Lättnad efter inflationsbesked

USA:s inflation för december blev 6,5%, precis som förväntat. Det viktigaste; vi ser en trend när inflationen faller för sjätte månaden i rad. Det kan inte FED bortse från när räntebanan skall justeras vid nästa möte. Marknaden var spänd och osäker före och efter beskedet, men det slutade ändå i en lättnad. Idag landade 34 innehav på plus, varav 17 stängt eller befinner på en ökning med mer än 1%. Vindkraftsbolaget Orrön toppar, möjligen fick aktien skjuts av att bolagets ordförande tankade aktier. Telekombolaget Ericsson steg rejält på ett meddelande att man avsätter 2,3 miljarder inför en uppgörelse med USA:s justitiedepartement. Volvo Cars får höjda riktkurser (även om ingen vågar sätta köp) och dotterbolaget Polestar överträffade sina volymmål 2022. Polestar har också meddelat att produktionen kommer att flyttas från Kina till USA och Europa 2024 och 2025.

Några rapporter

Veckan började bra med en utmärkt rapport från Sandvik och en okej rapport från Getinge. I den senare valde jag att ta hem vinsten. Sedan har några bolag till rapporterat. Mitt största innehav av dessa är det amerikanska teknikbolaget IBM som redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Det justerade resultatet per aktie var i linje med förväntat. Tech-bjässen bedömer att man kommer att slå sitt tillväxtmål för helåret. Aktien steg 2,9 procent i efterhandeln. Jag behåller och fortsätter att dra nytta av valutaeffekten. Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar en bättre operativ ebita-vinst än väntat, medan omsättningen var i linje med prognos och orderingången något svagare än väntat. ”Kundaktiviteten låg på en hög nivå under kvartalet med en övergripande stabil till positiv utveckling inom de flesta segment, utom inom diskreta industrier. I den senare såg vi att en del kunder normaliserade sina ordermönster i förväntan om kortare leveranstider när den ansträngda försörjningskedjan lättar”, säger vd Björn Rosengren. Bolaget verksamhet ligger i tiden och är bred så det är ett bra bolag att äga nu. Mitt minsta innehav telekomleverantören Ericsson där jag har en testpost. Bolaget redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade och det justerade rörelseresultatet var sämre än väntat. Aktien faller handlöst med mer än 10%. Skandelerna avlöser varandra. Jag drar mig ur och tar en liten förlust. Nordea redovisar ett resultat som var något bättre än vad analytikerna förväntat sig. Banken skriver dessutom att utsikterna för helåret 2022 har förbättrats. Jag behåller.

Smakstart i Drömportföljen

Överraskande bra start för min offensiva portfölj ”aktieportfoljen.com” som är rankad 224 av 10796 portföljer. Orrön rusar med +10.5% och Sinch med +6,66%, följt av Getinge med +1,98%, Ericsson +0,97% och Catena -0,06%. Jag äger alla aktierna på riktigt och jag har fyllt på i Sinch i min riktiga portfölj, men i tävlingen ligger den kvar på 20% av portföljvärdet.

Drömportföljen – två lag anmälda

Lite sent har jag anmält två laguppställningar i Di:s drömportfölj. Den här gången har jag enbart valt aktier jag äger på riktigt. Nya innehav är Sinch, Catena, Ericsson, Getinge, Atlas Copco och ABB. Det här innebär inte att jag tror på en vändning på börsen, de nya positionerna är små och lätta att kliva ur, men om någon går bra, ökar jag.

Portföljförändringar – påverkade av krigshot och korruption

Den rubriken så jag inte komma, så trist och onödigt. Idag läser vi om att återigen har säkerhetsläget skärpts i Rysslands hot mot demokratiska Ukraina. Igår gjorde jag en vinsthemtagning i Ericsson när nya uppgifter kommit fram om korruption i Irak. Krigshot går inte att räkna på till skillnad från inflation och räntor m m. Så länge Ukraina krisen pågår kommer jag att parkera likvider i högutdelande värdebolag. Igår gjorde jag därför följande portföljförändringar med anledning av Ericsson försäljningen:

Hopplöst Ericsson, inte nu igen

Ericsson faller nästan -9% på uppgifter om att telekombolaget har lämnat nya fakta om korruptionsmisstankarna i Irak. Med nöd och näppe hann jag halvera mitt innehav i i Ericsson på morgonen och gjorde en vinsthemtagningar på +11,12%. Jag klev ur idag på 110,62 kr. Jag klev in i omgångar i december 2021 på 94-102 kr. I skrivande stund är aktien ned på 104,62. Eftersom Ericsson var mitt ett av mina största innehav blev jag plötsligt likvid och har utrymme för omallokeringar. Tanken slår mig att gå in i Ericsson igen när det bottnat, men nej, det är för stor risk. Vi vet inte vad detta slutar. Det kan gå snabbt upp igen med tanke på de fina rapporterna och att det verkar vara Ericssons egen interna kontroll som tagit fram uppgifterna, men det kan också bli fallande knivar. Jag är fortfarande med på resan med med ett halverat innehav. Så vi får se.

Ericsson överraskar positivt

Ericsson, som är tung i mina portföljer, slår förväntningarna kraftig. Telekombolaget redovisade ett justerat rörelseresultat på 12,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2021. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 10,1 miljarder kronor enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser. 24% rörelsemarginal är outstanding. Bolaget har haft en bra efterfrågan i Nordamerika, Europa och Latinamerika. Det beror både på ökad efterfrågan och nyvunna marknadsandelar. Samtidigt som tröskeln i Kina blivit större har Huwei utestängts från flera marknader, vilket jämnat ut förutsättningar något.

Dags att fylla på och plocka in två nya inför rapporterna

Jag plockar upp H&M som är ned -2,20% i år. H&M har potential att överraska positivt avseende marginalerna jämfört med konsensus. Det finns möjlighet att utdelningen återupptas…. Specialkemibolaget Evonik är något så ovanligt som en lågvärderad värdeaktie med hållbarhetsstämpel och med stabil tillväxt….Jag tror att Ericsson kan överraska positivt. Förväntningarna är lågt ställda och mycket tyder på att Ericsson haft ett bra avslut på året….Efterfrågan är stark och bolaget har Price powering, historiskt är de bra på att föra vidare kostnadsökningar. Perfekt i inflationsmiljö….Påfyllningsläge, Investor är ned -11% i år. Nu är det dags att fylla på.

Portföljförändringar

För en del av likviden vid försäljningen av Nobina (+69,53%) p g a bud  från Basalt (se inlägg igår) och avyttring av hela innehavet i Peab (-2,34%) har jag gjort påfyllningar i 11 befintliga innehav. Genom försäljning av Peab viktar jag ned lite i bygg. Påfyllningarna gäller Addnode, SSAB, Indutrade, SkiStar, Ericsson, Volvocars, Soltech, Nederman, Axfood, Coor och Instalco.

Ericsson: -dags att positionera sig för vindomslag

Jag sålde hela innehavet i Ericsson och gjorde en vinsthemtagning på +10% den 22 oktober. Jag sålde på 99,67 kr och idag har aktien gått ned till 93,94. Jag är contrarian och köpte igår tillbaka Ericsson till sverigeportföljen. Aktien har för tillfället motvind och jag menar  att det skapar ett bra ett bra läge att hoppa ombord igen. Varför? Enligt min uppfattning är motvindarna för Ericsson är tillfälliga och  beror på några faktorer; tappade marknadsandelar i Kina pga motrepressalier från Kina, försenad vändning för Digital Service, förvärvet av Vonage, komponentbrist samt en undersökning från amerikanska justitiedepartementet angående brott mot rapporteringsplikt i tidigare korruptionsanklagelser. På längre sikt skulle den uppkomna situationen i Kina kunna gynna Ericsson, även om försäljningstappet mer kortsiktigt påverkar negativt. Utanför Kina tar nu också Ericsson marknadsandelar, vilket visar på den starka position som bolaget har. Egentligen har vinstestimaten för Ericsson stigit under hela 2021 och nedgången för aktien är en ren multipelkontraktion. Förutsättningarna för en god resultattillväxt de kommande åren är mycket goda för Ericsson. Inte minst gynnas bolaget nu av den utrullning av 5G som sker världen över. Med den utbyggnad av 5G som nu sker i Europa och USA kan det bli 5 procent organisk tillväxt för bolaget de kommande åren enligt Kepler. Dessutom finns det stora tillväxtmöjligheter från företags-digitaliseringsmarknaden, inom vilken koncernen nu accelererat sin expansion efter förvärvet av Cradlepoint. Ur en strategisk synvinel är också förvärvet av Vonage som vettigt och på lite sikt värdeskapande. Slutligen har analytikerna en genomsnittlig riktkurs på 126,- kr och aktien handlas idag för 94,-kr. I år är aktien ned -3,73% och P/E-talet är attraktiva 15,5. Enligt min uppfattning är det ett bra ingångsläge.