Styrräntan och bolåneräntan

Efter centralbankernas senaste höjningar ser nivåerna för styrräntorna ut så här. Hur hög boräntan blir framöver är avhängigt styrräntornas utveckling. Genom att följa prognoserna för styrräntan ser vi att tremånadersräntan efter rabatt kan väntas ligga på drygt 4 procent i början av 2023. Prognosen avser 3 månaders bidningstid efter ränterabatt.

Annons