Portföljförändringar – senaste dagarna

Jag fortsätter omallokeringarna och håller högre likviditet än normalt. Jag köper XACT Bear från och till för att hedga nedgångarna. Likaså har jag förstärkt ädelmetallsportföljen som består  av Guld, Silver, Palladium och Platinum. Jag fortsätter att ge bidrag till hjälporganisationer som verkar i Ukraina.

Annons

Påfyllning

Efter att ha lyssnat på Trelleborgs kapitalmarknadsdagar bestämmer jag mig att fylla på mitt befintliga innehav. Det främsta skälet är att Trelleborg under några år avvecklat olönsamma delar och byter nu strategi. Sedan köp är innehavet upp +25,3%. Fredrik Nilsson, ekonomi- och finansdirektör i Trelleborgkoncernen: ”Vi har haft en bra lönsamhet och god resultatutveckling under de senaste åren, trots minst sagt utmanande marknadsförhållanden. Vi har dessutom helt nyligen avslutat en strategisk översyn från 2019, som hade i uppdrag att utvärdera olika strukturella initiativ för ett antal verksamheter. I det ingick avyttringar av flera bolag med sammanlagt drygt 3 200 miljoner kronor i omsättning. Nu fokuserar vi fullt ut på att fortsätta utveckla koncernen, driva på den organiska tillväxten men också på att accelerera företagsförvärven, vilket stöds av vårt starka kassaflöde.”

Trelleborg växlar om till förvärvsstrategi

Jag tittar på Trelleborgs kapitalmarknadsdag när finanschefen överraskande säger att Trelleborg tittar på runt 200 företag som skulle kunna förvärvas. Det innebär en tvärgir för verkstadsbolaget som de senaste åren fokuserat på att sälja av verksamheter som visat låg lönsamhet. Nu skiftar bolaget dock fokus mot förvärv. Trelleborgs nya finansiella mål innebär att den totala försäljningstillväxten över en konjunkturcykel ska uppgå till 5-8 procent per år.

Spännande kapitalmarknadsdagar – mycket står på spel

Mitt under dramatiken på börserna med ränte- och virusoro har fyra av mina innehav kapitalmarknadsdagar och mycket står på spel. Jag skall försöka deltaga digitalt på alla fyra. Först ut är Alfa Laval idag. Aktien ligger +60% i år. Värderingen är hög och huvudfrågan är hur investeringarna ser ut framöver? Imorgon är det dags för både Husqvarna (+23%) och Epiroc (+30%). Husqvarna har nyligen förvärvat amerikanska Orbit, kan det bli mer spännande? För Epiroc blir det intressant att höra om hur uthållig gruvmarknaden är framöver? På torsdag är det dags för Trelleborg (+13%). Aktien är billig med ett P/E tal på 13. Kassan är stark efter försäljning av naturgas- och oljetillgångar. Är det en förvärvsstrategi pågång?