Skanska och ABB

Även idag öppnar börsen positivt. I detta nu är portföljerna upp +96.741,- kr, men vi får se hur läget är vid stängning ikväll. De senaste dagar har positiva dagsuppgångar för vandlats till nedgångar vid stängning och tvärtom. Det är möjligt att börsen har skakat av sig Omikronrädslan. Förhoppningen att det är ett mildare virus växer alltmer. Idag har ABB och Skanska kapitalmarknadsdagar och strax kommer jag att titta på presentationerna. Tyvärr kolliderar deras presentationer i tid, men i dagens digitala värld är det möjligt att logga in på båda sessionerna. Jag har läst in mig på bolagen för att lättare hänga med på redovisningarna. Vid min genomläsning av bolagen har jag gjort några noteringar om varför jag äger bolagen. Skanska är störst i norden inom fastighets- och byggutveckling. Verksamheten delas in i fyra divisioner; infrastrukturutveckling, byggverksamhet, bostadsutveckling och kommersiell utveckling. Bolaget har mest verksamhet i Norden och USA vilka står för 40% vardera av intäkterna. På marknaden har Skanska en stark position och kan ta sig an komplexa projekt  från start till överlämning. Orderingång och maknadsutsikter utvecklas positivt och byggmarginalerna går i rätt riktning. USA:s infrastruktursprogram skapar möjligheter framöver. Nya planer finns att bygga upp en fastighetsportfölj i Sverige. Detta kan på sikt bli värdeskapande med rådande låga räntor. Med en stabil verksamhet med stark finansiell ställning och god direktavkastning känns aktien attraktivt värderad med ett P/E-tal på 9,49. ABB är globalt världsledande inom automations- och kraftteknik och indelat i fyra affärsområden; Robotics & Discrete automation, Process automation, Motion och Electrification. ABB:s exponering mot tillväxtmarknader som datacenter, elfordon, energieffektivitet, automatisering, robotik och förnybar energi skapar utmärkta möjligheter att nå tillväxtmålen. Det pågår en omstrukturering med fokusering mot kärnverksamheten och avyttring av olönsamma delar. Samtidigt genomförs en del mindre förvärv. Med tanke på ABB:s goda kassa och positioneringen mot tillväxttrender känns även här värderingen rimlig med ett P/E-tal på 33,22.

Annons

Aktieportföljens kalender v 49

Ny vecka och vi får säkert volatilitet några dagar i ovissheten kring Omnikrons påverkan på börsen och samhället. Börsen öppnar positivt, min portfölj är +41.802,- kr på morgonen. Frågan är hur det går med den alpina skidåkningen i vinter. För att gardera mig har jag bokat jag 10 dagar i tjeckiska Spindlerev Myn och fem dagar i skistars Sälen. I den sistnämnda har jag 20% rabatt som aktieägare. Anläggningarna har generösa avbokningsregler så jag avvaktar och ser hur det går. Jag är något tveksam till om Spindlerev Myn blir möjlig att genomföra pga av virusspridningen. Den här veckan har två av mina innehav kapitalmarknadsdagar, Skanska och ABB. Tyvärr kolliderar deras k-dagar i almanackan. Jag är anmäld som deltagare till båda, men i den digitala värld vi lever i är det fullt möjligt att uppleva två event paralellt.

Swingtrade Skanska – första motstånd passerat

Aktieportföljens swingtrade på Skanska har nu passerat avstämningsnivån på 220 kr. I höstas tog jag en volymtrade på Skanska med en genomsnittlig anskaffningsvärde (GAV) på 200kr. Målet/riktkursen är 240 kr. Se även inlägget den 2 december 2020.

Jag fortsätter traden mot riktkursen 240 kr. Skanska fortsätter att hämta hem stororder i USA. Senast har byggbolaget fått i uppdrag att renovera avgångshallen Pennsylvania Station i New York. Beställningen är värd cirka 3,2 miljarder kronor och arbetet beräknas vara klart första kvartalet 2023, enligt ett pressmeddelande.

Neste rapportrusar på finska börsen

Ett av aktieportföljens innehav rapportrusar idag.

Dagens joggingrunda

Energibolaget Neste levererade ett klart bättre andra kvartal än vad analytikerna hade förutspått. Det jämförbara rörelseresultatet landade på 255 miljoner euro, medan prognosen pekade mot 214 miljoner euro. Här kan du läsa mer om Neste i ett tidigare inlägg.

De starka siffrorna bidrar till att aktien vid lunch stiger 13 procent.

Nestes försäljningsvolymer av förnybar diesel väntas vara relativt stabila under det tredje kvartalet, skriver bolaget i rapporten enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Jag tror att Nestes patenterade och förnybara samt koldioxidfria diesel kommer att möta en ökad efterfrågan framöver. Inte minst vad gäller flygplansdiesel där de statliga finansiella stöden till flygbolagen inkluderar miljöförbättrande åtgärder.

Bland storbolagen har byggbolaget Skanska rapporterat ett något lägre resultat än förväntat för det andra kvartalet. Skanskas rörelseresultat landade på 845 miljoner kronor där förväntningarna låg vid 883 Mkr. Rapporten togs inte emot särskilt väl och aktien är vid lunchtid ned 4,55 procent.

Planerade aktieköp verkställda

Inga case, inget momentum, endast verkställighet av planerade inköp som sprids över tid. Riskspridning över tid och långsiktighet är nyckelorden i de här inköpen.

Foto: Per Gustafsson Plats: Utlängan, Karlskona

I samband med nedgången på börsen igår förmiddag fylldes portföljen på med:

 • Skanska
 • Elekta
 • Electrolux
 • Balder
 • I.A.R Systems
 • ABB
 • Nobina

Planerade aktieinköp – bygg, hälsa och försäkring på stabil grund

De senaste dagarna har jag fyllt på befintliga innehav i utdelnings- och tillväxtportföljerna med bl a:

 • Skanska är ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med en undervärderad amerikansk verksamhet. Det finns en stor potential i den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen. Aktien är attraktivt värderad och har en uppsida på 30%.
 • Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling med en strukturell efterfrågan och ny produktcykel driver tillväxt vilket ger en förväntad stark vinsttillväxt kommande år. En möjlig uppsida på 30-40%.
 • Tryg A/S är ett danskt försäkringsbolag med verksamhet i hela norden. Aktie har stått sig ganska väl under coronakrisen jämfört med banksektorn. Direktavkastningen är hela 5,6% på ett femårs-snitt.
Foto: Per Gustafsson. Plats: Schloss Sanssouci, Potsdam

Trio in i portföljen

Aktieportföljen kompletterar idag med tre nya företag in i portföljen:

 • SKANSKA – framgångsrik fastighetsutveckling
 • RECIPHARM – ledande kontraktstillverkare och lockande förvärvsstrategi
 • ELEKTA – världens näst största tillverkare av strålbehandlingsutrustning med en strukturell efterfrågan

SKANSKA

Skanska är ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt på tio hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Skanska har i dagarna fått en historisk order i Storbritannien. Byggbolaget ska bygga en höghastighetsjärnväg mellan London och Birmingham, en affär värd nära 14 miljarder kronor. 

Foto av Lex Photography på Pexels.com

Enligt Swedbank har ”Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Vi ser nu också tydliga tecken på att byggmarginalen stabiliserats, samtidigt som vi fortsatt ser goda utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen. Utsikterna för innevarande år är i spåren av coronavirusutbrottet osäkra, men vi ser begränsad påverkan för nästkommande år och finnar aktien köpvärd.”

RECIPHARM

Recipharm har ett starkt förvärvsfacit inom den snabbt växande men fragmenterade kontraktstillverkningen av läkemedel. Nuvarande bud på branschkollegan Consort Medical skulle omedelbart lyfta vinsten per aktie och bolagets långsiktiga finansiella mål är ”uppmuntrande”, enligt Kepler Cheuvreux.

Enligt Swedbank är ”Recipharm verksam på en snabbväxande och högst fragmenterad marknad, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en lång historia av lyckade företagsförvärv och med sin starka ställning i Europa är bolaget en naturlig köpare av andra aktörer. Vi ser att bolaget nu har en gedigen utveckling inom alla divisioner och finner bolagets långsiktiga finansiella mål uppmuntrande. Vi ser också positivt på budet på branschkollegan Consort Medical. Detta då det dels omedelbart skulle förbättra vinsten per aktie (EPS), och dels hjälpa Recipharm att bli en ledande spelare inom området inhalering.”

Foto av Anna Shvets på Pexels.com

ELEKTA

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling, där bolaget tillsammans med konkurrenten Varian utgör 90% av den globala marknaden. Då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna råder det en strukturellt ökad efterfrågan för dess produkter. Tillväxtmarknader är vidare en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Kepler Cheuvreux ”ser att Elekta kommer att kunna leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver, drivit av strukturellt ökad efterfrågan och den oligopolliknande marknaden. En starkt bidragande orsak till tillväxten beror också på det nya systemet Unity. Elekta är fortsatt i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel, varför vi förväntar oss en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Utöver detta har Kina presenterat en ambitiös investeringsplan för att adressera behoven av utrustning för strålterapi, vilket ytterligare kan komma att verka stöttande för tillväxten. Mer kortsiktigt accepterar vi att orderingången är volatil, vilket kan skapa slagighet kvartal över kvartal. Med tanke på den förväntat goda årliga vinsttillväxten de kommande åren har vi dock en positiv vy ur ett längre perspektiv. Andra möjliga triggers skulle kunna vara nya förvärv eller bud på bolaget.”