hedge.

WisdomTree Physical Swiss Gold och WisdomTree Physical Silver är utformade för att ge investerare en enkel och kostnadseffektiv tillgång till guld- och silvermarknaden genom att erbjuda en avkastning som motsvarar rörelserna för spotpriset för guld och silver. Förvaltningsavgiften är 0,15 % och skall jämföras med kostnaden för att själv förvara och transportera fysiskt guld.

Produkterna handlas på börsen (ETF). Värdepapper i dessa ETF:er är strukturerade som räntepapper och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag. ETF:erna är uppbackade med fysiskt allokerat guld och silver som innehas av ett oberoende förvaringsinstitut, HSBC Bank plc. Förvaringsinstitutet accepterar endast ädelmetall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery for gold and silver. Varje fysisk tacka separeras och identifieras samt allokeras enskilt.

Påfyllning av hedgen med ädelmetaller

Under veckan har jag planenligt fyllt på min hedge med Guld och Silver ETF:er. Guld och börs i kombination har historiskt gett en mer stabilare avkastningskurva. Det beror primärt på att de är tillgångsklasser som är lågt korrelerade med varandra. Läs även mitt inlägg från den 28 juli där jag skriver om guld och silver som hedge.

Foto av Michael Steinberg pu00e5 Pexels.com

WisdomTree Physical Swiss Gold och WisdomTree Physical Silver är utformade för att ge investerare en enkel och kostnadseffektiv tillgång till guld- och silvermarknaden genom att erbjuda en avkastning som motsvarar rörelserna för spotpriset för guld och silver. Förvaltningsavgiften är 0,15 % och skall jämföras med kostnaden för att själv förvara och transportera fysiskt guld.

Produkten handlas på börsen (ETF). Värdepapper i dessa ETF:er är strukturerade som räntepapper och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag.

Produkterna är uppbackade med fysiskt allokerat guld och silver som innehas av ett oberoende förvaringsinstitut, HSBC Bank plc. Förvaringsinstitutet accepterar endast ädelmetall som överensstämmer med London Bullion Market Associations (LBMA) regler för Good Delivery for gold and silver. Varje fysisk tacka separeras och identifieras samt allokeras enskilt.

Vad driver Guldpriset?

Guldpriset har ökat med 50 procent i år, vilket placerar guldet i topp när det gälleri värdeutveckling för de stora tillgångsslagen. Frågan är vad som drivit kursen och hur guldet kommer att utvecklas framåt?

På Investerardygnet läser jag att enligt Nordea står svaret att finna i grafen nedan. Förklaringen är den negativa realräntan (nominell ränta minus inflationen).

”Realräntan har under 2020 gått från noll till minus 1 procent, med den amerikanska tioårsräntan som nominell ränta. Det är förklaringen. Korrelationen mellan realräntan och guldet verkar svår att bortförklara. Så nu är det bara för guldspekulanterna att estimera den framtida realräntan”.