Portföljförändringar – påverkade av krigshot och korruption

Den rubriken så jag inte komma, så trist och onödigt. Idag läser vi om att återigen har säkerhetsläget skärpts i Rysslands hot mot demokratiska Ukraina. Igår gjorde jag en vinsthemtagning i Ericsson när nya uppgifter kommit fram om korruption i Irak. Krigshot går inte att räkna på till skillnad från inflation och räntor m m. Så länge Ukraina krisen pågår kommer jag att parkera likvider i högutdelande värdebolag. Igår gjorde jag därför följande portföljförändringar med anledning av Ericsson försäljningen:

Hopplöst Ericsson, inte nu igen

Ericsson faller nästan -9% på uppgifter om att telekombolaget har lämnat nya fakta om korruptionsmisstankarna i Irak. Med nöd och näppe hann jag halvera mitt innehav i i Ericsson på morgonen och gjorde en vinsthemtagningar på +11,12%. Jag klev ur idag på 110,62 kr. Jag klev in i omgångar i december 2021 på 94-102 kr. I skrivande stund är aktien ned på 104,62. Eftersom Ericsson var mitt ett av mina största innehav blev jag plötsligt likvid och har utrymme för omallokeringar. Tanken slår mig att gå in i Ericsson igen när det bottnat, men nej, det är för stor risk. Vi vet inte vad detta slutar. Det kan gå snabbt upp igen med tanke på de fina rapporterna och att det verkar vara Ericssons egen interna kontroll som tagit fram uppgifterna, men det kan också bli fallande knivar. Jag är fortfarande med på resan med med ett halverat innehav. Så vi får se.

Ericsson överraskar positivt

Ericsson, som är tung i mina portföljer, slår förväntningarna kraftig. Telekombolaget redovisade ett justerat rörelseresultat på 12,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 10,1 miljarder kronor enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser. 24% rörelsemarginal är outstanding. Bolaget har haft en bra efterfrågan i Nordamerika, Europa och Latinamerika. Det beror både på ökad efterfrågan och nyvunna marknadsandelar. Samtidigt som tröskeln i Kina blivit större har Huwei utestängts från flera marknader, vilket jämnat ut förutsättningar något.

Dags att fylla på och plocka in två nya inför rapporterna

Jag plockar upp H&M som är ned -2,20% i år. H&M har potential att överraska positivt avseende marginalerna jämfört med konsensus. Det finns möjlighet att utdelningen återupptas…. Specialkemibolaget Evonik är något så ovanligt som en lågvärderad värdeaktie med hållbarhetsstämpel och med stabil tillväxt….Jag tror att Ericsson kan överraska positivt. Förväntningarna är lågt ställda och mycket tyder på att Ericsson haft ett bra avslut på året….Efterfrågan är stark och bolaget har Price powering, historiskt är de bra på att föra vidare kostnadsökningar. Perfekt i inflationsmiljö….Påfyllningsläge, Investor är ned -11% i år. Nu är det dags att fylla på.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Ericsson: -dags att positionera sig för vindomslag

Jag sålde hela innehavet i Ericsson och gjorde en vinsthemtagning på +10% den 22 oktober. Jag sålde på 99,67 kr och idag har aktien gått ned till 93,94. Jag är contrarian och köpte igår tillbaka Ericsson till sverigeportföljen. Aktien har för tillfället motvind och jag menar  att det skapar ett bra ett bra läge att hoppa ombord igen. Varför? Enligt min uppfattning är motvindarna för Ericsson är tillfälliga och  beror på några faktorer; tappade marknadsandelar i Kina pga motrepressalier från Kina, försenad vändning för Digital Service, förvärvet av Vonage, komponentbrist samt en undersökning från amerikanska justitiedepartementet angående brott mot rapporteringsplikt i tidigare korruptionsanklagelser. På längre sikt skulle den uppkomna situationen i Kina kunna gynna Ericsson, även om försäljningstappet mer kortsiktigt påverkar negativt. Utanför Kina tar nu också Ericsson marknadsandelar, vilket visar på den starka position som bolaget har. Egentligen har vinstestimaten för Ericsson stigit under hela 2021 och nedgången för aktien är en ren multipelkontraktion. Förutsättningarna för en god resultattillväxt de kommande åren är mycket goda för Ericsson. Inte minst gynnas bolaget nu av den utrullning av 5G som sker världen över. Med den utbyggnad av 5G som nu sker i Europa och USA kan det bli 5 procent organisk tillväxt för bolaget de kommande åren enligt Kepler. Dessutom finns det stora tillväxtmöjligheter från företags-digitaliseringsmarknaden, inom vilken koncernen nu accelererat sin expansion efter förvärvet av Cradlepoint. Ur en strategisk synvinel är också förvärvet av Vonage som vettigt och på lite sikt värdeskapande. Slutligen har analytikerna en genomsnittlig riktkurs på 126,- kr och aktien handlas idag för 94,-kr. I år är aktien ned -3,73% och P/E-talet är attraktiva 15,5. Enligt min uppfattning är det ett bra ingångsläge.

Börsen ner, men i det röda finns några vinnare….

Stockholmsbörsen tappade idag under en rapportintensiv handel. OMXS30-index föll 1,1 procent. Oron över ökad smittspridning tyngde liksom osäkerhet om stimulanspaketet i USA. Ålandsbankens aktiestrateg Lars Söderfjell menar att det inte är den geopolitiska osäkerheten kring Kina som tynger Stockholmsbörsen utan sosäkerhet kring ett kommande stimulanspaket i USA.

Bland aktieportföljens innehav var det mest röda siffror med något enstaka undantag. Jag passar på att fylla på i portföljerna i samband med dippen, mer om detta i kommande inlägg. Vinnare och förlorare bland Aktieportföljens rapportlämnare blev:

• Telekomjätten Ericssons aktie steg med +7,4% efter en delårsrapport som krossade analytikernas förväntningar. ”Trots kortsiktig motvind presenterade Ericsson ett imponerande resultat för det tredje kvartalet”, konstaterar Kepler Cheuvreux efter rapporten.

Swedbank går mot strömmen och ökar +1,2 procent. Arctic har enligt nyhetsbyrån Finwire höjt sin rekommendation för Swedbanks aktie till köp från tidigare behåll. Dessutom har Swedbank fått riktkurshöjningar från flera banker.

Assa Abloy faller med -2,7 procent trots en rapport där vinsten var var bättre än väntat men förväntningarna höga. ”De var väldigt vaga om sina framtidsutsikter, och det är inte riktigt vad man behöver just nu, även om jag har förståelse för det”, kommenterade Ålandsbankens aktiestrateg Lars Söderfjell.

Telia sjunker -1,9 procent trots att bolaget redovisade ett rörelseresultat på 8,2 miljarder kronor, drygt 5 procent bättre än väntade 7,8 miljarder. Bolaget höjer även sin prognos för helårsvinsten något.