Di: Varning för högre långräntor

I Di läser jag att ”Mycket talar för ett ökat utbud av statsobligationer de närmaste åren. Samtidigt ligger den svenska tioårsräntan inte jättelångt över 2 procent. Det bäddar för en utbudsrelaterad uppgång”, varnar Olof Manner i Makrorådet. Det här är intressant att beakta för oss som placerar i ränte- och obligationsfonder vid sidan om aktier. Om Riksbanken säljer mer statsobligationer innebär det att utbudet av obligationer ökar på marknaden. Detta kan leda till att priset på obligationerna sjunker och räntan stiger, eftersom priset och räntan rör sig i motsatt riktning.

Annons

Min aktievecka 47 – rapport, svensk räntehöjning, vinsthemtagningar, FED-protokoll samt bopriser

Kommende vecka har jag bara en portföljhändelse. På fredag lämnar Orrön sin Q3 rapport. Sedan köp är aktien upp 114% och det blir spännande att se om rapporten lever upp till det, För säkerhets skull har jag gjort flera vinsthemtagningar. Jag har även gjort generella vinsthemtagningar i nordamerikanska bolag för att minska valutarisken när Riksbanken höjer räntan på torsdag. Blir det 0.75 eller gör Riksbanken en monsterhöjning med 1.0 procentenheter. Hur FED gör nästa gång kanske vi kan få en ledtråd i när FOMC-protokollet blir offentligt på onsdag. Men först ut i veckan kommer de svenska bopriserna för oktober som släpps imorgon.

Riksbanken höjer med 0,25%

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent. Denna höjning anser jag redan vara inprisad av marknaden och jag tycker det är bra att Riksbanken höjer nu. När det gäller portföljerna kortsiktigt påverkar det utlandsportföljen negativt när kronan stärks. I Sverigeportföljen gynnar det bank och stora värdebolag och det blir lite tuffare för tillväxtbolag, men för tillväxtbolag som är lönsamma är en räntehöjning enligt min mening inprisad genom nedgångarna i aktiepriserna. Förhoppningsbolag, däremot, håller jag långt bort från portföljerna i nuvarande macromoiljö.