Förändringar i utlandsportföljen

Vinsthemtagningar är gjorda i Broadcom, KLA och Rio tinto. Samtliga tappat mer än 10% senaste månaden och är bearish. Jag har även minskat i Riocan som också faller, men jag är fortfarande plus +37% på den, så den får en chans till. Jag har fyllt på i Innehav som visar styrka; Novo Nordisk, IBM, Capital Power, Abbvie och W.P.Carey. Tack vare valutaeffekten har utlandsportföljen behållt sitt värde i år, men jag ökar likviditeten något. Valutaeffekten kan fungera ett tag till, men när vår Riksbanken höjer räntan mera kan det bli förändring på detta.

Annons

Bank in – fastighet ut

ECB sänker indexen idag. ECB lämnar räntan  oförändrad vid dagens möte, men ECB flaggar för höjning i juli och eventuellt september. En viss oro finns också inför USA:s inflationsbesked imorgon. Molnen för fastighetsaktier blir mörkare och jag säljer Castellum och välkomnar Swedbank tillbaka till sverigeportföljen. Jag förväntar mig att kommande räntehöjningar kommer att generera fortsatta uppjusteringar av storbankernas vinster. De negativa effekterna har redan beaktats enlig min mening, dvs kreditförluster m m. Förutom Swedbank finns redan SEB i sverigeportföljen och Nordea och Lazard i utlandsportföljen. Jag släpper inte fastigheter helt ännu då jag har kvar Cibus och Lundbergföretagen. Den sistnämnda är inte bara fastigheter utan ett investmentbolag andra innehav också. I utlandsportföljen har fastighetsaktierna klarat sig riktigt bra i år. Där återfinns amerikanska W.P Carey, kanadensiska Northwest healthcare och Riocan.

Aktieportföljens kalender v 49

Ny vecka och vi får säkert volatilitet några dagar i ovissheten kring Omnikrons påverkan på börsen och samhället. Börsen öppnar positivt, min portfölj är +41.802,- kr på morgonen. Frågan är hur det går med den alpina skidåkningen i vinter. För att gardera mig har jag bokat jag 10 dagar i tjeckiska Spindlerev Myn och fem dagar i skistars Sälen. I den sistnämnda har jag 20% rabatt som aktieägare. Anläggningarna har generösa avbokningsregler så jag avvaktar och ser hur det går. Jag är något tveksam till om Spindlerev Myn blir möjlig att genomföra pga av virusspridningen. Den här veckan har två av mina innehav kapitalmarknadsdagar, Skanska och ABB. Tyvärr kolliderar deras k-dagar i almanackan. Jag är anmäld som deltagare till båda, men i den digitala värld vi lever i är det fullt möjligt att uppleva två event paralellt.

Utdelningsportföljen förstärkt – strategi motvalls

Jag har i dagarna förstärkt utdelningsportföljen genom påfyllning av befintliga innehav. Lite motvalls investeringar eftersom det är aktier som de flesta inte vill köpa i dagsläget. Alla bolagen är historiskt lågt värderade och är ned över 20% i år.

🇺🇸 AT&T. Telekommunikationsbolaget är ner 26% i år och har en direktavkastning på 6,87%.

🇨🇦 RioCan. Den kommersiella fastighetsreiten är en månadsutdelare som i år är ner 28% och med en direktavkastning på 8,03%. Fr o m 2021 sänks dock direktavkastningen till ca 6-7%.

🇸🇪 Tele2. Telekombolaget är för helåret ned 21,33% och direktavkastningen är för närvarande på 5,02%.

Påfyllning av månadsutdelare – pyramidens bas

I går fyllde jag på två av Aktieportföljens månadsutdelare. Kombinationen månadsutdelning, tillväxt och tradingcase är en attraktiv mix.

Aktieportföljens innehav är uppbyggt som en pyramid med mogna bolag med attraktiv direktavkastningen i basen. Mellan toppen och basen finns tillväxtbolagen och på toppen finns förhoppningsbolagen.

🇨🇦 Northwest healthcare REIT är en av de mest motståndskraftiga företagen 2020 på grund av sin lågkonjunktursäkra verksamhet och exponering mot vården. NorthWest är den största icke-statliga ägaren och huvudansvarig för medicinska kontor och vårdfastigheter i Kanada. NWH har en portfölj med 189 inkomstgenererande fastigheter i Nordamerika, Europa och Australien. NorthWest har en attraktiv direktavkastning på 6,58% . Se även inlägg den 25 november.

🇨🇦 Kommersiella REITs som RioCans aktie har backat under pandemin eftersom kontor och butiker stängs ned och människor till stor del arbetar hemifrån. RioCan-aktien är 40% lägre än årshögsta. Detta har dock ökat direktavkastningen till 9%. Fr o m 2021 sänks utdelningen till drygt 5-6%. Tillsammans med en god direktavkastning och potentiell återhämtning när vaccineringarna tar fart ser det intressant ut. Se även inlägg den 25 november.

🇨🇦 Riocan Real Estate – månadsutdelare med uppsida?

Nu välkomnar jag även månadsutdelaren 🇨🇦 Riocan in i utdelningsportföljen; i gårdagens inlägg var det NWH. Förhoppnings- och tillväxtbolag finns bland Aktieportföljens innehav men i basen på pyramiden finns det mogna bolag med en bra direktavkastning. Aktier som ofta stabiliserar portföljen bland mer volatila innehav. Dagens case har dock högre pandemirisk, men möjligheten till en uppgång i aktiepriset inför coronavaccinationerna är förmodligen goda och direktavkastningen är hög.

Källa: Riocans årsredovisning

Kommersiella REITs som RioCans (TSX: REI.UN) aktie har backat under pandemin eftersom kontor och butiker stängs ned och människor till stor del arbetar hemifrån. RioCan-aktien är drygt 40% lägre än årshögsta. Detta har dock ökat direktavkastningen till 7,98%.

Källa: Nordnet

Riocan är en av de största REIT:en i Kanada med ett företagsvärde på över 12 miljarder dollar. RioCan äger, förvaltar och utvecklar detaljhandelsfokuserade fastigheter. Riocan har en portfölj av 221 detaljhandelsfastigheter och 16 utvecklingsfastigheter med en nettouthyrningsbar yta på 38,4 miljoner kvadratmeter.

Källa: Nordnet

Hur går det med hyresintäkterna under pandemin? Dess diversifierade portfölj har säkerställt att RioCan har fortsatt att generera hållbara intäkter under COVID-19 pandemin. Mer än 90 procent av RioCans portfölj består av livsmedelsförankrade centra med detaljhandel. Härifrån kommer knappt 50% av hyresintäkterna 2019. Risken är större i Riocan jämfört med NWH som förvaltar och hyr ut sjukhusbyggnader, se gårdagens inlägg, men samtidigt finns det en trolig uppsida att vänta inför coronavaccineringarna.